De finländska ledamöterna av Europaparlamentet

Valet till Europaparlamentet förrättades i alla EU:s 28 medlemsländer den 23–26 maj 2019. I Finland var valdagen den 26 maj. Röstningsprocenten i Finland var 42,7.

Följande blev invalda i EU-parlamentet från Finland: Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen och Petri Sarvamaa från Samlingspartiet, Ville Niinistö, Heidi Hautala och Alviina Alametsä (från 1.2.2020) från De Gröna, Eero Heinäluoma och Miapetra Kumpula-Natri från Socialdemokraterna, Laura Huhtasaari och Teuvo Hakkarainen från Sannfinländarna, Mauri Pekkarinen och Elsi Katainen från Centern, Silvia Modig från Vänsterförbundet och Nils Torvalds från SFP. Ledamöterna är invalda från hela landet och arbetar i politiska grupper i parlamentet.

Samlingspartiet, Europeiska folkpartiets grupp

De Grönä, gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Socialdemokratiska parti, gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet

Sannfinländarna, gruppen Identitet och demokrati

Centern, gruppen Förnya Europa

Svenska folkpartiet, gruppen Förnya Europa

Vänsterförbundet, gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster