Tillgänglighetsverktyg

Gränskontrollen ses över – striktare kontroll vid EU:s yttre gräns

Kan Ivan och Mary besöka Ruisrock 2025 eller stoppas deras resa av EU:s intensifierade kontrollprocesser? EU utvecklar gränsbevakningen för att förbättra rörligheten och säkerheten och förhindra illegal vistelse. I framtiden krävs det flera skeden innan Ivan och Mary kan dansa på Ruisrock, vare sig de kommer från länder med visumtvång eller ej.

Nyheter 28.7.2017

EUE-kolumn: EU räddar miljoner medborgare från att insjukna och dö i yrkesbetingad cancer

Till och med tiotals miljoner människor i Europeiska unionen exponeras regelbundet i sitt arbete för cancerframkallande ämnen. Årligen dör över 100 000 människor i yrkesbetingad cancer. Cancer är den vanligaste yrkesbetingade dödsorsaken i unionen, den orsakar över hälften av fallen. Situationen är upprörande. Den 11 juli godkände EU:s medlemsstater ett direktiv som syftar till att väsentligt minska dessa dödsfall.

EU-kolumn 24.7.2017

Arktiska fläktar i somriga Björneborg

– Om Finland lyckas hålla Arktiska rådets medlemsländer kvar vid samma bord och engagerade i de gemensamma målen, har vårt ordförandeskap varit lyckat, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

Aktuellt 13.7.2017

EU-kolumn: HBTIQ-rättigheterna har förbättrats i EU, men de mänskliga rättigheterna kräver kontinuerligt arbete

”Här lönar det sig att ta de möjligheter som erbjuds och gripa tillfället i flykten”, säger Maria Lensu som funnit sig väl till rätta i EU-institutionerna och nu arbetat där i nästan 13 år. För henne har den här inställningen lett till ett intressant arbete som handlar om mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, och efter det senaste bytet av arbetsuppgifter jobbar Lensu nu med frågor som gäller Egypten. Den stressiga tillvaron i Bryssel underlättas av en sportig livsstil och en morfar som gärna ställer upp som au pair när det behövs.

Nyheter 30.6.2017

Månadens fråga

Vi ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman.

Månadens fråga: Hur ställer sig de finländare som bor i Storbritannien till brexit och de förändringar som Storbritanniens utträde ur EU innebär?

Brexit har skapat en helt ny och oförutsedd situation för de EU-medborgare som bor i Storbritannien och för de brittiska medborgare som bor i övriga EU. Den i Skottland bosatta forskardoktorn Tiina Sotkasiira har som ett led i sin forskning intervjuat finländare bosatta i Storbritannien om deras tankar kring brexit och de förändringar som Storbritanniens utträde ur EU innebär. Även om undersökningen nyligen inletts så har Sotkasiira redan intervjuat ett tjugotal finländare bosatta i Skottland

Månadens fråga 24.7.2017

Månadens fråga

Att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad skapar handelshinder och påverkar företagens verksamhet.   Företagsverksamhetens kostnader stiger och handeln mellan länderna minskar.

Aktuellt 16.5.2017

Månadens fråga:Varför byter Europaparlamentet talman mitt i valperioden och vad har det för följder?

Den 17 januari valde Europaparlamentet en ny talman. Den tidigare talmannen, tysken Martin Schulz, meddelade i november förra året att han ämnade lämna uppdraget. Schulz, som hörde till gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D-gruppen), hade lett ordet i parlamentet sedan januari 2012. Han återvände till politiken sitt hemland och ställer upp som motkandidat till förbundskansler Angela Merkel i det tyska förbundsdagsvalet.

Månadens fråga 20.3.2017

Vad borde EU göra i förhållande till Turkiet?

Medlemmarna i Europaparlamentet vill tillfälligt avbryta de pågående medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Under sitt plenarsammanträde i november 2016 meddelade parlamentet att det fortfarande vill hålla Turkiet förankrat i EU, men att Turkiets ”oproportionerliga repressiva åtgärder” utifrån undantagstillståndet måste upphöra innan förhandlingarna fortsätter. Europaparlamentets uttalande är emellertid inte juridiskt bindande eftersom parlamentet inte har en officiell roll i ärendet.

Månadens fråga 24.1.2017

Följ oss