Kuva:
Uutinen 18.12.2020

Brexit-niksit 3.0: Matkailijan terveydenhuolto Isossa-Britanniassa

Brexitin siirtymäkauden päättymisen jälkeen eli 1. tammikuuta 2021 alkaen vapaa liikkuvuus EU-maiden ja Ison-Britannian välillä päättyy. Tämä tuo muutoksia matkailijan terveydenhuoltoon Isossa-Britanniassa ja muun muassa eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöön.

Miten brexit vaikuttaa terveydenhuoltoon matkustettaessa Isoon-Britanniaan?

EU-lainsäädännön mukainen oikeus sairaanhoitoon lakkasi siirtymäkauden päättyessä 31.12.2020. Sen jälkeen passilla ei voi enää osoittaa oikeuttaan välttämättömään hoitoon Isossa-Britanniassa.

Uudessa EU:n ja Ison-Britannian välisessä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa on sairaanhoitoa koskevia määräyksiä. Niiden perusteella Isoon-Britanniaan matkustavilla ja siellä tilapäisesti oleskelevilla on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon. Hoito annetaan samoilla ehdoilla kuin paikallisille asukkaille. Oikeus osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka myöntää Kela.

Niihin henkilöihin, jotka ovat asuneet tai oleskelleet Britanniassa jo ennen 1.1.2021, sovelletaan kuitenkin EU:n ja Britannian välisen erosopimuksen määräyksiä. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa Isossa-Britanniassa opintojaan jatkavat opiskelijat sekä työkomennustaan jatkavat lähetetyt työntekijät perheenjäsenineen. Heillä on oikeus välttämättömään hoitoon samoilla ehdoilla kuin paikallisilla asukkailla. Oikeus osoitetaan eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella. Todistuksen saa pyytämällä Kelasta (Kansainväliset tilanteet -puhelinnumero).

Saanko Isosta-Britanniasta tuoda lääkkeitä omaan käyttöön?

Britanniasta yksityishenkilön tuomiin lääkkeisiin sovelletaan samoja rajoituksia kuin tuontiin muista Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista. Lääkkeitä saa tuoda mukanaan Britanniasta korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Huumausaineiksi luokitelluille lääkkeille on erilliset rajoitukset.

Lääkkeiden vastaanottaminen postitse (koskee myös kuriirilähetyksiä) ei enää ole sallittua 1.1.2021 alkaen.

Lääkkeiden saatavuusongelmista ilmoitetaan Fimean sivuilla.

Artikkeli päivitetty 14.1.2021. EU ja Britannia saivat tulevaa suhdetta koskevat neuvottelut päätökseen 24.12.2020. Sopimuksen syntymisen jälkeen on päivitetty EU-kansalaisten sairaanhoitoa ja lääkkeiden tuontia koskevaa osuutta.