Bild: Roope Permanto

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 6.9.2017

Månadens fråga: Varför är Helsingfors den bästa platsen för Europeiska läkemedelsmyndigheten?

Den 31 juli lämnade Finland in sin ansökan till EU om att ta över Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) efter Storbritannien. Ansökan har beretts i samarbete mellan statsrådet, social- och hälsovårdsministeriet och Helsingfors stad.

Flera andra EU-länder har lämnat in ansökningar, bland dem Sverige och Danmark. EMA är en av EU:s största och viktigaste myndigheter. Vid myndigheten arbetar kring 900 tjänstemän med frågor som rör EU-medborgarnas hälsa och läkemedelssäkerhet.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori,

Varför är Helsingfors den bästa platsen för Europeiska läkemedelsmyndigheten?

”Redan nu är Helsingforsregionen en av Europas bästa platser för forskning, utveckling och affärsverksamhet kring hälsoteknik. Utvecklingen av det nya Helsinki Institute of Life Science stöder Helsingfors stads, Helsingfors universitets, Aalto-universitetets och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts samarbetsprojekt Health Capital Helsinki. Europeiska läkemedelsmyndigheten skulle dra nytta av detta projekt.”

”Finland erbjuder en kostnadseffektiv och logistiskt fungerande lösning på placeringen av läkemedelsmyndigheten. EU och EMA:s ledning och personal kan lita på att allt fungerar och att flytten från London går smidigt. Det har vi visat i samband med flera andra projekt.”

”Helsingfors har också ett utbildningssystem i världsklass och internationella skolor. Vi lovar ytterligare förbättra utbudet av dagvård och undervisning på engelska. Staten har därtill förbundit sig till att öka Europeiska skolans kapacitet.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori. Foto: Roope Permanto

Helsingfors kommer att ordna en särskild informationstjänst för att hjälpa myndighetens personal att finna sig till rätt här.

Vid Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors arbetar 500 personer från 27 olika medlemsländer. Vi har kartlagt de anställdas erfarenheter av Helsingfors. I svaren syns att Helsingfors placerat sig i topp i flera internationella jämförelser av livskvaliteten. ECHA:s personal uppskattar uttryckligen effektiviteten, att saker fungerar, de goda trafikförbindelserna och särskilt att allt ligger nära till hands. I Helsingfors är det enkelt att kombinera arbete och fritid. Också det har vi betonat i vår ansökan till EU.”

Hur skulle Helsingfors och Finland gynnas av läkemedelsmyndigheten?

”EMA skulle göra Helsingfors och Finland ännu mer internationella. Med EMA följer högt utbildade människor och internationella experter. EMA har 900 anställda och omkring myndigheten finns nätverk med 4 000 experter.”

”Kring 30 000 personer besöker EMA varje år. De bor på hotell, äter på restauranger, köper saker och använder tjänster i vår stad.

EMA skulle ytterligare stärka Helsingfors som ett betydande center för biovetenskaper, och en stor mängd nytt kunnande skulle samlas här.”

Beslutet om placeringen av Europeiska läkemedelsmyndigheten fattas i rådet för allmänna ärenden den 20 november. I kriterierna ingår bland annat att det finns fastigheter som kan tas i bruk omgående, värdstadens och verksamhetsställenas tillgänglighet, högklassig undervisning för de anställdas barn och att kontinuiteten i myndighetens verksamhet kan garanteras.