Tillgänglighetsverktyg

Europeiska rådet diskuterade utvecklingen av unionen och förhandlingarna om Storbritanniens utträde

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade utvecklingen av unionen vid sitt frukostmöte fredagen den 20 oktober. Därefter bedömde stats- och regeringscheferna framstegen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde vid ett extra möte i Europeiska rådet (artikel 50) där Storbritannien inte deltog.

Nyheter 23.10.2017

Vilken EU-påverkare är du? Kom till bokmässan och gör vårt skojiga test

Vilken känd EU-påverkare är du? Det får du testa i Europainformationens monter på bokmässan i Helsingfors.

Nyheter 19.10.2017

Det ekonomiska Europa och det sociala Europa på skilda vägar?

På Europainformationens evenemang för allmänheten i Lahtis i början av oktober diskuterades EU:s framtid och Finlands roll i det europeiska samarbetet.  Invånarna i Päijänne-Tavastland dryftade särskilt hur det ekonomiska och det sociala Europa glidit isär, hurdana framtidsutsikter unga har och vem som leder EU.

Aktuellt 18.10.2017

Att arbeta i Bryssel: Iina Lietzén – Så här klarar du EU:s uttagningsprov

Iina Lietzéns väg till Europaparlamentet i Bryssel är summan av konsekventa handlingar och lyckliga sammanträffanden. Sociologen från Kisko har levt i kollektiv vid College of Europe, arbetat mitt i händelsernas centrum i Israel–Palestina-konflikten, förberett sig disciplinerat men avspänt inför EU:s allmänna uttagningsprov och blivit en av få godkända bland tiotusentals sökande.

Nyheter 4.10.2017

Månadens fråga

Vi ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman.

Månadens fråga: Vad gör EU för att främja det sociala området?

Det sociala området har varit exceptionellt mycket framme på EU:s agenda denna höst, ända upp på statschefsnivå, säger specialsakkunnige Ville Korhonen.

Månadens fråga 18.10.2017

Månadens fråga: Varför är Helsingfors den bästa platsen för Europeiska läkemedelsmyndigheten?

Den 31 juli lämnade Finland in sin ansökan till EU om att ta över Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) efter Storbritannien. Ansökan har beretts i samarbete mellan statsrådet, social- och hälsovårdsministeriet och Helsingfors stad.

Månadens fråga 6.9.2017

Månadens fråga: Hur ställer sig de finländare som bor i Storbritannien till brexit och de förändringar som Storbritanniens utträde ur EU innebär?

Brexit har skapat en helt ny och oförutsedd situation för de EU-medborgare som bor i Storbritannien och för de brittiska medborgare som bor i övriga EU. Den i Skottland bosatta forskardoktorn Tiina Sotkasiira har som ett led i sin forskning intervjuat finländare bosatta i Storbritannien om deras tankar kring brexit och de förändringar som Storbritanniens utträde ur EU innebär. Även om undersökningen nyligen inletts så har Sotkasiira redan intervjuat ett tjugotal finländare bosatta i Skottland

Månadens fråga 24.7.2017

Månadens fråga

Att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad skapar handelshinder och påverkar företagens verksamhet.   Företagsverksamhetens kostnader stiger och handeln mellan länderna minskar.

Aktuellt 16.5.2017

Följ oss