Kuva:

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista päättäjiltä ja asiantuntijoilta.

Kuukauden kysymys 23.8.2021

Kuukauden kysymys: Mitä vapaa liikkuvuus merkitsee nuorille?

Eurooppalaiset arvostavat suuresti unionin vapaata liikkuvuutta. Erityisen tärkeää vapaa liikkuvuus on nuorille, jotka myös hyödyntävät sitä paljon. Koronapandemia on kuitenkin sulkenut rajoja ja vaikeuttanut liikkumista myös Euroopassa. Kysyimme Euroopan tulevaisuuskonferenssin Suomen kansalaisedustaja Ninni Norralta, miltä näyttää vapaan liikkuvuuden tulevaisuus nuorten silmin.

Euroopan unionin perusarvot – demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo, oikeusvaltio ja vapaus – antavat ohjenuoran suvereenien valtioiden väliselle yhteistyölle. Perusarvojen toteutuminen ei kuitenkaan ole aukotonta, minkä olemme huomanneet myös Suomessa koronapandemian asettaessa vapaan liikkuvuuden vaakalaudalle.

On hyvä huomioida, että myös EU:n ulkopuoliset maat Norja, Islanti ja Liechtenstein tunnustavat sisämarkkinoiden arvon.

Vapaa liikkuvuus on rauhan ja vakauden ohella Euroopan unionin suurimpia saavutuksia. Neljä vapautta muodostavat pohjan sisämarkkinoille ja näin ollen vahvalle kilpailuasemalle globaalissa taloudessa. EU:n sisäisen kilpailun ansiosta unionin kansalainen nauttii kohtuullisesta hintatasosta sekä entistä laadukkaammista ja monipuolisemmista hyödykkeistä. On myös huomionarvoista, että EU:n ulkopuoliset maat Norja, Islanti ja Liechtenstein tunnustavat sisämarkkinoiden arvon ja ovat valmiita maksamaan sievoisia summia sekä noudattamaan lukuisia säännöksiä hyötyäkseen sisämarkkinoista EU-maiden tavoin.

Korona-aika on koetellut erityisesti ihmisten vapaata liikkuvuutta. Sisämarkkinoiden toiminnan kannalta onkin varmistettava, että tilanne jää väliaikaiseksi. Vapaan liikkuvuuden palauttamiseen ohjaa niin ikään EU:n juridinen ulottuvuus, jossa kansalaisen oikeus matkustamiseen ja oleskeluun on selkeästi linjattu. Nuoren sukupolven kannalta on pidettävä kiinni kansainvälisistä työ- ja opiskelumahdollisuuksista, joilla on kauaskantoisia myötävaikutuksia urakehitykseen. Kannustimia vapaan liikkuvuuden säilyttämiseen totisesti löytyy, vaikkei täydellisestä järjestelmästä olekaan kyse.

Nuoren sukupolven kannalta on pidettävä kiinni kansainvälisistä työ- ja opiskelumahdollisuuksista, joilla on kauaskantoisia myötävaikutuksia urakehitykseen.

Toisaalta vapaa liikkuvuus tarjoaa myös mahdollisuuksia esimerkiksi järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terrorismille. Lisäksi Itä-Euroopan maat ovat jo pitkään kärsineet aivovuodosta, jonka seurauksena jäsenmaiden väliset elintasoerot jatkavat kasvuaan. Hallitsematon liikehdintä unionin alueella voi pahimmassa tapauksessa johtaa yksittäisen jäsenmaan eroon, kuten Brexit-tapahtumaketju osoitti, ja vähitellen romuttaa kansalaisten uskon EU:n kykyyn hoitaa velvollisuuksiaan. Päättäjien onkin nyt pohdittava, kuinka vapaan liikkuvuuden palauttaminen toteutetaan mahdollisimman järkevästi.

 

Ninni Norra
Suomen kansalaisedustaja Euroopan tulevaisuuskonferenssissa

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus järjestää perjantaina 27. 8. klo 16 Turun Eurooppa-foorumissa keskustelutilaisuuden, jonka aiheena on vapaan liikkuvuuden tulevaisuus EU:ssa koronapandemian jälkeen. Koko ohjelmaa on mahdollista seurata verkossa. Eurooppa-foorumilla on tänä vuonna myös Euroopan tulevaisuuskonferenssin alatapahtuman status ja tehtävä.