Tillgänglighetsverktyg

Bild: Eurooppatiedotus

Statsunderstöd för europainformation

Utrikesministeriet delar varje år ut statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för informationsverksamhet kring Europeiska unionen i Finland. Det är Europainformationen som ansvarar för informationsstödet.

Målet med understöden är
• att öka debatten om frågor som är aktuella i EU
• att öka medborgarnas kunskap om EU och om frågor som rör Finlands EU-medlemskap
• att erbjuda basinformation och fördjupa redan befintlig information.

Stödet är behovsprövat och det beviljas utgående från ansökningar till finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer som varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år innan ansökningstiden går ut. Privatpersoner eller grupper kan inte beviljas understöd. Understödet är uttryckligen avsett för informationsprojekt.

I urvalsprocessen betonas varje år olika aktuella EU-relaterade teman. I ansökan ska ingå en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och finansieringsplan samt en utredning om de grupper som medverkar i verksamheten eller projektet.

När bidrag beviljas, utbetalas och används och användningen övervakas tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001).

Nästa utlysning inleds i november 2017.

Det lönar sig för organisationen som ansöker om stöd att läsa svaren på vanliga frågor som vi sammanställt. Du kan också fråga om mer information på eurooppatiedotus@formin.fi.

Dokument för utlysningen 2017:

Ansökningsförfarande 2017

Ansökan 2017

Allmänna villkor 2017

Projektplan 2017

Rapport angående informationsstöd 2017

Revisorns försäkran 2017

Följ oss