Bild: Magnus Rietz

Att resa och handla i EU

Som medborgare i Europeiska unionen har du rätt att röra dig och vistas fritt inom unionens område. Du har rätt att i ett annat EU-land köpa varor och tjänster avsedda för eget bruk på samma skattevillkor som medborgarna i landet och att ta med dem till Finland.

På resa i Europa

Som medborgare i Europeiska unionen har du rätt att röra dig och vistas fritt inom unionens område. Din rätt att röra dig fritt gäller utöver EU-länderna också Norge, Island och Liechtenstein, som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och Schweiz genom ett separat avtal. Det enda som krävs är att du har med dig ett giltigt ID-kort eller pass.

Som medborgare i EU kan du stanna i ett annat EU- eller EES-land i tre månader. Efter det måste du registrera dig hos de lokala myndigheterna, såsom polisen eller kommunen, och bevisa att du arbetar eller på annat sätt klarar av att försörja dig i landet där du vistas. Du behöver dessutom en gällande sjukförsäkring.

Du vet väl att du som unionsmedborgare har rätt att få hjälp av de andra EU-ländernas diplomatiska eller konsulära myndigheter i ett land där Finland inte har en egen representation.

Inom Schengenområdet reser du utan gränskontroller

Syftet med Schengenregelverket är att underlätta fri rörlighet inom Europeiska unionen. I praktiken innebär det att gränskontrollerna vid de gemensamma eller inre gränserna har slopats. Till Schengenområdet hör 23 av Europeiska unionens medlemsländer.

Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein är inte EU-länder, men de hör till Schengenområdet, och du kan därför resa till dem på samma sätt som inom EU-området. Observera att inte alla EU-länder är Schengenländer.

Också inom Schengenområdet måste du ha ett giltigt resedokument (pass eller ID-kort). Polismyndigheterna kan till exempel be en resenär att uppvisa sitt resedokument efter att man rest in i en annan avtalsstat. Gränskontrollerna kan också tillfälligt tas i bruk om den allmänna ordningen eller nationella säkerheten är hotad.

Barn ska ha egna resedokument när de reser.

Inom euroområdet behöver man inte växla valuta

De flesta EU-länder har tagit i bruk den gemensamma valutan, euron. Eurosedlarna är identiska i alla länder. Däremot har euromynten en gemensam och en nationell sida. I Finland är en- och tvåcentsmynten inte i allmän cirkulation. Men om sådana mynt finns kvar i din ficka efter en utlandsresa, kan du använda dem i Finland.

Bild: Europeiska kommissionen

Om du blir sjuk under resan

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under en resa i ett annat EU-land, har du rätt till medicinskt nödvändig sjukvård på platsen. För detta behöver du ett europeiskt sjukvårdskort, som ska skaffas hos FPA före resan.

Vård ges vid akuta sjukdomar och olyckor och kroniska sjukdomar som kräver behandling på samma villkor och till samma kostnader som de som bor i vistelselandet.

Också pensionstagare som bor utomlands kan beviljas ett europeiskt sjukvårdskort av FPA om vissa villkor uppfylls.

Du kommer väl ihåg att det europeiska sjukförsäkringskortet inte ersätter FPA-kortet. Det europeiska sjukvårdskortet är gratis och du får det av FPA.

Passagerarens rättigheter i EU

Ibland går en resa inte som man planerat. Då du reser i EU kan du vara berättigad till ersättning om resan ställs in eller försenas. Passagerarens rättigheter gäller såväl flygresor som resor med tåg, buss och båt, såvida vissa villkor uppfylls. Men tanke på rättigheterna är det till exempel av betydelse om det är fråga om en paketresa eller bara flyg.

Använda telefonen utan roamingavgifter

När du reser i EU, betalar du exakt samma pris som du skulle ha gjort om du varit hemma. EU:s roamingregler innebär att du kan använda telefonen i ett annat EU-land utan att betala några extra roamingavgifter för samtal, sms och datatjänster.

Kuva: Euroopan unioni
EU har gjort det lättare att resa mellan EU-länder t. ex. med nya roamingregler. Bild: Europeiska unionen.

Resandeinförsel från andra EU-länder till Finland (utom Åland)

Du har rätt att i ett annat EU-land köpa varor avsedda för eget bruk och ta med dem till Finland om du i inköpslandet har betalat mervärdesskatt och andra eventuella avgifter av skattenatur, såsom punktskatt, på varorna. Bland annat följande varor omfattas dock av begränsningar:

  • läkemedel
  • tobaksvaror
  • alkohol
  • bränslen
  • skjutvapen
  • antika föremål
  • bilar.

Det lönar sig att kontrollera med Tullen vilka bestämmelser som gäller för resandeinförsel.

Bestämmelser om bilar och kommersiell import finns på Skatteförvaltningens webbplats.