Tillgänglighetsverktyg

Vad för Coreper?

Det roterande EU-ordförandeskapet är betydande med tanke på det interna arbetet. Ordförandelandet leder arbetet i Europeiska unionen råd på alla stadier, från arbetsgrupper till ministermöten. De flesta mötena hålls i Bryssel, men de informella ministermötena och vissa möten på tjänstemannanivå ordnas i ordförandelandet. Den här veckan besöker de ständiga representanterna i Coreper II i Finland. Av de organ som deltar i lagstiftningsarbetet torde de ständiga representanternas kommitté Coreper vara den minst kända.

Nyheter 12.7.2019

Finlands EU-ordförandeskap diskuteras på Suomiareena i Björneborg

Finlands viktigaste evenemang för samhällsdebatt under sommaren, SuomiAreena i Björneborg, arrangeras i år den 15–19 juli. Utrikesministeriets Europainformation är närvarande hela veckan på Suomiareenas medborgartorg i samarbete med Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Finland i Europa rf och Unga europeer rf.

Nyheter 11.7.2019

Europaparlamentets politiska grupper och de europeiska partierna

Europaparlamentet är det enda EU-organet dit medborgarna väljer sina representanter genom direkt val. Fastän det är nationella partier som ställer upp kandidater i medlemsländerna, arbetar de som blir invalda i parlamentet i parlamentets egna politiska grupper.

Nyheter 11.7.2019

Spelplan EU – inledningsceremonin för Finlands EU-ordförandeskap hålls på Medborgartorget

Inledningen av EU-ordförandeskapet firas den 8 juli med en sommarfest som är öppen för alla på Medborgartorget och i Tölöviksparken. Utrikesministeriets Europainformation, statsrådets kansli, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet hälsar alla välkomna och njuta av en sommardag med lättsamt program på Medborgartorget.

Nyheter 5.7.2019

Månadens fråga

Vi ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman.

Månadens fråga: Vad strävar Finland efter under sitt EU-ordförandeskap, statsminister Antti Rinne?

Finlands tredje EU-ordförandeskap inleds den 1 juli 2019. Vi frågade statsminister Antti Rinne om de centrala målen för ordförandeskapet.

Månadens fråga 27.6.2019

Månadens fråga: Kommer valet att förändra EU, Tapio Raunio?

Valet till Europaparlamentet ordnas i alla medlemsländer den 23–26 maj 2019. I Finland var den egentliga valdagen söndagen den 26 maj. Hur kommer valresultatet att påverka Europeiska unionen?  Vi ställde frågan till professorn i statskunskap vid Tammerfors universitet Tapio Raunio.

Månadens fråga 10.6.2019

Månadens fråga: Varför ska ungdomar röstä i EU-valet, Lauri Ikola?

EU-valets förhandsröstningen arrangeras 15.-21.5. och valdagen är 26.5. På valet efter valet har det valdeltagandet varit på låga tal i Finland (2014: 39%) och speciellt bland de ungdomar har aktivitet varit verkligen låga (2014: 10%). Varför ska ungdomars röst hörs i EUs beslusfattandet bättre än tidigare? Vi frågade från ordförandet för Unga Européer i Tammerfors Lauri Ikola, att varför ska ungdomar röstä i EU-valet.

Månadens fråga 16.5.2019

Månadens fråga: Hur inverkar Brexit på EU-valet och det nya parlamentet, Jarmo Oikarinen?

Snart är det EU-val. I Finland är valdagen den 26 maj, och förhandsröstningen börjar redan den 18 maj. EU-valet regleras genom EU:s vallag som innehåller de centrala gemensamma principerna för förfarandet. En av principerna gäller det proportionella valsättet, och en annan princip handlar om att en ledamot av Europaparlamentet inte samtidigt kan vara representant i ett nationellt parlament. Denna gång förutsätter förberedelserna inför valet också att man förbereder sig på Storbritanniens eventuella utträde ur EU.

Månadens fråga 14.3.2019

Följ oss