Månadens fråga: Tänk om Finland hade gjort ett annat val 1994?

I år har det gått 30 år sedan det ordnades en rådgivande folkomröstning om Finlands EU-medlemskap. Ismo Ulvila, som är kommunikationschef vid Europeiska kommissionens representation i Helsingfors, funderar hur saker och ting skulle kunna se ut om Finland hade gjort ett annat val då.

Månadens fråga 22.2.2024

Anställd i EU – den gröna omställningen och jämställdhetsfrågor i fokus

Amaya Einola arbetar i Europeiska kommissionen med temana hållbar utveckling och jämställdhet. Arbetet i enheten för Europeiska fonden för hållbar utveckling omfattar nära samarbete med de europeiska utvecklingsbankerna, och syftet är att skapa fungerande samarbetsmodeller mellan den offentliga och den privata sektorn. Vi frågade Einola vad som motiverar henne i arbetet och hurdana tips hon skulle ge den som är intresserad av en EU-karriär.

Anställd vid EU 21.2.2024

Anställd vid EU – chef för Europeiska kommissionens representation

Europeiska kommissionen har i varje EU-medlemsland en representation som bland annat har till uppgift att föra en dialog om EU med medlemslandets ministerier, andra beslutsfattare och berörda grupper. Representationen sprider information särskilt om kommissionens initiativ och roll och mer allmänt om EU:s verksamhet. Maria Blässar arbetar i Helsingfors som chef för Europeiska kommissionens representation i Finland. Vi frågade henne vad som är det bästa med hennes jobb och vilka tips hon har till den som är intresserad av en karriär inom EU.

Anställd vid EU 6.2.2024

EU bekräftade sitt långvariga stöd till Ukraina – statsminister Orpo är nöjd med beslutet

Statsrådets kommunikationsavdelning, pressmeddelande 1.2.2024

Aktuellt 2.2.2024

Europainformationen deltar i Educa-mässan

Educa 2024-mässan för undervisningssektorn hålls i Helsingfors mässcentrum den 26–27 januari 2024. Europainformationen besöker utrikesministeriets mässmonter 6n50 och delar ut material om aktuella EU-frågor.

Nyheter 23.1.2024

Regeringen fastställde Finlands viktigaste mål för EU-politiken

EU-ministerutskottet fastställde i enlighet med regeringsprogrammet Finlands viktigaste EU-politiska mål för de kommande åren. Målen bidrar till den strategiska agenda som anger EU:s mål för 2024–2029. EU-ländernas stats- och regeringschefer beslutar om agendan efter Europaparlamentsvalet i juni.

Aktuellt 22.1.2024

Europeiska rådet har fattat ett historiskt beslut om att öppna förhandlingar om Ukrainas och Moldaviens framtida EU-medlemskap

Under Europeiska rådets sista toppmöte 2023 fattade EU-ländernas stats- och regeringschefer det historiska beslutet att inleda anslutningsförhandlingar med Ukraina och Moldavien. Samtidigt beviljades Georgien status som kandidatland. Anslutningsförhandlingar kommer att inledas med Bosnien och Hercegovina så snart landet i nödvändig grad uppfyller kriterierna för medlemskap.

Nyheter 20.12.2023

Europainformationen blir en del av statsrådets kansli – vad kommer att förändras?

Europainformationen som nu hör till enheten för Europa- och närområdeskommunikation vid utrikesministeriet övergår till statsrådets kansli den 1 januari 2024. Statsrådets kansli ansvarar för statsrådets kommunikation om och samordning av EU-ärenden. Europainformationens nya plats i kansliets organisation motsvarar således arbetsfördelningen inom statsförvaltningen. Europainformationen kommer också i fortsättningen att vara en tillförlitlig källa till EU-information.

Aktuellt 19.12.2023

Statsunderstöd för Europainformation för 2024 kan nu sökas

Statsrådets kommunikationsavdelning, pressmeddelande 10.11.2023

Nyheter 10.11.2023

EU-medlemskapet kostade Finland 144 euro per invånare i fjol

Finansministeriet, pressmeddelande 15.9.2023

Nyheter 15.9.2023