Bild: European Commission
Aktuellt 9.5.2017

Är Europeiska unionens framtid ljus eller mörk?

Europeiska unionens framtid dryftas i en Vitbok och EU:s roll i världen i en global strategi.

Ett av Europeiska unionens grundfördrag, Romfördraget, fyllde 60 år i mars 2017. I och med jubileumsdagen och Storbritanniens utträde ur EU har man i Europa börjat fundera också på unionens framtid. Som grund för en omfattande diskussion offentliggjorde Europeiska kommissionen en Vitbok, där de framtida utsikterna för EU dryftas och fem olika scenarier för utvecklingens förlopp presenteras.

Efter att Storbritannien lämnat unionen bör rättigheterna och skyldigheterna stå i balans i dess kommande relation till EU. Ett flertal medlemsländer har betonat att EU27:s framtid är viktigare än innehållet i den nya relationen mellan EU och Storbritannien. Det viktigaste är att trygga enigheten inom unionen.

I en förklaring som gjorts för att hedra Romfördragets jubileumsdag tar medlemmarna upp EU:s värderingar, prestationer och utmaningar. Förklaringen betonar unionens samstämmighet och att medborgarnas oro behöver bemötas. Förklaringen har som mål för de kommande tio åren en union som är trygg, välmående och konkurrenskraftig. Unionen har också som mål att vara socialt ansvarstagande och kapabel att axla en betydande roll i världen.

Vitboken

Photo: European Commission
Vitboken är avsedd att öppna till diskussion om Europas framtid.

Vitboken är avsedd att öppna till diskussion om Europas framtid.

I vitboken framställs olika utvecklingsriktningar för unionen med 27 medlemsstater. I boken granskas konsekvenserna av ny teknik för samhället och arbetsplatserna, orosmoment i fråga om globaliseringen och säkerheten samt populismens framväxt. I boken framställs fem olika scenarier som det också är meningen att det ska föras omfattande offentlig debatt om.
Scenarierna utesluter inte varandra utan är delvis överlappande.

I det första scenariot görs inga stora förändringar i EU:s verksamhet utan man fortsätter mer eller mindre som förr. I det andra scenariot koncentrerar man sig på att endast utveckla den inre marknaden. I det tredje scenariot fortsätter EU27 verksamheten som förr, men de som vill gör mera tillsammans. I det fjärde scenariot gör EU27 mera inom vissa områden men skär ner verksamheten inom andra. I det femte scenariot görs mycket mera tillsammans än i dagens läge.

Vidare kommer kommissionen under år 2017 att offentliggöra diskussionsunderlag också om utvecklandet av EU:s sociala dimension, en fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen, hanteringen av globaliseringen, framtiden för EU:s försvar och framtiden för EU:s finansiering.