Hur kommer Europa att se ut efter coronan? – se diskussion under Europaforum

Under Europaforum i Åbo diskuterades den fria rörlighetens framtid i Europeiska unionen. Frågor som väckte diskussion var bland annat coronapasset och vad EU lärt sig av pandemin.

Nyheter 30.9.2021

Vilka EU-frågor vill du diskutera?

Din röst behövs. Konferensen om Europas framtid ger EU-medborgarna ett unikt tillfälle att diskutera Europas mål och framtid.

Aktuellt 1.9.2021

Hur ser framtiden ut för ett öppet Europa? Delta i diskussionen under Europaforum i Åbo!

Den 25–27 augusti 2021 ordnas Europaforum i Åbo som samlar påverkare och vanliga finländare för att diskutera EU:s framtid och Finlands roll i Europa. Fredagen den 27 augusti ordnar utrikesministeriets Europainformation en diskussion om den fria rörlighetens framtid i EU efter coronapandemin. Allt program under Europaforum går att följa på nätet. I år ingår Europaforum också i programmet för konferensen om Europas framtid.

Nyheter 18.8.2021

Den pensionerande EU-ambassadören Marja Rislakki tror på ett enhetligt Europa

Chefen för Finlands EU-representation, ambassadör Marja Rislakki, har sett hela Finlands EU-medlemskap från första parkett. När Finland förhandlade om EES-avtalet och därefter anslutningsavtalet var hon huvudförhandlaren minister Salolainens tjänstemannasekreterare. 2017 tog vägarna henne återigen till EU och Bryssel, då man sökte en ny chef för EU-representationen. Nu har Marja Rislakkis sista position nått sitt slut. Hon delar sina tankar om EU:s framtid, om Finland i EU och om sin karriär innan hon gick i pension.

Nyheter 10.8.2021

Ministrar ut på resa – ”Europa är vi”-turnén inleds i höst

Statsrådets kommunikationsavdelning 

Nyheter 13.7.2021

Det slovenska EU-ordförandeskapet främjar EU:s återhämtning och beredskap inför kriser

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Portugal till Slovenien den 1 juli 2021. Detta blir Sloveniens andra gång som EU-ordförande. Under sitt ordförandeskap har landet framför allt som mål att främja EU:s återhämtning och beredskap inför kriser av olika slag samt att säkerställa att EU har tillräckliga verktyg för att trygga sina medborgares hälsa.

Nyheter 1.7.2021

Konferensen om Europas framtid sammanträder till det första plenarmötet i Strasbourg

Det första plenarmötet för konferensen om Europas framtid ordnas i Strasbourg den 19 juni. Vid det konstituerande mötet förs en diskussion om konferensens syfte, förväntningarna på den och tidschemat.

Nyheter 18.6.2021