Kuva: Euroopan parlamentti
Uutinen 14.6.2024

Mitä tapahtuu EU-vaalien jälkeen?

EU-vaalit on käyty, ja nyt alkavat uuden parlamentin järjestäytyminen sekä EU-komission puheenjohtajan ja muiden huippuvirkojen nimitykset. Heinäkuussa 2024 alkaa uusi istuntokausi, ja mepit jatkavat työtä niiden lakiesitysten parissa, joita ei saatu valmiiksi edellisellä kaudella. Kun uusi komissio on muodostettu, se alkaa esittää uutta lainsäädäntöä.

Vaaleja seuraavilla viikoilla vastavalitut mepit muodostavat poliittisia ryhmiä yhteisten poliittisten näkemysten perusteella. Jokaisessa parlamentin poliittisessa ryhmässä tulee olla vähintään 23 meppiä vähintään seitsemästä EU-maasta.

Uusi istuntokausi alkaa virallisesti 16. heinäkuuta, jolloin mepit kokoontuvat uuden parlamentin ensimmäiseen täysistuntoon. Ensimmäisessä täysistunnossa muun muassa valitaan parlamentin puhemies ja päätetään kussakin valiokunnassa istuvien meppien määrä.

Uusi parlamentti päättää aikanaan, mitä se tekee niille lainsäädäntöesityksille, joita ei viety loppuun asti ennen vaaleja. Kun uusi komissio on muodostettu, se alkaa esittää uutta lainsäädäntöä.

Komission puheenjohtajan valintaan osallistuvat Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti

Ensimmäisenä komission puheenjohtajavalintaa pureskelevat EU-maiden johtajat Eurooppa-neuvostossa. He ehdottavat määräenemmistöllä sopivaa kandidaattia ja ottavat ehdotuksessaan huomioon EU-vaalien tuloksen. Eurooppa-neuvosto käsittelee ehdokasvalintaa jo 17. kesäkuuta epävirallisessa kokouksessaan. Varsinaista ehdotusta neuvostolta odotetaan 27.–28. kesäkuuta järjestettävässä huippukokouksessa.

Myöhemmin puheenjohtajaehdokkaasta äänestetään Euroopan parlamentissa. Parlamentti valitsee komission puheenjohtajan jäsentensä enemmistöllä. Jos ehdokas ei saa vaadittua enemmistöä, Eurooppa-neuvosto ehdottaa kuukauden kuluessa uutta ehdokasta.

Kuva: Euroopan unioni.
Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan jäsentensä enemmistöllä, Eurooppa-neuvoston ehdotuksen pohjalta. Kuvassa nykyinen komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kuva: Euroopan unioni.

Komission puheenjohtajan jälkeen muita nimityksiä

Vastavalittu komission puheenjohtaja ja EU-maiden johtajat esittävät ehdokkaat uusiksi komissaareiksi. Parlamentti järjestää komissaariehdokkaille kuulemiset, joissa mepit arvioivat ehdokkaiden soveltuvuutta ehdotettuun komissaarin tehtävään.

Lopullisesti komission kokoonpanosta päätetään syksyllä järjestettävässä täysistunnossa, jossa mepit äänestävät komissiosta kokonaisuudessaan. Nykyisen komission toimikausi päättyy 31. lokakuuta 2024. Jos komission nimittämisprosessi viivästyy, nykyinen komissio jatkaa toimikautensa päätyttyä toimituskomissiona, kunnes uusi komissio aloittaa toimintansa.

Eurooppa-neuvosto nimittää määräenemmistöllä myös ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan eli niin sanotun EU:n ulkoministerin, joka toimii yhtenä komission varapuheenjohtajista. Päätökseen tarvitaan komission puheenjohtajan suostumus. Parlamentin on toisin sanoen ensin valittava Eurooppa-neuvoston ehdottama komission puheenjohtaja.

Euroopan parlamentti | Vaalien jälkeen