Bild: Magnus Rietz

Att resa och handla i EU

Som medborgare i Europeiska unionen har du rätt att röra dig och vistas fritt inom unionens område. Du har rätt att i ett annat EU-land köpa varor och tjänster avsedda för eget bruk på samma skattevillkor som medborgarna i landet och att ta med dem till Finland.

På resa i Europa

Som medborgare i Europeiska unionen har du rätt att röra dig och vistas fritt inom unionens område. Din rätt att röra dig fritt gäller utöver EU-länderna också Norge, Island och Liechtenstein, som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och Schweiz genom ett separat avtal. Det enda som krävs är att du har med dig ett giltigt ID-kort eller pass.

Som medborgare i EU kan du stanna i ett annat EU- eller EES-land i tre månader. Efter det måste du registrera dig hos de lokala myndigheterna, såsom polisen eller kommunen, och bevisa att du arbetar eller på annat sätt klarar av att försörja dig i landet där du vistas. Du behöver dessutom en gällande sjukförsäkring.

Du vet väl att du som unionsmedborgare har rätt att få hjälp av de andra EU-ländernas diplomatiska eller konsulära myndigheter i ett land där Finland inte har en egen representation.

Inom Schengenområdet reser du utan gränskontroller

Syftet med Schengenregelverket är att underlätta fri rörlighet inom Europeiska unionen. I praktiken innebär det att gränskontrollerna vid de gemensamma eller inre gränserna har slopats. Till Schengenområdet hör 23 av Europeiska unionens medlemsländer.

Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein är inte EU-länder, men de hör till Schengenområdet, och du kan därför resa till dem på samma sätt som inom EU-området.

Av EU-länderna står Irland, Bulgarien, Cypern och Rumänien utanför Schengenavtalet.

Också inom Schengenområdet måste du ha ett giltigt resedokument (pass eller ID-kort). Polismyndigheterna kan till exempel be en resenär att uppvisa sitt resedokument efter att man rest in i en annan avtalsstat. Gränskontrollerna kan också tillfälligt tas i bruk om den allmänna ordningen eller nationella säkerheten är hotad.

Barn ska ha egna resedokument när de reser.

Inom euroområdet behöver man inte växla valuta

Av EU:s 27 medlemsländer har 20 tagit i bruk den gemensamma valutan, euron. Euron Används i: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.

Med Euro kan man betala också i flera länder utanför euroområdet. Dvärgstaterna San Marino, Vatikanen, Monaco och Andorra är så små att de redan tidigare använt sina grannstaters valutor och de gick över till euron samtidigt som grannstaterna. Montenegro och Kosovo har infört euron genom ett eget beslut.

Eurosedlarna är identiska i alla länder. Däremot har euromynten en gemensam och en nationell sida. I Finland är en- och tvåcentsmynten inte i allmän cirkulation. Men om sådana mynt finns kvar i din ficka efter en utlandsresa, kan du använda dem i Finland.

Bild: Europeiska kommissionen

Om du blir sjuk under resan

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under en resa i ett annat EU-land, har du rätt till medicinskt nödvändig sjukvård på platsen. För detta behöver du ett europeiskt sjukvårdskort, som ska skaffas hos FPA före resan.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig sjukvård vid tillfällig vistelse i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Vård ges vid akuta sjukdomar och olyckor och kroniska sjukdomar som kräver behandling på samma villkor och till samma kostnader som de som bor i vistelselandet.

Pensionstagare får det europeiska sjukvårdskortet av det land som ansvarar för sjukvårdskostnaderna, i praktiken det land som betalar pensionen. Om du är fast bosatt i ett annat EU-land, men får pension bara från Finland, beviljas kortet av Finland. De pensionärer som bor i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz får dock tills vidare sina kort i dessa länder.

Du kommer väl ihåg att det europeiska sjukförsäkringskortet inte ersätter FPA-kortet. Det europeiska sjukvårdskortet är gratis och du får det av FPA.

Passagerarens rättigheter i EU

Ibland går en resa inte som man planerat. Då du reser i EU kan du vara berättigad till ersättning om resan ställs in eller försenas. Passagerarens rättigheter gäller såväl flygresor som resor med tåg, buss och båt, såvida vissa villkor uppfylls. Men tanke på rättigheterna är det till exempel av betydelse om det är fråga om en paketresa eller bara flyg.

På webbplatsen för konsumentcentret Konsumenteuropa anges exakta villkor för alla ovan nämnda resesätt och ges anvisningar för dem som tänker hyra en bil. Du kan även läsa mer om passagerares rättigheter här.

Använda telefonen utan roamingavgifter

När du reser i EU, betalar du exakt samma pris som du skulle ha gjort om du varit hemma. EU:s roamingregler innebär att du kan använda telefonen i ett annat EU-land utan att betala några extra roamingavgifter för samtal, sms och datatjänster.

Kuva: Euroopan unioni
EU har gjort det lättare att resa mellan EU-länder t. ex. med nya roamingregler. Bild: Europeiska unionen.

Import av varor från EU-området

Du har rätt att i ett annat EU-land köpa varor och tjänster avsedda för eget bruk på samma skattevillkor som medborgarna i landet och att ta med dem till Finland.

Denna rätt gäller dock inte bilar. För ett fordon som inköpts i ett annat EU-land måste du i Finland betala bilskatt och mervärdesskatt på bilskatten. I fråga om en så kallad flyttbil är skatterna lägre. Kravet är i regel minst ett års vistelse utomlands.

Begränsningar har ställts också för

• läkemedel
• tobaksvaror
• alkohol
• bränslen
• skjutvapen
• antika föremål.

Kommersiell import är alltid skattepliktig. Det lönar sig att kontrollera importbestämmelserna hos tullen.