Anställd vid EU: EU-korrespondent Jenni Virtanen

Europeiska unionen sysselsätter över 40 000 personer, varav drygt tusen är finländare. Ett ännu större antal personer arbetar med uppgifter som har en nära koppling till unionen. Jenni Virtanen arbetar som EU-korrespondent för Helsingin Sanomat i Bryssel. I Bryssel arbetar drygt 1 000 EU-journalister, för närvarande är åtta av dessa finländare. Vi frågade Jenni Virtanen hur hon började arbeta med EU och hurdana tips hon kan ge till dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 6.5.2021 Läs mer: Anställd vid EU: EU-korrespondent Jenni Virtanen

EU arbetar för att lösa krisen i Etiopien – utrikesminister Haavisto som budbärare i Tigray

Utrikesminister Pekka Haavisto reste till Addis Abeba i Etiopien på mandat av EU:s höga representant Josep Borrell i början av april. Det var minister Haavistos andra resa med samma uppdrag. Under sin resa diskuterade utrikesministern läget i Etiopien och särskilt krisen i Tigray och dess följder för hela regionen. Det har pågått ett krig i Tigray sedan början av november 2020, och hjälpbehovet är enormt.

Nyheter 5.5.2021 Läs mer: EU arbetar för att lösa krisen i Etiopien – utrikesminister Haavisto som budbärare i Tigray

Anställd vid EU: kommissionärens assistent Suvi Leinonen

EU är verksam inom många olika politiska sektorer och sysselsätter över 40 000 personer. Drygt tusen av dessa är finländare. Suvi Leinonen arbetar vid kommissionär Jutta Urpilainens kansli och får främja målen för hållbar utveckling enligt sina egna värderingar. Europainformationen frågade Suvi Leinonen hur hon började arbeta vid Europeiska unionen och hurdana tips hon kan ge till dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 5.5.2021 Läs mer: Anställd vid EU: kommissionärens assistent Suvi Leinonen

På Europadagen diskuteras karriärmöjligheter i EU och EU:s framtid

I år firas Europadagen i dagarna tre med ett evenemang på webben den 7–9 maj. En deklaration av Frankrikes utrikesminister Robert Schuman den 9 maj räknas idag som startskottet för dagens Europeiska union. Idén var att förena kol- och stålproduktionen och genom europeisk enhet främja fred och välfärd. Under toppmötet i Milano 1985 kom EU-ländernas stats- och regeringschefer överens om att Europadagen skulle firas den 9 maj.

Aktuellt 3.5.2021 Läs mer: På Europadagen diskuteras karriärmöjligheter i EU och EU:s framtid