Tillgänglighetsverktyg

EU söker nya medarbetare – är du en av dem?

Att begränsa klimatförändringarna, främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning, garantera livsmedelssäkerheten och skydda de mänskliga rättigheterna är några exempel på EU:s ansvarsområden. För skötseln av dessa och andra uppgifter har EU jobb att erbjuda experter på många olika områden. Utöver jurister, ekonomer, informatörer och språkvetare behöver unionen experter på till exempel forskning, yttre förbindelser och byggande.

Nyheter 22.5.2019

Europadagen inleder slutspurten inför EU-valet

Europadagen livar åter upp gator och torg i europeiska städer den 9 maj, årsdagen för Schumandeklarationen. Deklarationen av Frankrikes utrikesminister Robert Schuman anses vara startskottet för dagens Europeiska union. Idén var att förena kol- och stålproduktionen och genom europeisk enhet främja fred och välfärd. Under toppmötet i Milano 1985 kom EU-ländernas stats- och regeringschefer överens om att Europadagen skulle firas den 9 maj.

Nyheter 2.5.2019

EU-valet 2019 – var, när, hur?

Nästa val till Europaparlamentet hålls i maj 2019. Då väljs parlamentsledamöter för den kommande femårsperioden. Parlamentet är det enda EU-organet vars medlemmar väljs genom direkt val. Valet genomförs i varje medlemsstat enligt landets egen vallagstiftning. I Finland infaller valdagen den 26 maj och förhandsröstningen pågår den 15–21 maj i hemlandet och den 15–18 maj utomlands. Vid Europaparlamentsvalet utgör Finland en av valkretsarna, det vill säga hela Finland inklusive Åland är en enda valkrets. Mer information om t.ex. tidsplan, kandidatuppställning och röstningsställen hittas på justitieministeriets valsidor. Information om röstining utomlands hittas också på Finland utomlands -webbtjänsten.

Nyheter 23.4.2019

Månadens fråga

Vi ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman.

Månadens fråga: Varför ska ungdomar röstä i EU-valet, Lauri Ikola?

EU-valets förhandsröstningen arrangeras 15.-21.5. och valdagen är 26.5. På valet efter valet har det valdeltagandet varit på låga tal i Finland (2014: 39%) och speciellt bland de ungdomar har aktivitet varit verkligen låga (2014: 10%). Varför ska ungdomars röst hörs i EUs beslusfattandet bättre än tidigare? Vi frågade från ordförandet för Unga Européer i Tammerfors Lauri Ikola, att varför ska ungdomar röstä i EU-valet.

Månadens fråga 16.5.2019

Månadens fråga: Hur inverkar Brexit på EU-valet och det nya parlamentet, Jarmo Oikarinen?

Snart är det EU-val. I Finland är valdagen den 26 maj, och förhandsröstningen börjar redan den 18 maj. EU-valet regleras genom EU:s vallag som innehåller de centrala gemensamma principerna för förfarandet. En av principerna gäller det proportionella valsättet, och en annan princip handlar om att en ledamot av Europaparlamentet inte samtidigt kan vara representant i ett nationellt parlament. Denna gång förutsätter förberedelserna inför valet också att man förbereder sig på Storbritanniens eventuella utträde ur EU.

Månadens fråga 14.3.2019

Vad gör EU åt problemet med mikroplaster?

Mikroplast är ett växande problem i marken och i vattendragen. Europeiska kemikaliemyndigheten har nyligen berett ett förslag enligt vilket de flesta mikroplaster som avsiktligt tillsätts i olika produkter förbjuds, om det finns en risk att mikroplasterna hamnar i naturen. Avsikten är att skydda naturen och konsumenterna i hela EU.

Månadens fråga 1.2.2019

Månadens fråga: Vad är att vänta inom migrations- och asylpolitiken under Finlands EU-ordförandeskap, migrationsdirektör Tuomo Kurri?

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd börjar i juli 2019. Finlands två tidigare ordförandeskap 1999 och 2006 har visserligen gett oss erfarenhet, men världen ser i dag helt annorlunda ut också när det gäller beredningen av migrationsärenden. Orsaken till det här är särskilt de senaste årens europeiska migrationskris.

Aktuellt 4.12.2018

Följ oss