Bild:
Nyheter 19.1.2021

BREXIT-TIPS 3.0: Hälsovård för resenärer i Storbritannien

Efter brexit-övergångsperiodens slut, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Det medför förändringar i hälsovården för resenärer i Storbritannien och gällande det europeiskt sjukvårdskortet.

Hur påverkas hälsovården för resenärer i Storbritannien?

Rätten till sjukvård enligt EU-lagstiftningen upphörde den 31 december 2020. Du får inte längre nödvändig sjukvård i Storbritannien genom att visa upp ditt pass.

Det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien innehåller bestämmelser om sjukvård. Enligt dem har den som reser till och vistas tillfälligt i Storbritannien rätt till nödvändig sjukvård på samma villkor som invånarna i landet. Rätten påvisar du med det europeiska sjukvårdskortet som beviljas av FPA.

Personer som har bott eller vistats i Storbritannien redan före den 1 januari 2021 omfattas emellertid av bestämmelserna i utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien. Hit räknas bland annat studerande som fortsätter sina studier och utsända anställda (och deras familjemedlemmar) som fortsätter arbeta i Storbritannien efter årsskiftet. De har rätt till nödvändig vård på samma villkor som invånarna i landet. Denna rätt intygas med ett intyg som tillfälligt ersätter det europeiska sjukvårdskortet. Du får ett intyg om detta av Fpa (telefonnumret för internationella situationer).

Får man ta med sig läkemedel för eget bruk från Storbritannien?

När det gäller privatpersoners införsel av läkemedel från Storbritannien gäller samma regler som för import från andra länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Du får ha med dig en sådan mängd läkemedel som motsvarar högst tre månaders användning. Det finns särskilda begränsningar för läkemedel som klassificeras som narkotika.

Det är inte heller längre tillåtet att ta emot läkemedel per post eller genom kurir från 1.1.2021.
På läkemedelsverket Fimeas webbplats publiceras information om problem i tillgången till vissa läkemedel.

 

Artikeln uppdaterad 19.1.2021. EU och Storbritannien slutförde förhandlingarna om sin framtida relation den 24 december 2020. Efter att avtalet upprättades har delen om EU-medborgares sjukvård och import av läkemedel uppdaterats.skländer, dit bland annat Storbritannien räknas.