Månadens fråga: Vilka följder har brexit haft för unga?

När britterna röstade om sitt lands utträde ur EU år 2016 var valdeltagandet bland unga lägre än bland äldre åldersklasser. Också i Europaparlamentsvalet 2019 röstade bara 23,3 procent av 20–24-åringarna i Finland. Inför nästa Europaparlamentsval frågade vi hur de ungas valdeltagande påverkade resultatet av folkomröstningen i Storbritannien och vilka följder brexit har haft för brittiska ungas liv. Frågan besvarades av Art O'Mahony från den brittiska Europarörelsen.

Månadens fråga 6.5.2024 Läs mer: Månadens fråga: Vilka följder har brexit haft för unga?

Uppdaterade EU-material och ny video om hur EU-lagar blir till har publicerats

Det har publicerats uppdaterade versioner av Europainformationens populäraste EU-material: boken EU-basfakta, broschyren EU i korthet, Europakartan och de populära bokmärkena. På Europainformationens Youtube-kanal finns dessutom en ny video om hur EU-lagar blir till. Den lämpar sig utmärkt till exempel för undervisning.

Nyheter 2.5.2024 Läs mer: Uppdaterade EU-material och ny video om hur EU-lagar blir till har publicerats

EU stärker sin konkurrenskraft och effektiviserar den inre marknaden

Europeiska unionen utvecklar sin långsiktiga konkurrenskraft och åtar sig att reformera sin inre marknad. EU-ländernas stats- och regeringschefer kom också överens om att göra EU:s kapitalmarknad midigare. Målen fastställdes vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel torsdagen den 18 april. Statsminister Petteri Orpo företrädde Finland vid mötet.

Nyheter 19.4.2024 Läs mer: EU stärker sin konkurrenskraft och effektiviserar den inre marknaden

Europadagen uppmärksammas med informationstillfällen om Europaparlamentsvalet, kulturprogram och aktiviteter för hela familjen

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. I år firas Europadagen med anledning av årets Europaparlamentsval vid två evenemang: lördagen den 4 maj på Narinken i Helsingfors och tisdagen den 7 maj på Helsingfors centrumbibliotek Ode.

Nyheter 19.4.2024 Läs mer: Europadagen uppmärksammas med informationstillfällen om Europaparlamentsvalet, kulturprogram och aktiviteter för hela familjen