Kategori: Månadens fråga

Månadens fråga: Hur ser EU till att det finns tillräckligt med energi?

Månadens fråga besvaras av Riku Huttunen, överdirektör för arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Månadens fråga 3.11.2022

Månadens fråga: Hur gynnas vi av EU:s reglering av den digitala miljön?

Månadens fråga besvaras denna gång av temachef Kristo Lehtonen:

Månadens fråga 2.9.2022

Månadens fråga: Ukraina vill gå med i EU. Hur fungerar det?

Ukraina lämnade in sin ansökan om EU-medlemskap den 28 februari, det vill säga några dagar efter att Ryssland invaderade landet. På vilket sätt och hur snabbt är det möjligt för Ukraina att bli medlem i EU? Vi ställde frågan till forskaren Saila Heinikoski.

Månadens fråga 23.6.2022

Vilken riktning visar EU:s strategiska kompass?

EU:s strategiska kompass kan beskrivas som EU:s förvarsredogörelse, som omfattar ungefär de kommande 5–10 åren. EU-ländernas försvars- och utrikesministrar ställde sig bakom dokumentet för styrning av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete den 21 mars 2022. EU-ländernas ledare godkände dokumentet den 25 mars 2022 i Europeiska rådet. Förhandlingarna om den strategiska kompassen pågick nästan två år och i slutskedet ökade dess betydelse genom Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022.

Månadens fråga 8.4.2022

Hur ser framtiden ut för den 20-åriga euron?

I början av 2002 tog Finland tillsammans med elva andra EU-länder i bruk eurosedlar och euromynt. Vi frågade Finlands Banks generaldirektör Olli Rehn hur ser framtiden ut för den 20-åriga euron:

Aktuellt 8.2.2022

Månadens fråga: Vad innebär den fria rörligheten för ungdomar?

Européerna uppskattar mycket den fria rörligheten inom EU. Den fria rörligheten värderas särskilt av ungdomarna, som också drar stor nytta av den. Coronapandemin har emellertid stängt gränserna och försvårat rörligheten också inom Europa. Vi frågade Finlands medborgarrepresentant vid konferensen om Europas framtid, Ninni Norra, om hur den fria rörlighetens framtid ser ut i ungdomens ögon.

Månadens fråga 26.8.2021

Månadens fråga: vad för EU:s program för klimatmål Fit for 55 med sig?

Den 14 juli offentliggör Europeiska kommissionen Fit for 55, ett omfattande paket med lagstiftningsinitiativ, i syfte att skärpa EU:s klimatmål. Paketets namn syftar till målet att minska utsläppen med 55 procent fram till 2030 jämfört med nivån för 1990. Vi frågade Ismo Ulvila, kommunikationschef vid EU-kommissionens representation i Finland, vilka åtgärder som ingår i klimatpaketet och varför EU:s klimatåtgärder är viktiga.

Månadens fråga 14.7.2021

Månadens fråga: Vad borde varje webbanvändare veta om den framtida förordningen om digital integritet?

Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation från 2002 revideras nu på initiativ av Europeiska kommissionen genom en förordning om digital integritet. De reviderade reglerna förtydligar integritetsskyddet vid användning av elektronisk kommunikation och i digitala miljöer. Vi frågade Maija Rönkä, specialsakkunnig i telekommunikation, vad den nya förordningen om digital integritet som nu bereds innehåller och vad den kommer att ändra på.

Månadens fråga 23.6.2021

Månadens fråga: Vad är konferensen om Europas framtid?

Konferensen om Europas framtid (Conference on the Future of Europe) startar på Europadagen den 9 maj. Konferensens idé är att EU-medborgarna får framföra sina åsikter om EU:s framtida utmaningar och möjligheter. Vi frågade tjänstemannasekreteraren vid utrikesministeriets Europaavdelning Leo Svahnbäck vad konferensen egentligen går ut på och hur finländarna kan delta i den.

Månadens fråga 10.5.2021

Månadens fråga: EU:s jordbrukspolitik förnyas – vad förändras och vad innebär det för klimatåtgärderna?

Vid reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik har mer ambitiösa klimat- och miljömål varit ett av diskussionsämnena. Klimatåtgärder i kombination med åtgärder som förbättrar jordbrukets konkurrenskraft och ökar jordbrukarnas inkomster är en svår politisk ekvation. Vi frågade Jyrki Niemi, forskningsprofessor på området jordbruk, på vilket sätt EU:s jordbrukspolitik kommer att förändras och hur klimatmålen kommer att synas i förändringarna.

Månadens fråga 14.4.2021