Tillgänglighetsverktyg

EU söker nya medarbetare – är du en av dem?

Att begränsa klimatförändringarna, främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning, garantera livsmedelssäkerheten och skydda de mänskliga rättigheterna är några exempel på EU:s ansvarsområden. För skötseln av dessa och andra uppgifter har EU jobb att erbjuda experter på många olika områden. Utöver jurister, ekonomer, informatörer och språkvetare behöver unionen experter på till exempel forskning, yttre förbindelser och byggande.

Nyheter 22.5.2019

Europadagen inleder slutspurten inför EU-valet

Europadagen livar åter upp gator och torg i europeiska städer den 9 maj, årsdagen för Schumandeklarationen. Deklarationen av Frankrikes utrikesminister Robert Schuman anses vara startskottet för dagens Europeiska union. Idén var att förena kol- och stålproduktionen och genom europeisk enhet främja fred och välfärd. Under toppmötet i Milano 1985 kom EU-ländernas stats- och regeringschefer överens om att Europadagen skulle firas den 9 maj.

Nyheter 2.5.2019

EU-valet 2019 – var, när, hur?

Nästa val till Europaparlamentet hålls i maj 2019. Då väljs parlamentsledamöter för den kommande femårsperioden. Parlamentet är det enda EU-organet vars medlemmar väljs genom direkt val. Valet genomförs i varje medlemsstat enligt landets egen vallagstiftning. I Finland infaller valdagen den 26 maj och förhandsröstningen pågår den 15–21 maj i hemlandet och den 15–18 maj utomlands. Vid Europaparlamentsvalet utgör Finland en av valkretsarna, det vill säga hela Finland inklusive Åland är en enda valkrets. Mer information om t.ex. tidsplan, kandidatuppställning och röstningsställen hittas på justitieministeriets valsidor. Information om röstining utomlands hittas också på Finland utomlands -webbtjänsten.

Nyheter 23.4.2019

I ordförandeskapets kulisser: Terhi Bunders har aldrig en tråkig dag på jobbet

I den här serien kikar vi in bakom kulisserna till Finlands EU-ordförandeskap och bekantar oss med de personer som jobbar där. Nu står Terhi Bunders i tur. Hon samordnar EU-ärenden vid utrikesministeriets Europaavdelning.

Nyheter 8.4.2019

Finlands EU-ordförandeskap 2019: kommunikationschef Anne Sjöholm

Vår nya artikelserie presenterar personer som arbetar för Finlands EU-ordförandeskap. Först ut är Anne Sjöholm som är kommunikationschef för EU-ärenden vid statsrådets kansli. Hon har upplevt Finlands tidigare EU-ordförandeskap i egenskap av journalist. Sjöholm berättar om principerna för ordförandeskapets kommunikation, varav öppenhet kommer först.

Nyheter 22.3.2019

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2019

Utrikesministeriet har beviljat totalt 470 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för Europainformation. Utöver detta beviljades 100 000 euro för informationsverksamhet i anslutning till EU-valet.

Nyheter 12.2.2019

Finländare aktiva i den offentliga debatten om EU

I fjol ordnades det runt om i Finland extra många offentliga debatter kring temat EU. Av ett nyligen färdigställt sammandrag framgår det också att Finland deltog aktivt i EU-ländernas gemensamma insats för att främja medborgardialog.

Nyheter 11.2.2019

Europainformationen på Educa-mässan

Utrikesministeriet deltar i Educa-mässan för utbildningssektorn den 25-26 januari. I utrikesministeriets monter hittar du både Europainformationen och utvecklingskommunikationen. Vi bjuder på information, debatter och publikationer om EU och om global utveckling.

Aktuellt 22.1.2019

Följ oss