Kuva: European Parliament

Ulko- ja yleisasiat

Ulkoasiat

Unionin ulkoasioihin kuuluvat ennen kaikkea yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP), tämän alainen Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP), ulkomaankauppa sekä kehitysyhteistyö.

Tavoitteena rauhan säilyttäminen

Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on rauhan säilyttäminen, unionin yhteisten arvojen turvaaminen, turvallisuuden vahvistaminen sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Johtotähtenä on EU:n perusajatus kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteiden sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisesta.

Ulkoasioiden valmistelu EU:n neuvostossa

Unionin ulkosuhdetoimintaan liittyviä asioita valmistelee ulkoasiain neuvosto (UAN), joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Neuvoston kokouksiin osallistuvat ulkoministerit sekä esityslistasta riippuen myös Eurooppa-asioista, kehitysyhteistyöstä, kaupasta ja puolustuksesta vastaavat ministerit.

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Borrell pitämässä puhetta.
Josep Borrell aloitti EU:n ulko- ja turvallisuusasioiden korkeana edustajana vuonna 2019. Kuva: Euroopan unioni

Lissabonin sopimuksen myötä EU sai oman ulkosuhdehallinnon sekä ”ulkoministerin”, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan. Hänen vastuullaan on EU:n ulkosuhteiden johdonmukaisuus, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä EU:n edustaminen kansainvälisillä areenoilla. EU-ulkoministeri toimii myös ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana.

Yleisasiat

Lissabonin sopimus jakoi yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kahdeksi eri kokoonpanoksi.

Ministeri Tuppurainen pitämässä puhetta.
Eurooppa-asioista vastaavat ministerit edustavat maitaan EU:n yleisten asiain neuvostossa. Suomea edustaa kokouksissa Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen. Kuva: Euroopan unioni.

Yleisten asioiden neuvostoa (YAN) johtaa puheenjohtajamaan ministeri. YAN käsittelee sellaisia EU-asioita, joilla on vaikutusta useampaan unionin politiikkalohkoon. Tällaisia ovat muun muassa Euroopan unionin laajentuminen, talousarviokehitys sekä toimielin- ja hallintokysymykset. Yleisten asioiden neuvosto myös osaltaan koordinoi Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluja.

Yleisten asioiden neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.