Kuva:
Uutinen 30.12.2020

Brexit-niksit 3.0: Opiskelu Britanniassa

Brexitin siirtymäkauden päättymisen jälkeen eli 1. tammikuuta 2021 alkaen vapaa liikkuvuus EU-maiden ja Ison-Britannian välillä päättyy. Tämä tarkoittaa muutoksia EU:n kansalaisten opiskeluun Isossa-Britanniassa.

Voinko lähteä Suomesta Erasmus-vaihtoon Britanniaan?

Nykyisestä Erasmus+ ohjelmasta rahoitusta saaneet monivuotiset tai vuoden 2020 jälkeen jatkuvat hankkeet viedään normaalisti loppuun asti. Näiden hankkeiden Erasmus+ -ulkomaanjaksot toteutetaan normaalisti, jos ne alkavat tai jatkuvat 31.12.2020 jälkeen. Tämä koskee suomalaisten ulkomaanjaksoja Britanniassa sekä brittien vaihtoja muissa ohjelmamaissa. Iso-Britannia on päättänyt olla osallistumatta Erasmus-ohjelmaan enää jatkossa. Tämä koskee vuonna vuonna 2021 alkavaa uutta ohjelmaa.

Olen Suomen kansalainen ja opiskelen tällä hetkellä Britanniassa. Mitä minun tulee tehdä, jotta voin jatkaa opintojani?

Lähes kaikkien Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä tulee hakea uutta oleskelulupaa EU Settlement Scheme (eng) -rekisteröintijärjestelmän kautta, jos he haluavat jatkaa asumistaan Britanniassa 31.12.2020 jälkeen. Tämä koskee ennen siirtymäajan päättymistä maahan saapuneita EU-kansalaisia ja heidän perheenjäseniään. EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä tulee tehdä maksuton hakemus uudesta oleskeluluvasta rekisteröintijärjestelmän kautta 30.6.2021 mennessä. Muuten oleskelu Britanniassa voi muuttua laittomaksi.

EU-maista tulevat opiskelijat ovat velvoitettuja hankkimaan kattavan sairasvakuutuksen (comprehensive sickness insurance (eng)) opintojensa ajaksi. Voit tehdä hakemuksen, vaikka sinulla ei vielä olisikaan hankittuna sairasvakuutusta.

Olen Suomen kansalainen ja opiskelen Isossa-Britanniassa. Olen palannut Suomeen koronaviruksen takia suorittamaan etäopintoja. Pitääkö minunkin hakea EU-Settlement Schemen kautta oleskelulupaa ja voinko hakea sitä, vaikka olen Suomessa?

Jos olet muuttanut Britanniaan 31.12.2020 mennessä ja aioit jatkaa maassa asumista 1.1.2021 eteenpäin, sinun tulee hakea EU-kansalaisten uutta oleskelulupaa EU Settlement Scheme –rekisteröintijärjestelmässä 30.6.2021 mennessä. Koska vapaa liikkuvuus päättyy 31.12.2020, maahanmuuttoa varten tarvitaan opiskelijaviisumi (eng) 1.1.2021 alkaen.

Jos et ole asunut Britanniassa yhtäjaksoisesti yli 5 vuotta, eli haet pre-settled statusta, sinun on todistettava vähintään yhden päivän maassaolo Britanniassa viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Yleisesti pre-settled statuksen haltijat saavat olla maasta pois yhteensä korkeintaan kuusi kuukautta millä tahansa 12 kuukauden ajanjaksolla. Jos kuitenkin palaat maahan 31.12.2020 mennessä, olet edelleen oikeutettu hakemaan EU-kansalaisten uutta oleskelulupaa.

Ellet ole varma täytätkö tarvittavat ehdot tai olet ollut maasta pitkään poissa, saat asiantuntija-apua ja neuvoja EU Settlement Resolution Centrestä (eng).

Olen Suomen kansalainen ja suunnittelen opiskelujen aloittamista Britanniassa siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Mitä minun täytyy ottaa huomioon?

Siirtymäajan päätyttyä 31.12.2020 EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyy ja maahan saapuvien EU-kansalaisten maahantuloon ja oikeuksiin tulee rajoituksia. Tällöin maahantulijaan sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä.

1.1.2021 Britannia ottaa käyttöön uuden pisteperustaisen maahanmuuttojärjestelmän (eng) ja maahanmuuttoa varten tarvitset opiskelijaviisumin.

Lukuvuonna 2020–2021 tai tätä ennen opiskelunsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa koko tutkintonsa loppuun nykyisillä lukukausimaksuilla ja opintolainaehdoilla. He säilyttävät brittiopiskelijaan rinnastettavan ”home fee ”-statuksen.

Vielä ei tiedetä, mikä vaikutus Britannian EU-erolla on tämän jälkeisiin lukukausimaksuihin tai opintolainaehtoihin, mutta lähtökohtaisesti lukukausimaksut tulevat kallistumaan EU-maiden kansalaisille ja niissä voi olla alueellisia eroja Britannian sisällä.

Miten brexit vaikuttaa opiskelijoiden oikeuteen saada terveydenhuoltoa?

Ne EU-maista tulevat opiskelijat, jotka ovat saapuneet Britanniaan ja aloittaneet opintonsa ennen 31.12.2020, voivat käyttää Eurooppalaista sairaanhoitokorttia (EHIC) julkisen terveydenhuollon palveluihin (NHS) aina opintojensa loppuun asti. Lisätietoa Ison-Britannien kansallisen terveyspalvelun (eng) verkkosivuilta.

Ennen siirtymäkauden päättymistä maahan saapuneita opiskelijoita kehotetaan välittömästi hakemaan oleskelulupaa EU Settlement Scheme -järjestelmän kautta, sillä hakemuksella taataan EU-kansalaisten oikeudet myös siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Ne EU-maista tulevat opiskelijat, jotka saapuvat Britanniaan siirtymäkauden päättymisen jälkeen 1.1.2021, joutuvat hakemaan opiskelijaviisumia (eng) ja maksamaan osana hakemusta sairaanhoitomaksun (eng). Siirtymäkauden jälkeen maahan saapuvat opiskelijat eivät voi enää hakea EU-oleskelulupaa EU Settlement Scheme-järjestelmän kautta, eivätkä voi käyttää Eurooppalaista sairaanhoitokorttia Britannian terveydenhuollon palveluissa.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita löydät Suomen Lontoon suurlähetystön sivuilta sekä Opetushallituksen  Tietoa Brexitin vaikutuksista opiskeluun -sivuilta.