Bild: Pekko Korvuo

Europainformationen är en pålitlig finländsk informationskälla som främjar debatt om EU-frågor. Europainformationen är en del av statsrådets kommunikationsavdelning.

Vem är vi?

Europainformationens uppgift är att informera allmänheten om EU-frågor på finska och svenska, de två officiella språken i Finland. Europainformationen är en tillförlitlig finländsk källa till EU-information. Europainformationen främjar debatt om EU-frågor, producerar informationsmaterial och svarar på frågor om EU. Europainformationen betjänar alla finländare och riktar sig särskilt till unga, studerande, lärare och journalister.

Europainformationen deltar i att ordna olika evenemang, diskussionsmöten och utbildningar. Den producerar avgiftsfria publikationer som finns i digital form på webben. Dessutom beviljar Europainformationen årligen statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer som producerar information om Europa.

Kontakta oss om du vill fråga om eller diskutera EU!

Kontaktuppgifter

Europainformationen är en del av statsrådets kommunikationsavdelning. Fysiskt finns den i Statsrådsborgen i Helsingfors.

Postadress: Europainformationen, statsrådets kommunikationsavdelning, PB 23, 00023 Statsrådet

E-postadress: eurooppatiedotus(a)gov.fi