Bild:
Nyheter 7.1.2021

BREXIT-TIPS 3.0: Studier i Storbritannien

Efter brexit-övergångsperiodens slut, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Det innebär ändringar i EU-medborgarnas möjligheter att studera i Storbritannien.

Kan jag åka som Erasmus-utbytesstudent från Finland till Storbritannien?

Fleråriga projekt som finansieras genom det aktuella programmet Erasmus+ eller som fortsätter efter 2020 slutförs normalt. Utlandsperioder inom projekt som beviljats finansiering 2020 kan genomföras normalt om utlandsvistelsen inleds eller fortsätter efter den 31 december 2020. Det här berör finländares utlandsperioder i Storbritannien och britters utbytesperioder i andra länder, som är med i Erasmusprogrammet. Storbritannien har beslutat att inte längre delta i Erasmus-programmet. Det här gäller det nya programmet som inleds 2021.

Jag är finsk medborgare och studerar för närvarande i Storbritannien. Vad ska jag göra för att kunna fortsätta med mina studier?

Så gott som alla EU-medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar ska ansöka om nytt uppehållstillstånd genom registreringssystemet EU Settlement Scheme (eng), om de vill fortsätta bo i Storbritannien efter den 31 december 2020. Det här gäller EU-medborgare och deras familjemedlemmar som anlänt till landet före utgången av övergångsperioden. EU-medborgare och deras familjemedlemmar ska ansöka om nytt uppehållstillstånd senast den 30 juni 2021. Annars kan deras vistelse i Storbritannien bli olaglig. Ansökan är avgiftsfri.

Studerande från EU-länder måste teckna en heltäckande sjukförsäkring (Comprehensive sickness insurance (eng)) för studietiden. Du kan ansöka om nytt uppehållstillstånd även om du ännu inte har en sjukförsäkring.

Jag är finsk medborgare och studerar i Storbritannien. På grund av coronaviruspandemin har jag återvänt till Finland för att studera på distans. Ska jag också ansöka om uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme, och kan jag ansöka fastän jag är i Finland?

Om du har flyttat till Storbritannien före den 31 december 2020 och vill fortsätta bo i landet efter den 1 januari 2021, ska du ansöka om den nya uppehållsrätten via registreringssystemet EU Settlement Scheme senast den 30 juni 2021. Eftersom den fria rörligheten upphör den 31 december 2020 behöver studerande som vill flytta till Storbritannien efter den 1 januari 2021 ett studentvisum (eng).

Om du ansöker om pre-settled status, men inte har bott minst fem sammanhängande år i Storbritannien, måste du bevisa att du har vistats i landet åtminstone en dag under de senaste sex månaderna. I allmänhet får personer med pre-settled status vistas utanför Storbritannien i högst sex månader under en tolvmånadersperiod. Om du däremot återvänt till Storbritannien före den 31 december 2020 har du fortfarande rätt att ansöka om det nya uppehållstillståndet för EU-medborgare.

Om du är osäker på om du uppfyller villkoren, eller om du har varit borta från Storbritannien länge, får du hjälp och råd av EU Settlement Resolution Centre (eng).

Jag är finsk medborgare och vill börja studera i Storbritannien. Vad ska jag tänka på?

Efter den 31 december 2020 upphör EU-medborgarnas fria rörlighet till Storbritannien och det införs begränsningar i inresa och i rättigheter för EU-medborgare som anländer till landet. Därefter tillämpas de inresebestämmelser som gäller för tredjelandsmedborgare.

Från och med den 1 januari 2021 tar Storbritannien i bruk ett nytt poängbaserat invandringssystem (eng) och du behöver studentvisum för att studera i landet.

De som började studera under läsåret 2020–2021 eller tidigare kan slutföra sina studier enligt gamla bestämmelser. För dem gäller också gamla terminsavgifter och villkor för studielån. De får behålla sin ”home fee”-status.

Det är ännu oklart vilka följder Storbritanniens utträde har för terminsavgifter och studielånevillkor, men sannolikt kommer terminsavgifterna att höjas för EU-medborgare. Terminsavgifterna kan också variera regionalt inom Storbritannien.

Hur påverkar brexit studerandes rätt till hälso- och sjukvård?

Studerande från EU-länder som har anlänt till Storbritannien och inlett sina studier före den 31 december 2020 kan använda det europeiska sjukvårdskortet (EHIC) för den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster (NHS) till studiernas slut. Mer information finns på webbplatsen för Storbritanniens nationella hälsotjänst (eng).

Studerande som har anlänt till landet före den 31 december 2020 uppmanas att omedelbart ansöka om uppehållstillstånd genom EU Settlement Scheme för att behålla sin rätt till hälso- och sjukvård.

Studerande från EU-länder som anländer till Storbritannien efter den 1 januari 2021 är tvungna att ansöka om studentvisum (eng) och betala sjukvårdspremie (eng) som en del av ansökan. Studerande som anländer till landet efter 2020 kan inte längre ansöka om EU-uppehållstillstånd genom EU Settlement Scheme. De kan inte heller använda det europeiska sjukvårdskortet för den brittiska hälso- och sjukvårdens tjänster.

Mer information och närmare anvisningar finns på webbplatsen för Finlands ambassad i London och Utbildningsstyrelsens webbsidor för Information om hur brexit inverkar på studier.