Tillgänglighetsverktyg

Europass-systemet uppdateras

Under de gångna tolv åren har EU-medborgarna skapat 100 miljoner standardiserade Europass-CV på webben. Nu uppdateras systemet.

Nyheter 12.1.2018

EU:s ordförandeland Bulgarien vill föra västra Balkan närmare Europeiska unionen

När Estlands halvårsperiod som Europeiska unionens ordförandeland tar slut vid årsskiftet är det Bulgarien som tar över. Det är första gången Bulgarien är EU-ordförande. Landet blev EU-medlem 2007.

Nyheter 21.12.2017

Mikkel Näkkäläjärvi på väg att bli den första Regionkommittéledamoten av samiskt ursprung

Mikkel Näkkäläjärvi (sd) från Rovaniemi blir med stor sannolikhet i början av 2018 den första ledamoten av samiskt ursprung i Europeiska regionkommittén. Näkkäläjärvi föreslås efterträda Antti Liikkanen (sd) som i flera perioder har företrätt norra Finland.

Aktuellt 13.12.2017

EU:s förordning om åtgärder mot geoblockering underlättar näthandel över gränserna

Snart kan EU:s medborgare boka konsertbiljetter, köpa möbler och använda sitt kreditkort i nätbutiker i hela Europa på samma sätt som i hemlandet. Det blir möjligt tack vare EU:s nya förordning om åtgärder mot geoblockering, som förbjuder omotiverade begränsningar på grund av kundernas bosättningsort.

Aktuellt 5.12.2017

Månadens fråga

Vi ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman.

Månadens fråga: Hur framskrider frihandeln i EU?

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen svarar:

Månadens fråga 5.12.2017

Månadens fråga: Hur framskrider förberedelserna inför Finlands kommande EU-ordförandeskap?

Finland är ordförande för Europeiska unionens råd under den andra hälften av 2019, från början av juli till årets slut. Det är Finlands tredje period som ordförande. Vid statsrådets kansli har det redan grundats ett sekretariat som förbereder ordförandeskapet.

Aktuellt 1.11.2017

Månadens fråga: Vad gör EU för att främja det sociala området?

Det sociala området har varit exceptionellt mycket framme på EU:s agenda denna höst, ända upp på statschefsnivå, säger specialsakkunnige Ville Korhonen.

Månadens fråga 18.10.2017

Månadens fråga: Varför är Helsingfors den bästa platsen för Europeiska läkemedelsmyndigheten?

Den 31 juli lämnade Finland in sin ansökan till EU om att ta över Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) efter Storbritannien. Ansökan har beretts i samarbete mellan statsrådet, social- och hälsovårdsministeriet och Helsingfors stad.

Månadens fråga 6.9.2017

Följ oss