Bild:
Nyheter 20.2.2020

Hur inverkar brexit på programmet Erasmus+?

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Samtidigt inleds en övergångsperiod, som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt gällande EU-bestämmelser.

”Jag ska åka på Erasmus-utbyte till Storbritannien på hösten – kommer det att lyckas?”

Storbritannien deltar normalt i Erasmus+ under 2020. Det går alltså bra att åka på utbyte under hösten.

Den som beviljats finansiering genom Erasmus+ eller som får det under 2020 kan slutföra sitt projekt, också om projektet räcker flera år och fortsätter efter 2020. Perioder utomlands inom projekt som beviljats finansiering 2020 kan med andra ord genomföras normalt fastän utlandsvistelsen skulle inledas efter den 31 december 2020.

Detta gäller både finländare (och studerande från andra EU-länder) i Storbritannien och britter på utbyte i Finland eller andra länder som är med i Erasmusprogrammet.

 Storbritannien har, vid sidan om Spanien och Tyskland, hört till de populäraste länderna för Erasmusutbyte bland finländska studerande. Bild: Pixabay
Storbritannien har, vid sidan om Spanien och Tyskland, hört till de populäraste länderna för Erasmusutbyte bland finländska studerande. Bild: Pixabay

Samarbetsprojekt

Genom programmet Erasmus+ finansieras också samarbetsprojekt på alla utbildningsnivåer: inom högskoleutbildningen, yrkesutbildningen, gymnasiet, grundskolan, den småbarnspedagogiska verksamheten, ungdomsarbetet och vuxenutbildningen.

Utlysningen av stöd 2020 går ut i februari eller mars 2020, beroende på projektet. Brittiska organisationer kan delta i utlysningen 2020, som projektledare eller partner. Brittiska partner beaktas på normalt sätt i bedömningen av länder eller partner som deltar i projektet. De deltar också i projektets verksamhet under hela projektperioden.

Examen i Storbritannien efter brexit

Studerande som inleder sina studier läsåret 2020–2021 eller tidigare får slutföra sin examen enligt rådande bestämmelser.

För dem gäller också rådande terminsavgifter och villkor för studielån. De får hålla sin ”home fee”-status.

Vi vet inte ännu hur brexit påverkar terminsavgifter eller villkor för studielån efter detta. Det kan också uppstå regionala skillnader inom Storbritannien.

Under övergångsperioden 2020 har Storbritanniens utträde ur EU ingen inverkan på finska statens studiestöd till finländare. Studerandes rätt till vård och sjukvårdsersättning vid tillfällig vistelse kvarstår under övergångsperioden, det vill säga till och med den 31 december 2020.

 

Utbildningsstyrelsen