Bild: Flickr/European Parliament

Intressebevakning i EU

I EU-ärenden menas det med lobbying en strävan efter att påverka beslutsfattarna eller själva besluten till ens egen fördel. I EU anses lobbyverksamhet vara en allmän påverkningsmetod. Många lagstiftningsförslag i EU har krävt ett anförande av flera olika intressegrupper.

Lobbyisterna strävar efter att påverka beslutsfattarna speciellt i kommissionen och i parlamentet. Att lyssna till olika anföranden av olika parter hör till kommissionens arbetssätt när den bereder ett lagförslag. Vad gäller rådet sker påverkandet främst i medlemsländernas huvudstäder, eftersom medlemsländernas beslutsfattande är i de nationella regeringarnas händer.

I Bryssel finns flera lobbyister. Den största gruppen utgörs av de grupperingar som kör på industriorganisationernas förmåner, förmånsbevakningsgrupper, miljöorganisationer, livsmedelsorganisationer och energiorganisationer. Även jordbruksproducenterna har traditionellt sätt varit starkt representerade i EU. Dessutom finns det hundratals regionalbyråer från olika länders regioner i Bryssel. Även de olika finska landskapen och största städerna är representerade i Bryssel.

Det finns flera finländska intressebevakningskontor i Bryssel

Landskapens EU-kontor och andra intressegruppers företrädare driver sina egna regioners och branschers intressen i EU, följer upp och informerar om EU-ärenden. De förbättrar regionens och intresseområdets synlighet i Europa.

Regionkontor

Finlands Kommunförbunds kontor i Bryssel

Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor

Östra och Norra Finlands EU-kontor (på engelska)

Helsinki EU Office

Tammerfors stads och Birkalands EU-kontor (på engelska)

Västra Finlands Europakontor

Andra finländska kontor

Näringslivets centralförbunds (EK) kontor i Bryssel

Löntagarorganisationernas EU-representation FinUnions

EU-kontor för Företagarna i Finland

Business Finlands EU-kontor (på engelska)

MTK:s, Pellervos och SLC:s Brysselkontor

FinMobility