Kuva: European Commission

Euroopan komissio

Euroopan komissio on jäsenvaltioista riippumaton toimielin. Komissio koostuu 27 jäsenestä eli komissaarista, joita on yksi jokaisesta jäsenvaltiosta.

Yksinoikeus lakialoitteisiin

Komissiolla on yksinoikeus tehdä lakialoitteita. Se esittää ehdotuksensa uudesta lainsäädännöstä Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle, jotka päättävät asioista komission ehdotuksen pohjalta. Unionin lainsäädännön rikkomistapauksissa komissiolla on oikeus nostaa kanne jäsenvaltiota tai yritystä vastaan. Komissio voi esimerkiksi sakottaa yrityksiä kilpailulakien rikkomisesta.

Komissio vastaa myös unionin yhteisten politiikkojen täytäntöönpanosta ja valvoo perussopimusten noudattamista. Lisäksi se hallinnoi unionin talousarviota ja toimintaohjelmia. Euroopan komissio edustaa unionia ulkoisesti, esimerkiksi kauppapolitiikassa.

Komissaarit EU:n asialla

Komission toimikausi kestää viisi vuotta. Heinäkuussa 2019 komission puheenjohtajaksi valittiin saksalainen Ursula von der Leyen.

Jokainen komission jäsen vastaa tietystä EU:n politiikan osa-alueesta. Komissaarit eivät edusta omaa maataan vaan EU:n yhteistä etua. Suomalainen Jutta Urpilainen vastaa kansainvälisten kumppanuuksien salkusta, johon kuuluu kehityspolitiikkaa ja Afrikka-suhteita.

Kuva: Euroopan unioni

Saksalainen Ursula von der Leyen hyväksyttiin komission puheenjohtajaksi heinäkuussa 2019.

Kuva: Euroopan unioni 2019 – Lähde: EP. Kuvaa rajattu.

Jutta Urpilainen vastaa komissaarina EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista.

Suurin toimielin

Kaikkiaan komissiossa työskentelee noin 32 000 henkilöä, mikä tekee komissiosta unionin suurimman toimielimen. Komission henkilöstö jakaantuu pääosastoihin tai yksiköihin, joita johtavat komissaareille vastuussa olevat pääjohtajat.

Komission päärakennus Berlaymont sijaitsee Brysselissä. Kuva: Euroopan unioni
 Päärakennus Berlaymont sijaitsee Brysselin EU-korttelin sydämessä, Schumanin aukion tuntumassa. Kuva: Euroopan unioni

Komission toimipaikka on Bryssel. Lisäksi osa sen yksiköistä toimii Luxemburgissa.