De finländska ledamöterna av Europaparlamentet

Valet till Europaparlamentet förrättades i alla EU:s 28 medlemsländer i maj 2019. Valdeltagandet i Finland var 42,7 %. Nästa Europaparlamentsval kommer att ordnas i juni 2024.  I Finland är valdagen söndagen den 9 juni 2024.

Följande blev invalda i EU-parlamentet från Finland: Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen och Petri Sarvamaa från Samlingspartiet, Ville Niinistö, Heidi Hautala och Alviina Alametsä (från 1.2.2020) från De Gröna, Eero Heinäluoma och Miapetra Kumpula-Natri från Socialdemokraterna, Laura Huhtasaari och Teuvo Hakkarainen från Sannfinländarna, Mauri Pekkarinen och Elsi Katainen från Centern, Silvia Modig från Vänsterförbundet och Nils Torvalds från SFP.

Efter riksdagsvalet 2023 blev Laura Huhtasaari riksdagsledamot, och i hennes ställe i Europaparlamentet ersattes Pirkko Ruohonen-Lerner från Sannfinländarna.

Ledamöterna är invalda från hela landet och arbetar i politiska grupper i parlamentet.

Kontaktuppgifter för finländska ledamöter och assistenter finns på Europaparlamentets webbsidor.

Samlingspartiet, Europeiska folkpartiets grupp

De Grönä, gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Socialdemokratiska parti, gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet

Sannfinländarna, gruppen Europeiska konservativa och reformister

Centern, gruppen Förnya Europa

Svenska folkpartiet, gruppen Förnya Europa

Vänsterförbundet, gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster