Tillgänglighetsverktyg

Brexit-tips 3.0: Köp i brittiska webbutiker

Efter Brexit-övergångsperiodens utgång, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Detta innebär ändringar i resorna mellan EU-länderna och Storbritannien.

Nyheter 3.12.2020

EU:s sjuårsbudget och återhämtningsplan – vad händer nu?

Europeiska rådet enades i juli 2020 om EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021–2027. Budgetramen uppgår till 1 074 miljarder euro och ger ramarna för hur mycket pengar EU kan använda inom olika politikområden under hela perioden. Coronapandemin har ökat behovet av att stödja den ekonomiska återhämtningen, och utöver den normala budgetramen kom Europeiska rådet också överens om ett återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro (Next Generation EU).

Nyheter 26.11.2020

BREXIT-TIPS 3.0: Resor till Storbritannien

Efter Brexit-övergångsperiodens utgång, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Detta innebär ändringar i resorna mellan EU-länderna och Storbritannien.

Nyheter 25.11.2020

Brexit närmar sig – är du beredd?

Dagen då Storbritannien och Nordirland verkligen lämnar Europeiska unionen, närmar sig. De svåra förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om den framtida relationen är fortfarande på hälft på flera områden, men det är ändå många ändringar som träder i kraft den 1 januari 2021. Europainformationen inleder nu artikelserien Brexit 3.0, där vi ger praktiska exempel på hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka medborgarna.

Nyheter 25.11.2020

Månadens fråga

Vi ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman.

Månadens fråga: Hur framskrider EU:s anslutning till Europakonventionen?

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), som nyligen fyllt 70 år, är en hörnsten i skyddet för de mänskliga rättigheterna i vår del av världen. Europakonventionen tryggar de mänskliga rättigheter som fastställs i konventionen för alla 47 medlemsstater i Europarådet. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) övervakar att parterna iakttar konventionen genom att behandla individuella och statliga klagomål som gäller påstådda kränkningar av rättigheter. Alla EU:s medlemsstater är parter i Europakonventionen, men själva Europeiska unionen är ännu inte det. Vi frågade människorättsrådgivaren Pilvi Rämä hur EU:s anslutning till Europakonventionen framskrider.

Månadens fråga 1.12.2020

Månadens fråga: Vad förändras i EU:s asylpolitik, eller ändras det?

Den 23 september offentliggjorde Europeiska kommissionen ett förslag till en reform av Europeiska unionens gemensamma asylsystem och migrationspolitik. Det har länge saknats en gemensam överenskommelse om invandrings- och asylfrågor i EU. Vi bad Anna-Kaisa Hiltunen vid Utrikespolitiska institutet redogöra för de ändringar som gjorts i asylpolitiken.

Månadens fråga 8.10.2020

Månadens fråga: Vad betyder EU:s återhämtningspaket för Finland och för Europa?

EU-ländernas stats- och regeringschefer enades i slutet av juli om ett paket på 1 824,3 miljarder euro, som består av budgeten för 2021–2027 på 1 074,3 miljarder euro och en återhämtningsinsats på 750 miljarder euro som svar på coronakrisen. Paketet måste godkännas inom detta år i EU-ländernas parlament, och i Finland inleds behandlingen i riksdagen i september. Vi frågade forskaren Antti Ronkainen om återhämtningspaketets betydelse.

Månadens fråga 3.9.2020

Månadens fråga: Är brexit en frusen konflikt mitt i en varm sommar?

Förhandlingarna om de framtida handelsrelationerna mellan Europeiska unionen och Storbritannien har framskridit långsamt. Trots en exceptionellt varm juni månad påminner situationen om en frusen konflikt där parterna gjort mycket få konkreta framsteg. I en utomståendes ögon ser det hela ut som ett limbo där begrepp som hård brexit, brexit utan avtal och no-deal debatteras i det oändliga. Vi frågade forskaren Timo Miettinen hur framtiden ser ut med tanke på brexit.

Månadens fråga 10.7.2020

Följ oss