Bild: Eurooppatiedotus

Euro

Av EU:s 27 medlemsländer har 20 tagit i bruk den gemensamma valutan, euron. Euron används i: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.

Sedlar och mynt i euro sattes i omlopp i januari 2002. Eurosedlarna finns i sju och mynten i åtta olika valörer.

På sedlarna visas arkitektoniska stilar från olika tidsperioder i Europas kulturhistoria.

Den ena sidan av myntet ser likadan ut i alla länder. Den andra sidan har däremot nationella motiv, som visar i vilket land myntet har sitt ursprung.

Den 8 november 2012 meddelande Europeiska centralbanken att en andra serie eurosedlar (den så kallade Europaserien) tas i bruk. I serien har nu getts ut:
• Nya 10-eurossedlar som sattes i omlopp den 23 september 2014.
• Nya 20-eurossedlar som sattes i omlopp den 25 november 2015.
• Nya 50-eurossedlar som sattes i omlopp den 4 april 2017.

De nya eurosedlarnas säkerhetsdetaljer har förbättrats, vilket betyder att det är ännu svårare att förfalska dem.