Kuva:
Uutinen 18.2.2020

Brexit-niksit 2.0: Erasmus+ -vaihto Britanniaan

Britannia erosi EU:sta, kun EU:n ja Britannian välinen erosopimus astui voimaan 1.2.2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö ja määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä.

”Olisin lähdössä syksyllä Erasmus-vaihtoon Britanniaan – onnistuuko se?”

Britannia osallistuu EU:n Erasmus+ -ohjelman vuoden 2020 hakukierrokseen normaalisti. Syksyllä lähteminen siis onnistuu normaalisti.

Erasmus+ ohjelmasta rahoitusta jo saaneet  tai vuonna 2020 vielä saavat hankkeet viedään normaalisti loppuun, myös silloin kun ne ovat monivuotisia ja jatkuvat vuoden 2020 jälkeen. Siten näiden hankkeiden Erasmus+ -ulkomaanjaksot toteutetaan normaalisti myös silloin, jos ne alkavat tai jatkuvat 31.12.2020 jälkeen.

Tämä koskee niin suomalaisten (ja muiden EU-maiden opiskelijoiden) ulkomaanjaksoja Britanniassa kuin brittien vaihtoja Suomessa ja muissa ohjelmamaissa.

 Lukuvuonna 2018–19 Britanniaan lähti Erasmus+ -ohjelman kautta vaihtoon 464 korkeakouluopiskelijaa ja harjoitteluun 118.
Iso-Britannia on ollut yksi suosituimmista Erasmus-vaihtomaista suomalaisopiskelijoiden keskuudessa -Espanjan ja Saksan ohella. Kuva: Pixabay

Yhteistyöhankkeet

Erasmus+ -ohjelmassa rahoitetaan myös yhteistyöhankkeita kaikilla koulutusasteilla: korkeakoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, lukioissa, peruskouluissa, varhaiskasvatuksessa, nuorisotoiminnassa ja aikuiskoulutuksessa.

Erasmus+ -ohjelman vuoden 2020 hakukierroksen hakuajat eri hanketyypeissä päättyvät helmi-maaliskuussa 2020. Britannialaiset organisaatiot voivat osallistua vuoden 2020 hakukierrokseen joko hankkeen vetäjinä tai partnereina. Ne huomioidaan siis normaalisti, kun arvioidaan, onko hankkeessa riittävästi osallistuvia maita tai partnereita. Britannialaiset organisaatiot osallistuvat rahoitusta saaneiden hankkeiden toimintaan koko hankkeen keston ajan.

Koko tutkinto Britanniassa brexitin jälkeen

Lukuvuonna 2020–2021 tai tätä ennen opiskelunsa aloittavat opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun nykyisten säädösten mukaisesti.

Lukuvuonna 2020–2021 tai sitä ennen aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa koko tutkintonsa loppuun nykyisillä lukukausimaksuilla ja opintolainaehdoilla. He säilyttävät brittiopiskelijaan rinnastettavan ”home fee ”-statuksen.

Vielä ei tiedetä, mikä vaikutus Britannian EU-erolla on tämän jälkeisiin lukukausimaksuihin tai opintolainaehtoihin. Näissä voi olla myös alueellisia eroja Britannian sisällä.

Britannian EU-ero ei vaikuta suomalaisten saamaan Suomen valtion opintotukeen siirtymäaikana. Myös opiskelijan oikeus hoitoon ja sairaanhoitokorvauksiin tilapäisen oleskelun tai asumisen aikana säilyy siirtymäkauden ajan eli 31.12. 2020 saakka.

 

Lisätietoa:

Opetushallitus