Tillgänglighetsverktyg

I ordförandeskapets kulisser: Arbetsgruppen mot terrorism – samarbete för att motverka internationell terrorism

EU-ordförandeskapet innebär att Finland är ordförande i Europeiska unionens råd. Det betyder också att det är finländska tjänstemän som leder arbetet i rådets arbetsgrupper, som bereder beslutsfattandet. Den här artikeln presenterar arbetsgruppen mot terrorism (internationella aspekter), som hör till utrikesministeriets ansvarsområde.

Nyheter 18.9.2019

I ordförandeskapskulisserna: kökschef Timo Lepistö

Under Finlands EU-ordförandeskap ordnas sex informella ministermöten i Helsingfors. Av dem återstår ännu två, dvs. finansministrarnas och jordbruksministrarnas möten som hålls i september. Alla möten ordnas i Finlandiahuset. Utöver ministermötena hålls det flera andra ordförandeskapsmöten och seminarier i Finlandiahuset under hösten.

Nyheter 13.9.2019

Brexit-tips: att resa med sällskapsdjur

Finland och EU har som mål att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 11.9.2019

Brexit-tips: att resa till Storbritannien

Finland och EU har som mål att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 11.9.2019

Månadens fråga

Vi ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman.

Månadens fråga: Vad gör Finland som EU-ordförande för att stärka rättsstatsprincipen, Europaminister Tytti Tuppurainen?

Rättsstatsprincipen utgör grunden för varje modern konstitutionell demokrati. Rättsstatsprincipen är också ett av de centrala värden som unionen bygger på. Alla medlemsstater har förbundit sig att iaktta rättsstatsprincipen när de anslöt sig till unionen.

Månadens fråga 19.9.2019

Månadens fråga: Vad för Gymnichmöte, utrikesminister Pekka Haavisto?

EU-ländernas utrikesministrar samlas i Helsingfors den 29 och 30 augusti för att hålla ett informellt utrikesministermöte, som kallas Gymnichmöte. EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini är mötets ordförande.Utrikesminister Pekka Haavisto berättar om mötets bakgrund och teman och om Finlands mål.

Månadens fråga 30.8.2019

Månadens fråga: Vad strävar Finland efter under sitt EU-ordförandeskap, statsminister Antti Rinne?

Finlands tredje EU-ordförandeskap inleds den 1 juli 2019. Vi frågade statsminister Antti Rinne om de centrala målen för ordförandeskapet.

Månadens fråga 27.6.2019

Månadens fråga: Kommer valet att förändra EU, Tapio Raunio?

Valet till Europaparlamentet ordnas i alla medlemsländer den 23–26 maj 2019. I Finland var den egentliga valdagen söndagen den 26 maj. Hur kommer valresultatet att påverka Europeiska unionen?  Vi ställde frågan till professorn i statskunskap vid Tammerfors universitet Tapio Raunio.

Månadens fråga 10.6.2019

Följ oss