Töissä Brysselissä – kymmenen suomalaista tarinaa: Toinen Erasmus

Töissä Brysselissä – kymmenen suomalaista tarinaa

Nella Korhonen

Nella Korhonen, 28, työskentelee viisi kuukautta henkilöstöhallinnon harjoittelijana komission humanitaarisen avun ja siviilikriisinhallinnan pääosastolla. ”Harjoitteluun voi hakea kuka tahansa, ei tarvitse olla EU-nörtti.”

Miten päädyit komission harjoittelijaksi?

Minulla oli haave työskennellä jossakin Euroopan pääkaupungissa, Brysseliin päätyminen oli sattumaa. Komission Blue Book -harjoittelussa ensimmäinen karsinta tapahtuu papereiden perusteella, jonka jälkeen osa hakijoista pääsee niin sanotulle Blue Book -listalle. Kaikki listalla olevat hakijat eivät välttämättä saa harjoittelupaikkaa, työllistyminen on myös omasta aktiivisuudesta kiinni. Osa ottaa yhteyttä itse komission eri osastoihin, mutta esimerkiksi omassa tapauksessa minuun oltiin suoraan yhteydessä. Koulutukseltani olen psykologi Tampereen yliopistosta.

Minkälaisia työtehtäviä sinulla on?

Työskentelen henkilöstöhallinnon tehtävissä osana tiimiä, joka kartoittaa ja suunnittelee pääosaston henkilöstön koulutusta. Osastomme henkilöstöstä Brysselissä työskentelee 350 henkilöä ja 400 henkilöä paikallistoimistoissa ympäri maailman. Järjestän koulutustilaisuuksia mm. pääosastoni uusille virkamiehille. Hoidan logistiikan, hallinnoin osallistujalistoja ja osallistun kurssimateriaalien tuottamiseen. Komissiossa henkilöstön koulutus järjestetään osittain pääosastoissa, osittain koko komission tasolla.

Hallinnollinen työ on minulle uutta ja hyvin erilaista verrattuna psykologin työhön, jota olen tehnyt rekrytointialalla ja neuropsykologisen kuntoutuksen parissa. Harjoittelijan työtehtävät eivät aina ole jännittävimmästä päästä, mutta moniin hyvin mielenkiintoisiin asioihin pääsee ainakin osalliseksi. Olen harjoittelussa kartuttanut monia yleisempiä työelämätaitoja, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa.

Mikä Brysselissä on parasta?

Sosiaalisen elämän helppous. Samanmielistä seuraa on helppo löytää, sillä kaikki ovat muuttaneet työn perässä tänne ja asuvat täällä eripituisia ajanjaksoja. Komission harjoittelijoista pidetään hyvää huolta eikä vapaa-ajan aktiviteeteistä ole pulaa. Kutsummekin harjoittelua ”toiseksi Erasmukseksi” sen sosiaalisen puolen takia.

Kansainvälisessä työympäristössä oppii väkisinkin kommunikointitaitoja ja kärsivällisyyttä. Minulle harjoittelun anti on ollut varsinkin ihmisten välisissä kohtaamisissa, oli kyseessä sitten työhön liittyvä kokous tai epävirallinen kahvihetki. Muilta oppii jatkuvasti ja odottamatta. Ihmisten taustojen erilaisuus ja työympäristön aito monikulttuurisuus yllättivät. Brysselissä asuminen on avartanut ajattelumaailmaani ja lisännyt suvaitsevaisuuttani. Olen saanut perspektiiviä kotimaani hyviin ja huonoihin puoliin. Kaikki ei aina mene niin kuin pitäisi, mutta siihenkin tottuu.

Miksi EU-harjoitteluun kannattaa hakeutua?

Komission harjoitteluohjelma on todella toimiva, junan kyytiin on helppo hypätä. Kansainvälisiä harjoittelupaikkoja on maailmalla paljon ja yhtä tiettyä työpaikkaa on haastavaa hakea. Komission harjoitteluohjelmassa samalla hakemuksella voi hakea useampaa paikkaa. Kannattaa tehdä taustatyötä tarjolla olevista työtehtävistä. Blue Book -harjoittelussa on haussa Brysselin tehtävien lisäksi komission edustustojen ja EU:n virastojen harjoittelupaikat.

Komission harjoitteluohjelma on yksi maailman suurimmista. Siinä on oma etunsa, että on kotoisin pienestä maasta, sillä myös harjoitteluohjelmassa on maakohtaiset kiintiöt. Hakukierroksellani hakijoita oli jopa 18 000, joista neljäsosa pääsi Blue Book -listalle ja lopulta 650 harjoittelijaa sai paikan.

Kuka harjoitteluun voi hakea?

Harjoitteluun voi hakea kuka tahansa, ei tarvitse olla EU-nörtti. Minulla ei ollut aiempaa EU-kokemusta, itseäni kiinnosti erityisesti kansainvälinen työkokemus. Hakijalla ei tarvitse olla opiskelu- tai työtaustaa politiikasta, instituutiot tarvitsevat osaajia useilta eri aloilta. Kyllä täällä työskennellessä oppii, mitkä ovat komission, parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston roolit. Politiikkapuolta pitäisi mielestäni himmentää. EU:n instituutiot ovat isoja organisaatioita, joissa on tarjolla paljon vaihtelevia työtehtäviä, jotka eivät varsinaisesti liity EU-asioihin. Suosittelen hakemaan, jos EU kiinnostaa edes jollain tasolla.

Mitä toivoisit tekeväsi tulevaisuudessa?

Palaan Suomeen psykologin työn pariin. Työkokemuksen kartuttua en sulje pois EU-tehtävissä työskentelyä. Sen aika on kuitenkin myöhemmin.

TIETOLAATIKKO:

  • Komission Blue Book -harjoittelu on tarkoitettu vastavalmistuneille ja opiskelijoille. Hakea voivat alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.
  • Harjoittelu suoritetaan Brysselissä, Luxemburgissa tai komission edustustoissa ympäri maailman. Harjoittelijoita otetaan kaksi kertaa vuodessa.
  • Kaikki komission eri pääosastot ottavat harjoittelijoita. Harjoittelujakso kestää viisi kuukautta ja siitä maksetaan kuukausittain apuraha.
  • Listalle päässeet harjoittelijat voivat kysellä vinkkejä Suomen EU-edustustosta.
  • Lisätietoja kaikista EU-instituutioiden harjoittelumahdollisuuksista valtioneuvoston sivuilta http://valtioneuvosto.fi/eu/tyopaikat/harjoittelu/fi.jsp. Komission Blue Book -harjoittelusta http://ec.europa.eu/stages/.

Teksti ja kuva: Maria Nurmi