Tillgänglighetsverktyg

Tysklands EU-ordförandeskap präglas av coronakrisen

Ordförandeskapet i EU övergår från Kroatien till Tyskland den 1 juli 2020 och samtidigt tar en ny ordförandeskapstrio över. Det är redan Tysklands tolfte EU-ordförandeskap. Ordförandeskapet präglas av den globala kris som orsakats av coronaviruset och de åtgärder som krävs för att stimulera EU:s ekonomi. I ordförandetrion 2020–2021 ingår även Portugal och Slovenien. Ländernas gemensamma mål är att utveckla ett starkare, jämlikare och hållbarare Europa.

Nyheter 25.6.2020

EU distansarbetar: Coreper 1-ambassadör Minna Kivimäki

Coronakrisen har medfört förändringar. För många personer har den inneburit en övergång till en vardag med distansarbete. Krisen har också förändrat EU:s arbetssätt och påskyndat språnget mot en digitalisering. Minna Kivimäki arbetar som ställföreträdande ständig representant i Coreper 1 och representerar Finland i ambassadörsgruppen. Till Kivimäkis arbete hör teman som t.ex. energi-, miljö- och trafikfrågor. Europainformationen frågade Kivimäki om arbetet som ställföreträdande ständig representant i Coreper 1 under exceptionella förhållanden.

Aktuellt 16.6.2020

Cirkulär ekonomi för textilier en viktig del av Green Deal-programmet

Europeiska unionen offentliggjorde i slutet av år 2019 programmet En europeisk grön giv under namnet Green Deal. Åtgärdsprogrammets uppgift är att lösa klimat- och miljöproblem. Programmet är som helhet betraktat omfattande och innefattar exempelvis frågor som gäller energi, jordbruk, trafik och industri. Den cirkulära ekonomin är en av hörnstenarna i Green Deal. Textil- och modeindustrins miljöbelastning är stor och därför är utvecklingen mot cirkulär ekonomi ett viktigt steg i Europas klimatåtgärder. Finlands textilindustri är redan i full gång med att utveckla den cirkulära ekonomin.

Aktuellt 10.6.2020

Månadens fråga

Vi ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman.

Månadens fråga: Hur ska det gå för Schengen?

Den fria rörligheten inom Schengenområdet har utsatts för påfrestningar under coronakrisen. Alla Schengenländer har i praktiken stängt den yttre gränsen för annat än absolut nödvändig trafik, och majoriteten av länderna begränsar också resor över den inre gränsen, mellan Schengenländerna.

Månadens fråga 19.5.2020

Månadens fråga: Vad gör EU åt coronaviruskrisen?

Finland och alla EU-länder har fattat viktiga nationella beslut om vården av insjuknade och om hur man ska bromsa virusets spridning. Det har också fattats beslut för att underlätta de ekonomiska och sociala följderna. EU och dess medlemsländer försöker dessutom genom samarbete stärka de nationella hälso- och sjukvårdssystemen och stoppa virusets spridning.

Månadens fråga 8.4.2020

Månadens fråga: Liisa Jaakonsaari, hur har det 25-åriga EU-medlemskapet förändrat Finland?

Med början den 1 januari 2020 har Finland varit EU-medlem redan i 25 år. För att fira jubileumsåret svarar politikerveteranden, den tidigare europarlamentarikern och ministern Liisa Jaakonsaari på vår månadens fråga om effekterna av Finlands EU-medlemskap:

Månadens fråga 29.1.2020

Månadens fråga: Jutta Urpilainen, vilken är den nya kommissionens viktigaste uppgift?

Den nya kommissionen, ledd av Ursula von der Leyen, inledde sin femårsperiod den 1 december 2019. Den finländska kommissionsledamoten Jutta Urpilainen ansvarar för EU:s internationella partnerskap. Vi frågade Urpilainen:

Månadens fråga 18.12.2019

Följ oss