Tillgänglighetsverktyg

Bild: Anniina Toivanen

Europainformationen är en pålitlig finländsk informationskälla som främjar debatt om EU-frågor. Europainformationen är en del av enheten för Europa- och närområdeskommunikation vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning.

Vem är vi?

Europainformationens uppgift är att informera allmänheten på de båda inhemska språken om EU-ärenden som påverkar finländarna. Europainformationen är en pålitlig finländsk informationskälla som främjar debatt om EU-frågor, producerar informationsmaterial och svarar på frågor om EU. Vi betjänar alla finländare och riktar oss särskilt till lärare, studerande och journalister.

Europainformationen beviljar årligen statsunderstöd till frivilligorganisationer som producerar information om Europa.

Europainformationen samarbetar med aktörer i landskapen och kommunerna för att informera allmänheten om EU-ärenden. Vi arbetar i hela landet genom att ordna seminarier och paneldiskussioner och delta i mässor och andra evenemang med koppling till EU.

Läroanstalter och skolor är viktiga samarbetsparter. Vi producerar mångsidigt informationsmaterial och utbildar lärare i EU-frågor.

Vi producerar avgiftsfria publikationer om EU som nuförtiden oftast också finns elektroniskt på webben. Du kan beställa publikationerna genom beställningsblanketten på vår webbplats. Leveransen är gratis i Finland.

Man kan också ställa frågor av oss och ge respons på Facebook och på Twitter. Sociala medier spelar en viktig roll under våra evenemang, och Twitter är en utmärkt kanal för att ställa frågor och kommentera aktuella frågor.

Kontakta oss om du vill fråga om eller diskutera EU!

Kontaktuppgifter

Europainformationen är en del av enheten för Europa- och närområdeskommunikation vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning. Europainformationens redaktion, publikationsverksamhet och förvaltning befinner sig på Skatudden i Helsingfors.

Postadress
UM:s
Europainformation/VIE-20, PB 481, 00023 Statsrådet

Tfn: 0295 16001 (Statsrådets växel)

E-post

eurooppatiedotus@formin.fi

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.
(ä=a, ö=o, å=a)

Ville Cantell
Tfn 0295 351 847
Enhetschef

Johanna Kaprio (1.3.2018-)
Informatör
Samarbete med landskapen, evenemang, statsbidrag till frivilligorganisationers Europainformation

Outi Koskinen
Tfn 0295 351 363
Kommunikationsplanerare
Webben och sociala medier

Reetta Purontakanen
Tfn 050 331 8186
Informatör
Publikationer

Martti Ruokolainen, Rovaniemi, Arktiska centret
Tfn 040 510 7518
Informatör
EU-information i Norra Finland, Arktis

Tiina Saukkola
Tfn  0295 350 682
Informationsassistent
Mässor, evenemang, kampanjer, frågor om EU

 

 

Europainformationens logo för våra samarbetsparter:

Europainformationens logo (finska sidor)

Följ oss