Bild:

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 26.8.2021

Månadens fråga: Vad innebär den fria rörligheten för ungdomar?

Européerna uppskattar mycket den fria rörligheten inom EU. Den fria rörligheten värderas särskilt av ungdomarna, som också drar stor nytta av den. Coronapandemin har emellertid stängt gränserna och försvårat rörligheten också inom Europa. Vi frågade Finlands medborgarrepresentant vid konferensen om Europas framtid, Ninni Norra, om hur den fria rörlighetens framtid ser ut i ungdomens ögon.

Europeiska unionens grundläggande värderingar – demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet, rättsstaten och frihet – ger vägledning för hur suveräna stater kan samarbeta. Värderingarnas omsättning i praktiken är ändå inte alltid helt vattentät, vilket vi också har märkt i Finland när coronapandemin satte den fria rörligheten på spel.

Det är bra att notera att även länder utanför EU, såsom Norge, Island och Liechtenstein, värderar den inre marknaden.

Den fria rörligheten är, vid sidan om freden och stabiliteten, en av Europeiska unionens främsta prestationer. Fyra friheter utgör grunden för den inre marknaden och därmed för en stark konkurrensställning i den globala ekonomin. Tack vare konkurrensen inom EU åtnjuter EU-medborgarna en rimlig prisnivå och ett stort utbud varor av hög kvalitet. Det är också värt att notera att de länder som inte är medlemmar i EU, Norge, Island och Liechtenstein, värderar den inre marknaden högt och är beredda att betala ansenliga summor och följa en mängd bestämmelser för att dra nytta av den inre marknaden på samma sätt som EU-länderna.

Coronan har drabbat den fria rörligheten hårt. För att den inre marknaden ska fungera måste vi se till att den här situationen blir tillfällig. Den fria rörligheten styrs också av EU:s lagstiftning, där medborgarnas rätt att resa och uppehålla sig klart har fastställts. Med tanke på den unga generationen måste vi värna om möjligheterna att arbeta och studera utomlands. Det har långtgående konsekvenser för karriärutvecklingen. Det finns faktiskt flera motiv att bevara den fria rörligheten, även om systemet inte är perfekt.

Med tanke på den unga generationen måste vi värna om möjligheterna att arbeta och studera utomlands. Det har långtgående konsekvenser för karriärutvecklingen.

Å andra sidan möjliggör den fria rörligheten också till exempel organiserad brottslighet och terrorism. Dessutom har länderna i Östeuropa redan länge lidit av kompetensflykt, vilket leder till att skillnaderna i levnadsstandard mellan medlemsländerna fortsätter att öka. Okontrollerbar rörlighet inom EU kan i värsta fall leda till att en enskild medlemsstat lämnar unionen, vilket händelserna som ledde till brexit visar. Så småningom kan det också undergräva medborgarnas förtroende på EU:s förmåga att fullgöra sina skyldigheter. Beslutsfattarna måste nu fundera på hur en återgång till fri rörlighet ska genomföras på ett så förnuftigt sätt som möjligt.

 

Ninni Norra
Finlands medborgarrepresentant vid konferensen om Europas framtid

Under Europaforum i Åbo, fredagen den 27 augusti, ordnar utrikesministeriets Europainformation en diskussion om den fria rörlighetens framtid i EU efter coronapandemin. Allt program under Europaforum går att följa på nätet. I år ingår Europaforum i programmet för konferensen om Europas framtid.