Kuva: European parliament

Euroopan parlamentti

Eurooppalaiset äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Euroopan parlamentti siis edustaa EU-kansalaisia. Parlamentti on EU:n neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.

Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää:

  • Parlamentti keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy säädökset yhdessä neuvoston kanssa,
  • valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti ja
  • keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä neuvoston kanssa.

Kustakin maasta valittavien parlamentin jäsenten määrä on suhteutettu maan väkilukuun. Vuonna 2024 valitaan 720 meppiä, joista 15 Suomesta. Aiemmin Suomesta valittiin 14 meppiä parlamentin 705 jäsenestä.

Parlamentin jäsenet eivät  muodosta ryhmiä kansallisuutensa vaan Euroopan laajuisten poliittisten ryhmittymien mukaan.

Euroopan parlamentin virallinen päätoimipaikka sijaitsee Strasbourgissa. Kuva: European Union 2012 – European Parliament

Parlamentti kokoontuu kahdessa maassa

Parlamentin kotipaikka on Strasbourgissa Ranskassa, jossa pidetään vuosittain 12 neljän päivän pituista täysistuntoa. Täysistunnoissa parlamentti käsittelee komissiosta tulleita säädösaloitteita valiokuntiensa laatimien mietintöjen pohjalta ja antaa päätöslauselmia. Valiokunnat ja poliittiset ryhmät kokoontuvat pääasiassa Brysselissä.

Parlamentin puhemies

Euroopan parlamentin puhemiehenä toimii maltalainen Roberta Metsola. Kuva: Euroopan parlamentti

Täysistuntoja johtavan parlamentin puhemiehen kausi on kaksi ja puoli vuotta. Vuoden 2022 tammikuussa Euroopan parlamentin puhemiehenä aloitti maltalainen Roberta Metsola. Puhemies edustaa parlamenttia ulkoisissa yhteyksissä ja suhteissa muihin yhteisön toimielimiin, esimerkiksi neuvotteluissa lainsäädäntöesityksistä Euroopan unionin neuvoston ja komission kanssa.

Puhemies ohjaa kaikkea parlamentin ja sen elinten toimintaa ja johtaa täysistuntokeskusteluja sekä varmistaa parlamentin työjärjestyksen noudattamisen.

Jokaisen Eurooppa-neuvoston kokouksen alkajaisiksi puhemies tuo julki Euroopan parlamentin kannat ja näkemykset neuvoston asialistalla olevista asioista ja muista aiheista.

Kun parlamentti on hyväksynyt unionin talousarvion, puhemies vahvistaa sen allekirjoituksellaan. Parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä annetut säädökset.

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ja europuolueet

Vaikka joka jäsenmaassa paikalliset puolueet asettavat ehdokkaansa vaaleihin, EU-parlamenttiin valitut edustajat toimivat Euroopan parlamentin omissa poliittisissa ryhmissä. Parlamentin jäsenet eivät ole järjestäytyneet kansallisuuden, vaan poliittisten aatteiden ja kantojen mukaisesti. Suomalaiset mepit eivät siis istu parlamentissa yhtenä ryhmänä, vaan kukin oman Euroopan parlamentin poliittisen ryhmänsä kanssa.

Mepin paikka EU-parlamentissa määrittyy sen mukaan, mitä puoluetta hän omassa maassaan edustaa, sillä poliittisten ryhmien taustalla toimivat niin kutsutut europuolueet. Europuolueiden jäseninä ei ole yksityishenkilöitä, vaan kansallisia puolueita.