Bild: Flickr/European Parliament

Vad EU gör

EU kan verka endast inom de områden där medlemsländerna har överfört befogenhet till unionen. Till exempel hör jordbruks- och fiskepolitiken till unionens politik, medan beslut om exempelvis skolundervisningen fortsättningsvis fattas i medlemsstaterna.

EU:s befogenheter | europa.eu

Här hittar du information om unionens verksamhet och centrala utvecklingstrender inom olika sektorer. Verksamheten är här indelad i politikområden, som motsvarar Europeiska unionens rådskonstellationer.