Nyheter 26.1.2012

Åbos år som kulturhuvudstad slut ­– Guimarães och Maribor tar vid

”Åbo har utvecklats till en betydande europeisk kulturstad. Det är enormt viktigt att vi också i framtiden satsar på kultur i Åbo, i Finland och i hela Europa”, konstaterade ordföranden för Stiftelsen Åbo 2011 Christoffer Taxell.

Slutrapporten för det gångna året publiceras i maj 2012 och effekterna av kulturhuvudstadsåret ska följa upp ända till 2016.

Enligt programdirektör Suvi Innilä strävade man från första början efter att programmet för Åbo 2011 skulle vara lättillgängligt och upplevelsebetonat. Målet var att riva barriär, öka gemenskapen, främja samarbete och locka nya grupper att delta och uppleva kultur.

”Året har erbjudit kulturskaparna möjligheten att visa världen vad de går för”, summerar Innilä.

Logomo öppnades under kulturhuvudstadsåret och har blivit en av Åbos populäraste kulturscener.Logomo öppnades under kulturhuvudstadsåret och har blivit en av Åbos populäraste kulturscener. Foto: Stiftelsen Åbo 2011

Årets kan redan nu sammanfattas i siffror. 163 projekt ingick i programmet för Åbo 2011. De producerade sammanlagt 5000 enskilda programpunkter som 15 000 konstnärer, kulturarbetare och frivilliga från 63 olika länder var med och förverkligade. 234 000 personer besökte utställningarna och föreställningarna i kulturhuvudstadens huvudscen Logomo. Det sammanlagda antalet besökare vid alla evenemang klarnar i februari 2012, men uppskattningsvis närmar sig besökarantalet två miljoner.

Under året blev Åbo Finlands näst mest besökta resemål. Till exempel steg antalet övernattningar på hotell med 7 procent under årets första nio månader. Effekterna av kulturhuvudstadsåret syns med andra ord inom många olika branscher.

Mörkrets 876 nyanser lyste på biblioteket

”Åbo brinner!” Elden var i olika former närvarande under flera av kulturhuvudstadsårets evenemang.”Åbo brinner!” Elden var i olika former närvarande under flera av kulturhuvudstadsårets evenemang. Foto: Stiftelsen Åbo 2011

Bibliotekskvarteret i centrum var en av de livligaste arenorna under året. Stadsbibliotekets 2011-koordinator Salla Käenniemi berättar att biblioteket erbjöd ett mångsidigt program med allt från paneldiskussioner till konstnärsträffar och konserter. Målet att använda offentliga rum på ett innovativt sätt uppnåddes.

”Kampanjen Läslampan, som ingick i projektet Mörkrets 876 nyanser, var en viktig del av Åbo stadsbiblioteks program. Tusentals besökare fick njuta av programmet på biblioteket till sent in på natten under Läsandets natt och Kaamosveckoslutet, summerar projektkoordinator Dunja Myllylä.

Välgörande kultur också i framtiden

Trots att året som kulturhuvudstad nu är slut har Åbo för avsikt att fortsätta många av de projekt som inleddes 2011. Stadsmiljön, t.ex. Aura ås stränder, ska fortsättningsvis livas upp med kultur. Logomo, Fortunakvarteret och Gamla Stortorget ska utvecklas som kreativa centrum och livskraftiga stadsrum. Också miljökonstprojekten och andra kulturformer med låg tröskel torde få en fortsättning. Det finns ett allt större intresse för att utnyttja kunnandet bland experterna inom kultursektorn inom andra sektorer, såsom näringslivet och den offentliga sektorn.

Kulturhuvudstadens slogan, Kultur gör gott, skickas nu vidare som en hälsning från Åbo till kulturhuvudstäderna 2012, Guimarães i Portugal och Maribor i Slovenien.

För mera information

Guimarães 2012 (på engelska)

Maribor 2012 (på engelska)