Kuva: Euroopan unioni

Kuva: Pasi Markkanen/Finland Promotion Board

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 4.3.2020

Mikä EU:n Green Deal?

Euroopan komission käynnistämä vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal on laaja ja kunnianhimoinen toimenpidepaketti. Sen avulla EU tähtää siihen, että Eurooppa olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä – ensimmäisenä maanosana. Tavoitteena on vähentää huomattavasti päästöjä, investoida huippututkimukseen ja innovaatioihin sekä säilyttää Euroopan luonnonympäristö.

Vihreän kehityksen ohjelman tarkoituksena on koko EU:n talouden muuttaminen kestäväksi tulevaisuuden kannalta siten, että siirtyminen vihreään talouteen hyödyttää sekä kansalaisia että yrityksiä. Laajaan kokonaisuuteen liittyy niin maataloutta, energia-asioita, liikennettä, rahoituskysymyksiä, teollisuutta kuin EU:n ulkosuhteitakin.

Euroopan komission mukaan 93% EU-kansalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana. Kuva: Eurooppatiedotus / Petteri Heliste

Lakiehdotuksista kaikki alkaa

EU:n vihreän kehityksen ohjelma merkitsee monia uusia EU-lainsäädäntöhankkeita lähivuosina.

Ensimmäiseksi komissio on antanut ehdotuksensa EU:n ilmastolaista maaliskuussa 2020. Kesällä 2020 puolestaan odotetaan kokonaisvaltaista suunnitelmaa EU:n 2030-päästövähennystavoitteen päivittämisestä vähintään 50 prosenttiin. Ver­tai­lu­koh­ta­na päästövähennyksissä on vuo­den 1990 taso. Kesäkuussa 2021 komissio esittelee suunnitelmansa päästökaupan uudistamiseksi ja laajentamiseksi.

EU pyrkii ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Komissio aikoo ehdottaa eurooppalaista ilmastolakia, jolla poliittisesta sitoumuksesta tehdään oikeudellinen velvoite jäsenmaille ja joka antaa samalla alkusysäyksen investoinneille.

Suomi ja Green Deal

Vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvat lainsäädäntöehdotukset vaikuttavat monin tavoin myös Suomeen.

”Suomi pitää erityisen merkittävänä sitä, että EU:n tavoite ilmastoneutraaliudesta vuonna 2050 ohjaa koko vihreän kehityksen ohjelmaa. Kokonaisuutena ohjelma sisältää useita merkittäviä aloitteita, jotka ovat hyvin linjassa pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteiden ja hallitusohjelman kanssa”, toteaa EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen valtioneuvoston kansliasta.

”Suomella on oma kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035, ja tämän takia meille on tärkeää, että myös EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitetta nostetaan vähintään 55 %:iin.”

Vihreän kehityksen ohjelman muista aloitteista Suomelle ovat tärkeitä etenkin kiertotalouden toimintaohjelma, teollisuuspolitiikkastrategia sekä EU:n uusi metsästrategia, jotka komissio on luvannut tämän vuoden aikana.

Miten EU:sta tehdään ilmastoneutraali?

  • Energia-alasta tehdään hiilivapaa (EU:n kasvihuonekaasupäästöistä yli 75 % on peräisin energian tuotannosta ja käytöstä)
  • Teollisuutta tuetaan, jotta se voi innovoida ja saavuttaa kansainvälisen johtoaseman vihreässä taloudessa (vain 12 % Euroopan teollisuuden käyttämistä materiaaleista on kierrätettyjä) 
  • Rakennuksia kunnostetaan energiankulutuksen pienentämiseksi (40 % energiankulutuksestamme on peräisin rakennuksista)
  • Yksityisessä ja julkisessa liikenteessä otetaan käyttöön puhtaampia liikkumisen muotoja (liikenne aiheuttaa 25 % EU:n päästöistä)

 

Lue lisää:

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Euroopan komissio)