Kuva: Roope Permanto

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista päättäjiltä ja asiantuntijoilta.

Kuukauden kysymys: Miksi Helsinki olisi paras paikka Euroopan lääkevirastolle?

Suomi jätti 31.7. hakemuksen EU:lle Isosta-Britanniasta uudelleensijoitettavasta Euroopan lääkevirastosta (EMA). Hakemusta Euroopan lääkeviraston saamisesta Helsinkiin ovat valmistelleet yhteistyössä valtioneuvosto, sosiaali- ja terveysministeriö ja Helsingin kaupunki.
Suomen lisäksi EMA-hakemuksen ovat jättäneet useat muut EU-maat kuten Ruotsi ja Tanska. Euroopan lääkevirasto on yksi unionin suurimmista ja strategisesti merkittävimmistä virastoista. EMA:ssa työskentelee noin 900 virkamiestä EU-kansalaisten terveyteen ja lääketurvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Kysyimme Helsingin pormestari Jan Vapaavuorelta:

Miksi Helsinki olisi paras paikka Euroopan lääkevirastolle?

”Jo nyt Helsingin alue on Euroopan parhaita paikkoja terveysalan ja terveysteknologian tutkimukselle, kehitykselle ja liiketoiminnalle. Helsingin life science -ekosysteemin kehitystä tukee vahvasti Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin yhteistyöhanke Health Capital Helsinki. Euroopan lääkevirastolle olisi hyötyä tästä hankkeesta.”

”Suomi tarjoaa kustannustehokasta ja logistisesti sujuvaa ratkaisua EMAn sijoittamiseksi Helsinkiin.”

”EU ja lääkeviraston johto ja henkilökunta voivat luottaa siihen, että kaikki toimii ja siirtymä Lontoosta Helsinkiin on sujuvaa. Tästä meillä on näyttöä lukuisista muista hankkeista.”

”Helsingissä on myös maailmanluokan koulutusjärjestelmä ja kansainvälisiä kouluja. Lupaamme lisäksi vahvistaa englanninkielistä päivähoito- ja opetustarjontaamme. Lisäksi valtio sitoutuu kasvattamaan Helsingin eurooppalaisen koulun kapasiteettia.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Kuva: Roope Permanto

Helsinki sitoutuu myös järjestämään räätälöidyn neuvontapalvelun viraston henkilöstön sujuvaa asettautumista varten.

Helsingissä jo sijaitsevassa Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA) Helsingissä työskentelee 500 henkilöä 27 Euroopan unionin jäsenmaasta. Olemme kartoittaneet kemikaaliviraston työntekijöiden kokemuksia Helsingistä. Vastaukset heijastelevat Helsingin korkeita sijoituksia useissa kansainvälisissä elämänlaadun vertailuissa. ECHAn henkilökunta arvostavat nimenomaan tehokkuutta, toimivuutta, hyviä liikenneyhteyksiä ja erityisesti sitä, että kaikki on lähellä. Helsingissä työn ja vapaa-ajan yhdistäminen sujuu mutkattomasti. Tätäkin olemme painottaneet EU:lle tekemässämme hakemuksessa.”

Miten Helsinki ja muu Suomi hyötyisivät lääkevirastosta?

”EMA kansainvälistäisi Helsinkiä ja Suomea entisestään. Sen mukana maahan muuttaa korkeasti koulutettua väkeä ja kansainvälisiä osaajia, sillä EMA:ssa on noin 900 työntekijää ja sen ympärillä toimii 4000 asiantuntijan verkosto.”

”EMA:ssa myös vierailee vuosittain n 30 000 henkilöä, jotka asuvat hotelleissa, syövät ravintoloissa, ostavat tuotteita ja käyttävät palveluja kaupungissa.

EMA vahvistaisi Helsinkiä edelleen biotieteiden merkittävänä kansainvälisenä keskuksena – maamme saisi merkittävästi lisää kansainvälisiä osaajia.”

Päätös Euroopan lääkeviraston uudelleensijoituksesta tehdään 20.11.2017 EU:n yleisten asioiden neuvostossa. Kriteereihin kuuluvat mm. kiinteistön välitön käyttöönottovalmius, isäntäkaupungin ja toimipisteen saavutettavuus, virkamiesten lapsille tarjottava riittävän korkealaatuinen opetus ja viraston toiminnan jatkuvuus.