Bild: Europaparlamentet
Nyheter 19.6.2024

Vad händer efter EU-valet?

EU-valet har hållits och nu inleds konstitueringen av det nya parlamentet samt utnämningen av EU-kommissionens ordförande och andra topptjänster. I juli 2024 inleds en ny mandatperiod, och parlamentarikerna fortsätter arbetet med de lagförslag som inte färdigställdes under den föregående perioden. När den nya kommissionen har bildats börjar den föreslå ny lagstiftning.

Under veckorna efter valet bildar de nyvalda ledamöterna politiska grupper utifrån gemensamma politiska åsikter. Alla politiska grupper i parlamentet ska ha minst 23 ledamöter från minst sju EU-länder.

Den nya mandatperioden inleds officiellt den 16 juli, då ledamöterna samlas till det nya parlamentets första plenarsammanträde. Vid det första plenarsammanträdet väljs bland annat parlamentets talman, och antalet ledamöter i varje utskott fastställs.

Det nya parlamentet beslutar i sinom tid hur man gör med de lagstiftningsförslag som inte slutfördes före valet. När den nya kommissionen har bildats kan den börja lägga fram förslag till ny lagstiftning.

Europeiska rådet och Europaparlamentet deltar i valet av kommissionens ordförande

EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet är de första som tar ställning till vem som ska bli kommissionens nya ordförande. De föreslår med kvalificerad majoritet en lämplig kandidat och beaktar resultatet av EU-valet i sitt förslag. Europeiska rådet behandlar detta förslag redan vid sitt informella möte den 17 juni. Rådet väntas komma med sitt slutliga förslag vid toppmötet den 27–28 juni.

Senare röstar Europaparlamentet om ordförandekandidaten. För att bli vald måste ordförandekandidaten understödas av en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet. Om kandidaten inte får majoritet, ska Europeiska rådet föreslå en ny kandidat inom en månad.

Europeiska rådet föreslår en kommissionsordförande som Europaparlamentet sedan röstar om. Kandidaten måste understödas av en majoritet av ledamöterna i parlamentet. På bilden kommissionens nuvarande ordförande Ursula von der Leyen. Bild: Europeiska unionen.
Europeiska rådet föreslår en kommissionsordförande som Europaparlamentet sedan röstar om. Kandidaten måste understödas av en majoritet av ledamöterna i parlamentet. På bilden kommissionens nuvarande ordförande Ursula von der Leyen. Bild: Europeiska unionen.

Andra utnämningar efter valet av kommissionens ordförande

Kommissionens nyvalda ordförande och EU-ländernas ledare ska föreslå nya kommissionärer. Parlamentet ordnar utfrågningar av kommissionärskandidaterna för att bedöma deras lämplighet för det föreslagna uppdraget som kommissionsledamot.

Det slutliga beslutet om kommissionens sammansättning fattas i höst vid ett plenarsammanträde, där ledamöterna röstar om kommissionen i sin helhet. Den nuvarande kommissionens mandattid löper ut den 31 oktober 2024. Om utnämningen av den nya kommissionen drar ut på tiden, fortsätter den nuvarande kommissionen som så kallad expeditionskommission till dess att den nya kommissionen inleder sitt arbete.

Europeiska rådet utnämner också med kvalificerad majoritet den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik, dvs. EU:s så kallade utrikesminister, som är en av kommissionens vice ordförande. Rådets beslut kräver godkännande av kommissionens ordförande. Med andra ord måste parlamentet först välja en kommissionsordförande på förslag av Europeiska rådet.

Europaparlamentet | Efter valet