Kategori: Månadens fråga

Månadens fråga: Tänk om Finland hade gjort ett annat val 1994?

I år har det gått 30 år sedan det ordnades en rådgivande folkomröstning om Finlands EU-medlemskap. Ismo Ulvila, som är kommunikationschef vid Europeiska kommissionens representation i Helsingfors, funderar hur saker och ting skulle kunna se ut om Finland hade gjort ett annat val då.

Månadens fråga 22.2.2024

Månadens fråga: Det blir obligatoriskt med företags samhällsansvar – vad innebär det?

EU arbetar just nu med ett nytt direktiv som gäller företags samhällsansvar. Det innebär att företagen ska respektera internationellt identifierade mänskliga rättigheter och ingångna miljöavtal också i sådana länder vars lagstiftning inte förutsätter det. Vi frågade Linda Piirto vid utrikesministeriets enhet för hållbar handel vad företags samhällsansvar och EU:s nya direktiv innebär.

Månadens fråga 24.5.2023

Månadens fråga: Varför är riksdagsval också EU-val?

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds den 22 mars och den egentliga valdagen infaller söndagen den 2 april. Det är kanske många som inte kommer att tänka på att när de röstar i riksdagsvalet kan de också påverka EU:s politik och beslut. Varför är riksdagsval också EU-val? Månadens fråga besvaras av Laura Nordström, doktorand vid Helsingfors universitet.

Månadens fråga 23.3.2023

Månadens fråga: Hur kommer relationerna mellan EU och Ukraina att se ut i framtiden?

Den 24 februari var det exakt ett år sedan Ryssland inledde ett anfallskrig mot Ukraina. EU har redan från början fördömt Rysslands agerande. Kommer EU att stå enat även i fortsättningen? Hur framskrider Ukrainas medlemskapsförhandlingar med EU?  Dessa frågor besvaras av akademiforskare Timo Miettinen vid Helsingfors universitet.

Månadens fråga 28.2.2023

Månadens fråga: Förbättrar det utvidgade Schengenområdet säkerheten?

Månadens fråga besvaras av överdirektör Laura Yli-Vakkuri från inrikesministeriet.

Månadens fråga 19.1.2023

Månadens fråga: Hur ser EU till att det finns tillräckligt med energi?

Månadens fråga besvaras av Riku Huttunen, överdirektör för arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Månadens fråga 3.11.2022

Månadens fråga: Hur gynnas vi av EU:s reglering av den digitala miljön?

Månadens fråga besvaras denna gång av temachef Kristo Lehtonen:

Månadens fråga 2.9.2022

Månadens fråga: Ukraina vill gå med i EU. Hur fungerar det?

Ukraina lämnade in sin ansökan om EU-medlemskap den 28 februari, det vill säga några dagar efter att Ryssland invaderade landet. På vilket sätt och hur snabbt är det möjligt för Ukraina att bli medlem i EU? Vi ställde frågan till forskaren Saila Heinikoski.

Månadens fråga 23.6.2022

Vilken riktning visar EU:s strategiska kompass?

EU:s strategiska kompass kan beskrivas som EU:s förvarsredogörelse, som omfattar ungefär de kommande 5–10 åren. EU-ländernas försvars- och utrikesministrar ställde sig bakom dokumentet för styrning av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete den 21 mars 2022. EU-ländernas ledare godkände dokumentet den 25 mars 2022 i Europeiska rådet. Förhandlingarna om den strategiska kompassen pågick nästan två år och i slutskedet ökade dess betydelse genom Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022.

Månadens fråga 8.4.2022

Hur ser framtiden ut för den 20-åriga euron?

I början av 2002 tog Finland tillsammans med elva andra EU-länder i bruk eurosedlar och euromynt. Vi frågade Finlands Banks generaldirektör Olli Rehn hur ser framtiden ut för den 20-åriga euron:

Aktuellt 8.2.2022