Bild: Valtioneuvoston kanslia
Aktuellt 19.12.2023

Europainformationen blir en del av statsrådets kansli – vad kommer att förändras?

Europainformationen som nu hör till enheten för Europa- och närområdeskommunikation vid utrikesministeriet övergår till statsrådets kansli den 1 januari 2024. Statsrådets kansli ansvarar för statsrådets kommunikation om och samordning av EU-ärenden. Europainformationens nya plats i kansliets organisation motsvarar således arbetsfördelningen inom statsförvaltningen. Europainformationen kommer också i fortsättningen att vara en tillförlitlig källa till EU-information.

Den 1 januari 2024 ansluter sig Europainformationen till teamet för kommunikation om internationella ärenden och EU-ärenden vid statsrådets kansli. Till kansliet övergår Europainformationens ansvariga tjänsteman samt anslag och ansvar för ärenden som gäller bland annat understöden till civilsamhällesorganisationers Europainformation, Europainformationens publikationer, webbsidor och kanaler i sociala medier.

Webbplats och sociala medier

Europainformationens webbplats finns även i fortsättningen på adressen eurooppatiedotus.fi/sv. Kanalerna i sociala medier kommer inte heller att ändras. Närmare beslut om enskilda kanaler fattas i början av 2024.

Publikationer

I fortsättningen ges Europainformationens publikationer ut i digital form. Publikationerna i pdf-format och länkarna till e-böcker kommer att finnas i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto.

Fram till utgången av 2023 kan tryckta publikationer beställas på samma sätt som tidigare via utrikesministeriets publikationstjänst. Leverans till adresser i Finland är gratis.

EU-spel

EU-spelen kommer att finnas på samma sätt som hittills på spelplattformen Seppo.  Anvisningarna hittas på webbsidan För lärare.

Nyhetsbrev

Efter årsskiftet kommer Europainformationens nyhetsbrev inte längre att ges ut i det nuvarande formatet. De som är intresserade av aktuella EU-frågor kan beställa olika ministeriers EU-pressmeddelanden på statsrådets webbplats.

Statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation

Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation beviljas också i fortsättningen utifrån den årliga ansökningsomgången. Statsrådets kansli svarar på frågor om 2024 års stöd.  Rapporten om understöden för år 2023 lämnas däremot till utrikesministeriet. Närmare anvisningar kommer att finnas på Europainformationens webbplats.

***

Europainformationen som sedan 1990-talet varit en del av utrikesministeriet har tjänat som en tillförlitlig källa till EU-informationen och främjat debatten om EU-frågor. Från och med januari 2024 fortsätter verksamheten i statsrådets kansli. Uppgifterna fastställs närmare efter förändringen.

I början var Europainformationen en stor organisation: efter att Finland hade anslutit sig till Europeiska unionen hade utrikesministeriet kontaktservice i varje landskapscentrum. Sedan början av 2010-talet har organisationen gradvis krympt. Landskapscentrumen slog igen 2012.

Behovet av trovärdig EU-information är fortfarande stort. I fortsättningen bidrar EU-sekretariatets sakkunskap till medborgardebatten om aktuella för Finland relevanta EU-frågor.