Kuva: European parliament

Euroopan parlamentti

Eurooppalaiset äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Euroopan parlamentti siis edustaa EU-kansalaisia. Parlamentti on EU:n neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.

Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää:

  • Parlamentti keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy säädökset yhdessä neuvoston kanssa,
  • valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti ja
  • keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä neuvoston kanssa.

Kustakin maasta valittavien parlamentin jäsenten määrä on suhteutettu maan väkilukuun. Lissabonin sopimuksen mukaan yhdelläkään maalla ei voi olla Euroopan parlamentissa vähempää kuin 6 eikä enempää kuin 96 jäsentä. Suomesta valitaan 14 parlamentin 705 jäsenestä. Parlamentin jäsenet eivät kuitenkaan muodosta ryhmiä kansallisuutensa vaan Euroopan laajuisten poliittisten ryhmittymien mukaan. Lisää Euroopan parlamentin poliittisista ryhmistä ja puolueista voit lukea täältä.

Euroopan parlamentin virallinen päätoimipaikka sijaitsee Strasbourgissa. Kuva: European Union 2012 – European Parliament

Parlamentti kokoontuu kahdessa maassa

Parlamentin kotipaikka on Strasbourgissa Ranskassa, jossa pidetään vuosittain 12 neljän päivän pituista täysistuntoa. Täysistunnoissa parlamentti käsittelee komissiosta tulleita säädösaloitteita valiokuntiensa laatimien mietintöjen pohjalta ja antaa päätöslauselmia. Valiokunnat ja poliittiset ryhmät kokoontuvat pääasiassa Brysselissä.

Viimeisimmät Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin EU-jäsenmaissa toukokuussa 2019. Seuraavat europarlamenttivaalit järjestetään kesäkuussa 2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Parlamentin puhemies

Euroopan parlamentin puhemiehenä toimii maltalainen Roberta Metsola. Kuva: Euroopan parlamentti

Täysistuntoja johtavan parlamentin puhemiehen kausi on kaksi ja puoli vuotta. Vuoden 2022 tammikuussa Euroopan parlamentin puhemiehenä aloitti maltalainen Roberta Metsola. Puhemies edustaa parlamenttia ulkoisissa yhteyksissä ja suhteissa muihin yhteisön toimielimiin, esimerkiksi neuvotteluissa lainsäädäntöesityksistä Euroopan unionin neuvoston ja komission kanssa.

Puhemies ohjaa kaikkea parlamentin ja sen elinten toimintaa ja johtaa täysistuntokeskusteluja sekä varmistaa parlamentin työjärjestyksen noudattamisen.

Jokaisen Eurooppa-neuvoston kokouksen alkajaisiksi puhemies tuo julki Euroopan parlamentin kannat ja näkemykset neuvoston asialistalla olevista asioista ja muista aiheista.

Kun parlamentti on hyväksynyt unionin talousarvion, puhemies vahvistaa sen allekirjoituksellaan. Parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä annetut säädökset.