Hur förbereder sig EU för den kommande vintern och energipriserna?

I september lade kommissionen fram ett förslag till förordning om energipriser i syfte att sänka elpriserna och minska de negativa effekterna av höga energipriser. Med förslaget vill kommissionen råda bot på det exceptionella läget på energimarknaden som följer av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Finland backar upp förslag till snabba åtgärder på EU-nivå. Den 30 september nådde EU:s energiministrar en politisk överenskommelse om lagstiftningsförslaget.

Nyheter 5.10.2022 Läs mer: Hur förbereder sig EU för den kommande vintern och energipriserna?

Det föreslås att varor som tillverkats genom tvångsarbete ska förbjudas på EU-marknaden

Komissionen föreslår kommissionen en förordning för att tvångsarbete effektivt ska kunna bekämpas. Enligt kommissionen är det inte acceptabelt att det i europeiska butiker säljs varor som tillverkats av arbetstagare under hot eller tvång. Utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar samråd om EU:s lagstiftning om tvångsarbete den 29 september.

Nyheter 22.9.2022 Läs mer: Det föreslås att varor som tillverkats genom tvångsarbete ska förbjudas på EU-marknaden

EU:s utrikesministrar sammanträder till ett informellt Gymnichmöte i Prag

Pressmeddelanden, 29.8.2022: EU-ländernas utrikesministrar sammanträder till ett informellt Gymnichmöte i Prag i Tjeckien den 30–31 augusti. Finland representeras av utrikesminister Pekka Haavisto. På dagordningen står relationerna mellan EU och Afrika och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Utrikesministrarna kommer också att träffa Ukrainas, Moldaviens och Georgiens utrikesministrar.

Nyheter 29.8.2022 Läs mer: EU:s utrikesministrar sammanträder till ett informellt Gymnichmöte i Prag

Det förändrade säkerhetsläget i Europa huvudtemat för Europaforum i Åbo

Den 24–26 augusti 2022 samlar Europaforum i Åbo påverkare och vanliga finländare för att diskutera Finlands roll i Europa. På programmet står ett mångsidigt utbud av olika diskussioner om det förändrade säkerhetsläget i Europa och om Finlands och EU:s plats i världen. Flera anställda vid utrikesministeriet medverkar i Europaforumets evenemang på många sätt.

Nyheter 19.8.2022 Läs mer: Det förändrade säkerhetsläget i Europa huvudtemat för Europaforum i Åbo