Kuva:
Uutinen 12.12.2018

Romania, Suomi ja Kroatia julkistivat neuvoston trio-ohjelman

TIEDOTE 594/2018

Valtioneuvoston viestintäosasto  11.12.2018 

Kolmen seuraavan EU-puheenjohtajamaan Romanian, Suomen ja Kroatian yhdessä laatima trio-ohjelma painottaa muun muassa unionin yhteisiä arvoja, kestävää kasvua sekä ulkoisen toimintakyvyn ja turvallisuuden vahvistamista.

Yleisten asioiden neuvosto hyväksyi neuvoston 18 kuukauden ohjelman (1.1.2019–30.6.2020) tänään Brysselissä. Kyse on neuvoston kolmen peräkkäisen puheenjohtajavaltion sekä ulkoasiainneuvoston puheenjohtajan yhdessä laatimasta nk. trio-ohjelmasta, joka viitoittaa neuvoston työtä.

Suomea neuvostossa edusti Eurooppa-, kulttuuri-, ja urheiluministeri Sampo Terho.

Trio-ohjelma vahvistaa sitoumuksen unionin yhteisiin arvoihin, kuten oikeusvaltioperiaatteeseen, ja monenkeskisen järjestelmän, kestävän kehityksen Agenda 2030:n ja unionin yhtenäisyyden edistämiseen. Puheenjohtajamaat sitoutuvat varmistamaan, että EU toimii lähellä kansalaisia, avoimesti ja hyvän hallinnon sekä paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti.

Suomelle tärkeät painotukset näkyvät hyvin ohjelmassa. Näihin kuuluu erityisesti kestävä kasvu: sisämarkkinoiden, digitaalisen talouden ja bio- ja kiertotalouden edistäminen samoin kuin sosiaalisen ulottuvuuden ja tulevaisuuden työelämätaitojen merkitys sekä EU:n globaali ilmastojohtajuus ja mustan hiilen päästöjen vähentäminen osana arktista politiikkaa.

Ulkosuhteissa ohjelma painottaa unionin ulkoisen toimintakyvyn vahvistamista sekä kasvun ja turvallisuuden merkitystä. Suomen tärkeänä pitämät kauppapolitiikka, puolustusyhteistyö, hybridiuhkiin varautuminen sekä päätöksenteon tehostaminen korostuvat.

Suomen tavoitteiden mukaista trio-ohjelmassa on myös kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeeseen.

Puheenjohtajatrio sitoutuu helpottamaan neuvottelujen loppuun saattamista unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027. Pj-maat jatkavat myös brexitiin liittyvän työn tehokasta hoitamista EU27:n yhtenäisyyttä vaalien.

 

Suomi esittelee puheenjohtajakautensa kansalliset painotukset erikseen kesäkuussa julkistettavassa omassa puheenjohtajuusohjelmassaan.

 

 

Lisätietoja: Yksikönpäällikkö Satu Keskinen, p.0295160302, valtioneuvoston kanslia, EU-erityisasiantuntija Jaana Jokelainen, p. 0295 160 329, valtioneuvoston kanslia