Bild: Eurooppatiedotus

Statsunderstöd för Europainformation

Europainformationen ansvarar för informationsstödet.

Målet med understöden är
• att öka debatten om frågor som är aktuella i EU
• att öka medborgarnas kunskap om EU och om frågor som rör Finlands EU-medlemskap
• att erbjuda basinformation och fördjupa redan befintlig information.

Stödet är behovsprövat och det beviljas utgående från ansökningar till finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer som varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år innan ansökningstiden går ut. Privatpersoner eller grupper kan inte beviljas understöd. Understödet är uttryckligen avsett för informationsprojekt.

När bidrag beviljas, utbetalas och används och användningen övervakas tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001).

Ansökan

I urvalsprocessen betonas varje år olika aktuella EU-relaterade teman. I ansökan ska ingå en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och finansieringsplan samt en utredning om de grupper som medverkar i verksamheten eller projektet.

I utlysningen 2024 prioriteras:

* Europaparlamentsvalet 2024 

* EU som främjare av grön utveckling

* EU som global aktör och säkerhetsgarant

* EU:s utvidgning. 

Till skillnad från vad som informerades i juni 2023 ska statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation sökas med en ansökningsblankett, precis som tidigare år. Ansökningstiden är 10 november–1 december 2023. Anvisningarna för ansökan och ansökningsblanketterna publiceras på Europainformationens webbplats.

Anvisningar 2024 (pdf, 4 s, 408 kb)

Ansökan 2024 (Word)

Projektplan 2024   (Word)

Allmänna villkor 2024 (pdf, 6 s, 131 kb)

Rapportering

Organisationer som beviljats statsunderstöd år 2023

Organisationen ska rapportera om användningen av stöd beviljat för 2023 senast den 15 mars 2024.

Om statsunderstöd som beviljats för 2023 rapporteras det till den ursprungliga beviljaren, dvs. utrikesministeriet. Rapporterna kan skickas till utrikesministeriets registratorskontor (kirjaamo.um@gov.fi). Frågor som gäller projekten för 2023 kan i fortsättningen sändas till enheten för aktualitetskommunikation på adressen VIE-10@gov.fi.

Rapport om informationsstöd 2023 (doc, 40 Kb)

Revisionsberättelse 2023 (doc, 31 Kb)

Allmänna villkor 2023 (pdf, 6 sidor, 140 Kb)

Organisationer som beviljats statsunderstöd år 2024

Organisationen ska rapportera om användningen av stöd beviljat för 2024 senast den 15 mars 2025.

Om statsunderstöd som beviljats för 2024 rapporteras det till statsrådets kansli. Rapporterna kan skickas till statrådets kanslis registratorskontor (kirjaamo.vnk@gov.fi). Frågor som gäller projekten för 2024 kan sändas till Europainformationen på adressen eurooppatiedotus@gov.fi.

Rapport om informationsstöd 2024 (Word)

Revisionsberättelse 2024 (Word)

Allmänna villkor 2024 (pdf, 6 s, 131 kb)

Mer information