Bild: Eurooppatiedotus

Statsunderstöd för Europainformation

Utrikesministeriet delar varje år ut statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för informationsverksamhet kring Europeiska unionen i Finland. Det är Europainformationen som ansvarar för informationsstödet.

Ansökningsanvisningarna och ansökningsblanketterna för utlysningen 2022 uppdateras  sidan den 6 november 2021.

Målet med understöden är
• att öka debatten om frågor som är aktuella i EU
• att öka medborgarnas kunskap om EU och om frågor som rör Finlands EU-medlemskap
• att erbjuda basinformation och fördjupa redan befintlig information.

Stödet är behovsprövat och det beviljas utgående från ansökningar till finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer som varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år innan ansökningstiden går ut. Privatpersoner eller grupper kan inte beviljas understöd. Understödet är uttryckligen avsett för informationsprojekt.

När bidrag beviljas, utbetalas och används och användningen övervakas tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001).

Ansökan

I urvalsprocessen betonas varje år olika aktuella EU-relaterade teman. I ansökan ska ingå en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och finansieringsplan samt en utredning om de grupper som medverkar i verksamheten eller projektet.

Ansökningstiden går ut den 4 december 2020 kl. 16.15, och senast då ska ansökan vara hos utrikesministeriet.

Ansökan och bilagorna kan lämnas in

  • Per post till adressen: Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176,00023 Statsrådet
  • Vid Statsrådets kontaktpunkt: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
  • Per e-post: kirjaamo.um@formin.fi

Märk kuvertet eller e-postmeddelandet ”Stöd för Europainformation”. Försenade ansökningar behandlas inte.

Anvisningar för ansökan 2021 (pdf, 4 sidor,142 Kb)

Ansökan 2021 (doc, 40 Kb)

Projektplan 2021 (doc, 38 Kb)

Allmänna villkor 2021 (pdf, 6 sidor, 152 Kb)

Rapportering

Organisationer som beviljats statsunderstöd år 2020

Organisationen ska rapportera om användningen av stöd beviljat för 2020 senast den 19 mars 2021.

Rapport om informationsstöd 2020 (doc, 82 Kb)

Revisionsberättelse 2020 (doc, 23 Kb)

Allmanna-villkor 2020 (pdf, 6 sidor, 412 Kb)

Organisationer som beviljats statsunderstöd år 2021

Organisationen ska rapportera om användningen av stöd beviljat för 2021 senast den 18 mars 2022.

Rapport om informationsstöd 2021 (doc, 39 Kb)

Revisionsberättelse 2021 (doc, 36 Kb)

Allmänna villkor 2021 (pdf, 6 sidor, 152 Kb)

Mer information