Bild: Kimmo Räsiänen

Månadens fråga: Vad gör en EU-ambassadör?

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 14.5.2018

Månadens fråga: Vad gör en EU-ambassadör? Finlands EU-ambassadör Marja Rislakki svarar

Jag arbetar som Finlands ständiga representant vid Europeiska unionen, vilket betyder att jag representerar Finland i alla EU-organ. Min viktigaste uppgift är att förbereda ministerrådsmötena och rådets arbete i de ständiga representanternas kommitté, Coreper, som är det högsta tjänstemannaorganet i rådet (som företräder medlemsstaternas regeringar).

Coreper består av de 28 EU-ländernas ambassadörer och en företrädare för kommissionen. Vi sammanträder i regel en gång i veckan på onsdagar och mötenas dagordning är lång och mycket varierande.

En typisk arbetsvecka består av många slags uppgifter eftersom jag leder Finlands största beskickning utomlands, dvs. Finlands representation vid EU. Vi har cirka 100 anställda och behandlar en enorm mängd ärenden på de mest skiftande teman.

För närvarande har jag stora och viktiga ärenden på mitt bord, t.ex. flykting- och migrationsfrågor (det s.k. Dublin-paketet), EU:s utvidgning, handelspolitiska frågor som USA:s stål- och aluminiumtullar, utvecklingen av EMU och framför allt slutförandet av bankunionen, rättsstatsfrågor, EU:s fleråriga budgetram, brexit och mycket annat.

Förutom dessa ärenden på EU:s dagordning förbereder EU-representationen dessutom allt intensivare Finlands EU-ordförandeskap under andra halvåret 2019.

Min uppgift i Bryssel är att se till att Finlands ståndpunkter beaktas i beslutsfattandet i EU.

Jag bevakar Finlands intressen, framför regeringens ståndpunkter i aktuella frågor och håller kontakt med EU-institutionerna och mina kolleger i de andra medlemländerna. Jag informerar också Finlands regering om de ärenden som behandlas och planeras i EU. I praktiken innebär det här många möten och sammanträden i mindre och större grupper, där man förhandlar och påverkar.

Ambassadör Marja Rislakki. Bild: Johanna Kaprio
Ambassadör Marja Rislakki. Bild: Johanna Kaprio

Ett exempel på en arbetsvecka i april från söndag till fredag ger antagligen den bästa bilden av en EU-ambassadörs arbete:

Söndag:  Jag reser till Luxemburg. Irlands utrikesminister bjuder sina nordiska och baltiska kolleger samt sin holländska kollega på arbetsmiddag. Jag deltar i middagen tillsammans med utrikesminister Soini.

Måndag: Rådet i konstellationen utrikes frågor sammanträder i Luxemburg. EU-ambassadörerna bistår sin utrikesminister och företräder vid behov ministern under rådsmötena.  Dagens ämne är internationella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Tisdag: Jag skriver rapporter till Helsingfors. Belgiens utrikesminister bjuder representanter för en liten grupp medlemsländer på lunch, varvid rättsstatsfrågor behandlas.  Rådet i konstellationen allmänna frågor sammanträder, jag representerar Finland som minister Terhos ställföreträdare. På kvällen återvänder jag till Bryssel. Rådsmötena hålls i Luxemburg i april, juni och oktober medan de hålls i Bryssel resten av året.

Onsdag: Jag svarar på e-post och sköter administrativa ärenden som bl.a. gäller förberedelserna inför ordförandeskapsperioden. EU-representationen ordnar föreläsningsserien ”100 anföranden om Europa” med Europeiska investeringsbankens vicepresident Alexander Stubb som talare. Temat är Europas framtid och anförandet har rubriken ”Det är Europas stund”.  Dessutom träffar jag olika personer på kontoret och förbereder nästa dags möte i Coreper.

Torsdag: Jag deltar i en Coreper-frukost med kommissionär Hahn som gäst och kommissionens aktuella utvidgningspaket som tema. Därefter är det möte i Coreper hela dagen, på dagordningen står Dublin-paketet, förberedelser inför det kommande toppmötet om västra Balkan, en finansieringsfråga som gäller Turkiet och frågor som ska behandlas av rådet (allmänna frågor). Min danska kollega bjuder sina kolleger från de s.k. nettobetalarländerna på lunch, varvid EU:s nästa fleråriga budgetram behandlas. På kvällen tar jag flyget till Helsingfors.

Fredag:  Jag deltar i ett möte i regeringens EU-ministerutskott och i diverse möten om förberedelserna inför Finlands EU-ordförandeskap. Jag håller ett öppningsanförande under ett evenemang som ordnas av statsrådets EU-sekretariat och utgör starten på ordförandeskapsperioden. Till evenemanget har de kommande arbetsgruppsordförandena under Finlands ordförandeskapsperiod bjudits in.

 

Efter en jäktig vecka är det underbart att pusta ut och umgås med familj och vänner innan jag på söndag tar flyget tillbaka till Bryssel.

 

Marja Rislakki

Ambassadör

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen

 

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen