Bild: Eurooppatiedotus

Statsunderstöd för Europainformation

Utrikesministeriet delar varje år ut statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för informationsverksamhet kring Europeiska unionen i Finland. Det är Europainformationen som ansvarar för informationsstödet.

Målet med understöden är
• att öka debatten om frågor som är aktuella i EU
• att öka medborgarnas kunskap om EU och om frågor som rör Finlands EU-medlemskap
• att erbjuda basinformation och fördjupa redan befintlig information.

Stödet är behovsprövat och det beviljas utgående från ansökningar till finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer som varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år innan ansökningstiden går ut. Privatpersoner eller grupper kan inte beviljas understöd. Understödet är uttryckligen avsett för informationsprojekt.

När bidrag beviljas, utbetalas och används och användningen övervakas tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001).

Ansökan

I urvalsprocessen betonas varje år olika aktuella EU-relaterade teman. I ansökan ska ingå en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och finansieringsplan samt en utredning om de grupper som medverkar i verksamheten eller projektet.

I utlysningen 2023 prioriteras

  • EU som försvarare av de mänskliga rättigheterna och demokratin
  • EU:s ekonomi och riktningen för energipolitiken
  • EU som global aktör: gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s roll som konfliktlösare
  • EU:s utvidgning

Ansökningstiden börjar den 4 november och pågår till den 2 december 2022.

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter för 2023

Anvisningar för ansökan 2023 (pdf, 4 sidor, 140 Kb)

Ansökan 2023 (doc, 34 Kb)

Projektplan 2023 (doc, 32 Kb)

Allmänna villkor Europainformation 2023( pdf, 6 sidor, 140 Kb)

Ansökan och bilagorna kan lämnas in

  • Per post till adressen: Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176,00023 Statsrådet
  • Vid Statsrådets kontaktpunkt: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
  • Per e-post: kirjaamo.um@formin.fi

Märk kuvertet eller e-postmeddelandet ”Stöd för Europainformation”. Ansökningstiden går ut den 2 december 2022 kl. 16.15, och senast då ska ansökan vara hos utrikesministeriet. Försenade ansökningar behandlas inte.

Rapportering

Organisationer som beviljats statsunderstöd år 2022

Organisationen ska rapportera om användningen av stöd beviljat för 2022 senast den 17 mars 2023.

Rapporten och bilagorna kan lämnas in

  • Per post till adressen: Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176,00023 Statsrådet
  • Vid Statsrådets kontaktpunkt: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
  • Per e-post: kirjaamo.um@formin.fi

Rapport om informationsstöd 2022 (doc, 40 Kb)

Revisionsberättelse 2022 (doc, 31 Kb)

Allmänna villkor 2022 (pdf, 6 sidor, 81 Kb)

Organisationer som beviljats statsunderstöd år 2023

Organisationen ska rapportera om användningen av stöd beviljat för 2023 senast den 15 mars 2024.

Rapport om informationsstöd 2023 (doc, 40 Kb)

Revisionsberättelse 2023 (doc, 31 Kb)

Allmänna villkor 2023 (pdf, 6 sidor, 140 Kb)

 

Mer information