Tillgänglighetsverktyg

Bild: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland

För lärare

Europainformationen erbjuder lärare och studerande olika typer av informationsmaterial om EU. Materialet är tänkt att stöda undervisningen och inlärningen. Allt material är gratis och fritt tillgängligt. För lärare ordnas dessutom varje år EU-seminarier.

Hos oss hittar du:

  • En karta över Europa i pdf-form (pdf, 4,93 MB) och den kan också beställas i Europainformationens publikationstjänst i utskriven form.
  • Undervisningsvideorna om EU är tänkta att liva upp undervisningen. De finns på Europainformationens YouTube-kanal.
  • Kom också ihåg Europainformationens böcker och infoblad, som kan beställas till skolan.

EU-spelet tar dig ut på en resa med Jusu och Emma

EU-Spelet är ett äventyr med Jusu och Emma, som har blivit inbjudna till ett samråd i Europaparlamentet i Bryssel. De två vännerna behöver repetera vissa EU-basfakta inför sin resa. Det är spelarens uppgift att hjälpa dem att svara på olika frågor om EU i spelet. Syftet med spelet är att på ett roligt och inkluderande sätt lyfta fram basfakta om Europeiska unionens verksamhet.

Är du lärare i historia och samhällslära?

I samarbete med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f. och Utrikespolitiska institutet ordnas pedagogisk fortbildning för lärare i historia och samhällslära.

På FLHS r.f:s webbplats hittar du mera information om EU-seminarierna för lärare och om hur du anmäler dig till kurserna.

Europainformationen i de sociala medierna

Vi besvarar dina frågor på Twitter och Facebook. På YouTube finns Europainformationens videor som är avsedda att användas i undervisningen, och på Slideshare finns powerpointserier.

  • Facebook: våra nyaste webbartiklar, evenemang och andra EU-tips
  • Twitter: vi följer med EU-nyheterna i realtid
  • YouTube: Videor med EU-teman och arktiska videor kan användas t.ex. i undervisningen
  • Flickr: bilder från våra evenemang
  • Slideshare: powerpointpresentationer från våra seminarier

Om du har frågor, ta kontakt med oss!

Följ oss