Bild: Eurooppatiedotus

Statsunderstöd för Europainformation

Utrikesministeriet delar varje år ut statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för informationsverksamhet kring Europeiska unionen i Finland. Det är Europainformationen som ansvarar för informationsstödet.

Målet med understöden är
• att öka debatten om frågor som är aktuella i EU
• att öka medborgarnas kunskap om EU och om frågor som rör Finlands EU-medlemskap
• att erbjuda basinformation och fördjupa redan befintlig information.

Stödet är behovsprövat och det beviljas utgående från ansökningar till finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer som varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år innan ansökningstiden går ut. Privatpersoner eller grupper kan inte beviljas understöd. Understödet är uttryckligen avsett för informationsprojekt.

När bidrag beviljas, utbetalas och används och användningen övervakas tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001).

Ansökan

I urvalsprocessen betonas varje år olika aktuella EU-relaterade teman. I ansökan ska ingå en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och finansieringsplan samt en utredning om de grupper som medverkar i verksamheten eller projektet.

Utrikesministeriet utlyser nästa ansökningsomgång i november 2022. Prioriteringarna för 2023 och ansökningsanvisningarna publiceras denna sida.

Ansökan och bilagorna kan lämnas in

  • Per post till adressen: Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176,00023 Statsrådet
  • Vid Statsrådets kontaktpunkt: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
  • Per e-post: kirjaamo.um@formin.fi

Märk kuvertet eller e-postmeddelandet ”Stöd för Europainformation”. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter för 2022

Anvisningar för ansökan 2022 (pdf, 4 sidor, 139 Kb)

Ansökan 2022 (doc, 34 Kb)

Projektplan 2022 (doc, 32 Kb)

Allmänna villkor Europainformation 2022 (pdf, 6 sidor, 81 Kb)

 

Rapportering

Organisationer som beviljats statsunderstöd år 2022

Organisationen ska rapportera om användningen av stöd beviljat för 2022 senast den 17 mars 2023.

Rapport om informationsstöd 2022 (doc, 40 Kb)

Revisionsberättelse 2022 (doc, 31 Kb)

Allmänna villkor 2022 (pdf, 6 sidor, 81 Kb)

 

Mer information