Kuva: Kimmo Räsiänen

Kuukauden kysymys: Mitä EU-suurlähettiläs tekee?

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista päättäjiltä ja asiantuntijoilta.

Kuukauden kysymys 14.5.2018

Kuukauden kysymys: Mitä EU-suurlähettiläs tekee, Suomen EU-suurlähettiläs Marja Rislakki?

Työskentelen Suomen pysyvänä edustajana Euroopan unionissa, mikä tarkoittaa, että edustan Suomea kaikissa EU:n toimielimissä. Keskeisin tehtäväni on valmistella ministerineuvostojen kokouksia sekä Eurooppaneuvostoa pysyvien edustajien komiteassa Coreperissa, joka on neuvoston (eli jäsenmaiden hallitusten) korkein virkamieselin.

Coreperin jäseninä ovat 28 EU-maan suurlähettiläät sekä komission edustaja. Kokoonnumme pääsääntöisesti kerran viikossa keskiviikkoisin ja kokousten asialista on pitkä ja moninainen.

Tällä hetkellä omalla työpöydälläni on merkittäviä ja suuria asiakokonaisuuksia, kuten pakolais- ja muuttoliikekysymykset (ns. Dublin-paketti), EU:n laajentuminen, kauppapolitiikkaan liittyviä asioita, kuten kysymys USA:n teräs- ja alumiinitulleista, EMU:n kehittäminen ja erityisesti pankkiunionin loppuunsaattaminen, oikeusvaltiokysymykset, EU:n monivuotinen rahoituskehys MFF, brexit ja paljon muuta. Keskivertotyöviikkooni kuuluu monenlaisia asioita, sillä johdan Suomen suurinta ulkomaanedustustoa, Suomen EU-edustustoa. Meillä työskentelee noin 100 henkilöä ja asioiden määrä ja kirjo on valtaisa.

Näiden EU:n työlistalla olevien asioiden lisäksi EU-edustusto valmistautuu kiihtyvällä tahdilla ensi vuoden jälkimmäiselle puoliskolle sijoittuvaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen.

Tehtäväni Brysselissä on varmistaa, että Suomen näkemykset tulevat huomioiduksi EU:n päätöksenteossa.

Valvon Suomen etuja, tuon esille hallituksen kannat esillä oleviin kysymyksiin, pidän yhteyksiä EU:n instituutioihin ja muiden jäsenmaiden kollegoihin. Välitän myös tietoa EU:ssa esillä olevista ja suunniteltavista asioista Suomen hallitukselle. Käytännössä tämä tarkoittaa paljon kokouksia ja tapaamisia pienemmissä ja isommissa ryhmissä, vaikuttamista ja neuvottelemista.

Suurlähettiläs Marja Rislakki. Kuva: Johanna Kaprio
Suurlähettiläs Marja Rislakki. Kuva: Johanna Kaprio

Esimerkki yhdestä huhtikuisesta työviikostani sunnuntaista perjantaihin antanee parhaan käsityksen siitä, millaista EU-suurlähettilään työ on:

Sunnuntai: Lähtö Luxemburgiin. Irlannin ulkoministerin tarjoama työillallinen Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Hollannin kollegoilleen. Osallistuin illalliselle ulkoministeri Soinin kanssa.

Maanantai: Ulkoasiainneuvoston kokous Luxemburgissa.
EU-suurlähettiläät avustavat ulkoministeriään ja tarvittaessa toimivat hänen sijaisenaan neuvostoissa. Aiheena kansainvälisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä

Tiistai: Raporttien kirjoittamista Helsinkiin. Belgian ulkoministerin isännöimä oikeusvaltioaiheinen lounas pienelle ryhmälle jäsenmaita. Yleisten asioiden neuvosto, jossa edustin Suomea ministeri Terhon sijaisena. Illalla paluu Brysseliin. Luxemburgissa neuvostojen kokoukset järjestetään huhtikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa, mutta muuten ne pidetään Brysselissä.

Keskiviikko: Sähköposteihin vastaamista, hallinnollisia asioita mm. pj-kauden valmisteluihin liittyen, ”100 puheenvuoroa Euroopasta” –keskustelutilaisuus EU-edustustossa, puhujana varapääjohtaja Alexander Stubb Euroopan investointipankista. Aiheena oli Euroopan tulevaisuus ja otsakkeena ”Euroopan hetki”. Lisäksi tapaamisia toimistolla sekä valmistautumista seuraavan päivän Coreper-kokoukseen.

Torstai: Coreper-aamiainen, vieraanamme komissaari Hahn ja aiheena komission tuore laajentumispaketti. Sitten koko päivän kestänyt Coreper-kokous, jonka asialistalla Dublin-paketti, Länsi-Balkanin tulevan huippukokouksen valmistelut, Turkkiin liittyvä rahoituskysymys sekä yleisten asioiden neuvoston asioita. Tanskan kollegan isännöimä lounastilaisuus ns. nettomaksajamaiden kollegoiden kesken, aiheena EU:n tuleva monivuotinen rahoituskehys MFF. Illalla lento Helsinkiin.

Perjantai: Hallituksen EU-ministerivaliokunnan kokous, tapaamisia Suomen EU-puheenjohtajuuskauden valmisteluihin liittyen. Alustuksen pitäminen VNK:n EU-sihteeristön järjestämässä puheenjohtajuuskauden aloitustilaisuudessa, jonne oli kutsuttu Suomen pj-kauden tulevat työryhmäpuheenjohtajat.

 

Kiireisen viikon jälkeen oli ihanaa hengähtää ja viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa ennen sunnuntain lentoa takaisin Brysseliin.

 

 

Marja Rislakki

Suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa

Lisää kuukauden kysymyksiä

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa