Saavutettavuustyökalut

Kuva: European parliament

Euroopan parlamentti

Eurooppalaiset äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Euroopan parlamentti siis edustaa EU-kansalaisia. Parlamentti on EU:n neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.

Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää:

  • Parlamentti keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy säädökset yhdessä neuvoston kanssa,
  • valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti ja
  • keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä neuvoston kanssa.

Kustakin maasta valittavien parlamentin jäsenten määrä on suhteutettu maan väkilukuun. Lissabonin sopimuksen mukaan yhdelläkään maalla ei voi olla Euroopan parlamentissa vähempää kuin 6 eikä enempää kuin 96 jäsentä. Suomella on 13 parlamentin yhteensä 751 jäsenestä.

Euroopan parlamentin virallinen päätoimipaikka sijaitsee Strasbourgissa. Kuva: European Union 2012 – European Parliament

Parlamentti kokoontuu kahdessa maassa

Parlamentin kotipaikka on Strasbourgissa Ranskassa, jossa pidetään vuosittain 12 neljän päivän pituista täysistuntoa. Täysistunnoissa parlamentti käsittelee komissiosta tulleita säädösaloitteita valiokuntiensa laatimien mietintöjen pohjalta ja antaa päätöslauselmia. Valiokunnat ja poliittiset ryhmät kokoontuvat pääasiassa Brysselissä. Parlamentin jäsenet eivät muodosta ryhmiä kansallisuutensa vaan Euroopan laajuisten poliittisten ryhmittymien mukaan.

Täysistuntoja johtavan parlamentin puhemiehen kausi on kaksi ja puoli vuotta. Puhemies edustaa parlamenttia ulkoisissa yhteyksissä ja suhteissa muihin yhteisön toimielimiin.

Viimeisimmät Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin EU-jäsenmaissa 25.5.2014.

Seuraa meitä