Tillgänglighetsverktyg

Är du 18 år och vill du tågluffa gratis? DiscoverEU är din chans!

EU fortsätter med projektet DiscoverEU som erbjuder 18-åriga ungdomar en möjlighet att åka gratis med tåg till Europa. I specialfall kan man också resa till exempel med buss, båt eller flyg. I år får minst 20 000 ungdomar chansen att resa till Europa. För att kunna ansöka ska du vara finsk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land och född 1.1.2001 –31.12 .2001. De som har fått en resebiljett kan resa i 1-30 dagar under perioden 1.4.2020-31.10 .2020.

Nyheter 7.11.2019

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2020

Civilsamhällesorganisationer kan nu ansöka om statsunderstöd till Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden pågår fram till den 5 december 2019.

Aktuellt 1.11.2019

Ny utgåva av EU-basfakta – en pålitlig källa för EU-information

Utrikesministeriets Europainformation gav ut en ny utgåva av EU-basfakta på bokmässan i Helsingfors den 24 oktober. I boken som skrivits av Heli Satuli ingår omfattande basfakta om EU:s verksamhet, men den lyfter också fram aktuella frågor och de hetaste samtalsämnena från klimatförändringen till brexit. Boken ger en inblick i EU:s strukturer och genom talrika intervjuer beskriver den också verksamheten bakom EU-politikens kulisser, Europaparlamentarikernas och tjänstemännens vardag samt till exempel en vanlig arbetsdag för chefsförhandlaren i klimatfrågor.

Nyheter 30.10.2019

Månadens fråga

Vi ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman.

Månadens fråga: EU:s budget och Finlands medlemsavgift

EU-kommissionen publicerar årligen, i allmänhet på hösten, en rapport om finansieringen av unionens budget. Den klarlägger penningflödena mellan EU och medlemsstaterna, dvs. medlemsstaternas bidrag från unionen och betalningar till unionen. Den senaste rapporten handlar om 2018.

Månadens fråga 28.10.2019

Månadens fråga: Vad gör Finland som EU-ordförande för att stärka rättsstatsprincipen, Europaminister Tytti Tuppurainen?

Rättsstatsprincipen utgör grunden för varje modern konstitutionell demokrati. Rättsstatsprincipen är också ett av de centrala värden som unionen bygger på. Alla medlemsstater har förbundit sig att iaktta rättsstatsprincipen när de anslöt sig till unionen.

Månadens fråga 19.9.2019

Månadens fråga: Vad för Gymnichmöte, utrikesminister Pekka Haavisto?

EU-ländernas utrikesministrar samlas i Helsingfors den 29 och 30 augusti för att hålla ett informellt utrikesministermöte, som kallas Gymnichmöte. EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini är mötets ordförande.Utrikesminister Pekka Haavisto berättar om mötets bakgrund och teman och om Finlands mål.

Månadens fråga 30.8.2019

Månadens fråga: Vad strävar Finland efter under sitt EU-ordförandeskap, statsminister Antti Rinne?

Finlands tredje EU-ordförandeskap inleds den 1 juli 2019. Vi frågade statsminister Antti Rinne om de centrala målen för ordförandeskapet.

Månadens fråga 27.6.2019

Följ oss