Kuva: Hanne Salonen/Eduskunta
Uutinen 1.3.2024

EU-vaalit 2024 – mitä, missä, milloin?

Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit järjestetään kesäkuussa 2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin seuraavalle viiden vuoden kaudelle 2024–2029. Yhteensä parlamentin jäseniä eli meppejä valitaan 720, joista 15 Suomesta.

Artikkelia on päivitetty 24.5.2024.  Lisätty artikkelin loppuun linkit EU-vaalien ehdokaslistaan ja kotimaan ennakkoäänestyspaikkojen listaan.

Parlamentti on ainut Euroopan unionin toimielin, jonka jäsenet valitaan suoraan vaaleilla. Vaalit toteutetaan kussakin jäsenmaassa sen oman vaalilainsäädännön mukaisesti. Suomessa vaalipäivä on 9.6.2024, ja ennakkoäänestyspäivät ovat kotimaassa 29.5.–4.6. ja ulkomailla 29.5.–1.6. Vaalipiirejä on Suomessa yksi, jonka muodostaa koko maa Ahvenanmaa mukaan lukien.

Parlamentin kokoonpano

Vaaleissa yhdestä jäsenmaasta valitaan enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä parlamenttiin. Euroopan parlamenttiin valitaan yhteensä 720 meppiä, joista Suomesta 15.

Vaikka usein puhutaankin ”Suomen mepeistä”, Euroopan parlamentissa jäsenet eivät järjestäydy edustamansa jäsenmaan vaan poliittisen ryhmänsä mukaisesti. Ryhmän perustaminen vaatii 23 meppiä vähintään neljäsosasta jäsenmaista. Löydät lisätietoa parlamentin poliittisista ryhmistä Eurooppatiedotuksen aiemmasta uutisesta.

EP Plenary session - Voting session 02/2024
Mepit äänestivät parlamentin täysistunnossa helmikuussa 2024. Euroopan parlamentissa jäsenet eivät järjestäydy jäsenmaiden vaan edustamiensa poliittisten ryhmien mukaan. Kuva: Philippe Stirnweiss © European Union 2024 – Source : EP

Kuka saa äänestää ja asettua ehdolle EU-vaaleissa?

Ollakseen Suomessa toimitettavissa EU-vaaleissa äänioikeutettu henkilön tulee olla viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Äänioikeutettu on myös jonkin muun EU-jäsenmaan kansalainen, jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa. EU-vaaleissa henkilö voi äänestää vain yhdessä jäsenmaassa.

EU-vaaleissa muussa kuin kotimaassaan asuva EU-kansalainen voi valita, äänestääkö hän koti- vai asuinmaassaan. Suomessa asuvan toisen EU-maan kansalaisen tulee ilmoittaa 80. päivänä ennen vaaleja klo 16 mennessä itsensä Suomen äänioikeusrekisteriin, mikäli hän haluaa äänestää Suomessa. Ilmoitus tehdään Digi- ja väestötietovirastolle. Kun ilmoittautuminen on tehty, Suomen viranomaiset lähettävät siitä tiedon äänestäjän kotimaan viranomaisille, jotka poistavat äänestäjän kotimaansa äänioikeusrekisteristä.

2024 European elections campaign banner on the Agora Simone Veil of the European Parliament in Brussels
EU-vaaleissa muussa kuin kotimaassaan asuva EU-kansalainen voi valita, äänestääkö hän koti- vai asuinmaassaan. Vaalit toteutetaan kussakin jäsenmaassa sen oman vaalilainsäädännön mukaisesti aikavälillä 6.-9.6.2024. Suomessa vaalipäivä on 9.6. Kuva: Alexis Haulot © European Union 2024 – Source : EP

Myös toisessa EU-maassa asuva äänioikeutettu Suomen kansalainen voi valita äänestääkö hän Suomessa vai asuinmaassaan. Ollakseen äänioikeutettu asuinmaassaan EU-vaaleissa hänen tulee ilmoittautua asuinmaansa vaaliluetteloon maan vaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla ja sen vaatimassa aikataulussa.

EU-vaaleissa vaalikelpoisia eli ehdokkaaksi kelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut Suomen kansalaiset, jotka eivät ole vajaavaltaisia sekä kaikkien muiden jäsenmaiden äänioikeutetut kansalaiset, jotka eivät ole menettäneet äänestysoikeuttaan ja jotka ovat ilmoittautuneet Suomen äänioikeusrekisteriin. Ehdokkaita vaaleihin voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Vaalien tulokset

Ennakkoäänten laskenta alkaa aikaisintaan klo 10 vaalipäivänä ja vaalipäivänä annettujen äänten laskenta vaalihuoneistojen sulkeutumisen jälkeen klo 20. Alustava arvio vaalituloksesta julkistetaan yleensä klo 23 mennessä. Ääntenlaskennassa käytetään niin sanottua d’Hondt’in menetelmää, joka on käytössä muun muassa myös Suomen eduskunta- sekä kuntavaaleissa.

Laskentamenetelmässä ensiksi lasketaan koko ryhmittymän eli puolueen, vaaliliiton, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen saama äänimäärä yhteen. Tämän jälkeen ryhmittymän sisällä ehdokkaat asetetaan heidän henkilökohtaisen äänimääränsä mukaiseen järjestykseen, jonka perusteella jokainen ehdokas saa vertausluvun. Ryhmittymän eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen koko ryhmittymän äänimäärän, toiseksi eniten saanut puolet siitä, kolmanneksi saanut kolmanneksen ja niin edelleen. Lopuksi kaikkien ryhmittymien ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen järjestykseen. 15 parhaan vertausluvun saanutta ehdokasta valitaan Suomesta Euroopan parlamenttiin.

Vuoden 2019 EU-vaalien tulokset

Euroopan parlamentin vaalit 2024

  • Vaalikausi 2024–2029
  • 720 meppiä 27 jäsenmaasta, 15 meppiä Suomesta
  • Vaalipiiri Suomessa koko maa
  • Vaalipäivä Suomessa 9.6.
  • Ennakkoäänestys 29.5.–4.6. kotimaassa ja 29.5.–1.6.ulkomailla
  • Muiden EU-maiden kansalaisten ilmoitus halustaan käyttää äänioikeutta Suomen EP-vaaleissa viimeistään 21.3. klo 16

Lue lisää: