Tillgänglighetsverktyg

Ny chef för Europainformationen

Sedan ingången av augusti har utrikesministeriets Europainformationsteam lotsats av den nya enhetschefen, ambassadrådet Anu Pulkkinen. Europainformationen blev samtidigt en del av utrikesministeriets enhet för aktualitetskommunikation i samband med organisationsreformen vid kommunikationsavdelningen.

Nyheter 24.8.2020

Europainformationen lägger korten på bordet under Europaforum Åbo

Den 27–28 augusti 2020 samlar Europaforum i Åbo finländska påverkare och medborgare för att diskutera Finlands roll i Europa och EU-medlemskapet som fyller 25 år. Utrikesministeriets Europainformation ordnar en paneldebatt i Åbo fredagen den 28 augusti. Allt program under Europaforum går att följa på nätet.

Nyheter 21.8.2020

Vad är EU:s återhämtningspaket?

Vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel nåddes den 21 juli en överenskommelse om EU:s återhämtningspaket. Paketet ska ge ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskynda Europas återhämtning efter coronaviruset. I återhämtningspaketet ingår såväl den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som ett återhämtningsinstrument (Next Generation EU).

Nyheter 18.8.2020

Europainformationens material sporrar till studier om EU

Europainformationen erbjuder Lärare och studerande olika typer av informationsmaterial om EU. Materialet är tänkt att stödja undervisningen och inlärningen. Allt material är gratis och fritt tillgängligt. För lärare ordnas dessutom varje år seminarier om EU. Som nyhet i vårt urval finns nu också ett EU-spel som kan spelas på webben.

Nyheter 12.8.2020

Kemikaliesäkerheten syns i företagens vardag och kommer konsumenten in på huden

EU:s program för grön utveckling, kallad en europeisk grön giv, offentliggjordes i slutet av 2019. Åtgärdsprogrammets uppgift är att lösa klimat- och miljöproblem. Vissa kemikalier utgör en stor risk för såväl miljön som människan. Att reducera miljö- och hälsoriskerna orsakade av kemikalier är en viktig del av den europeiska gröna given.

Nyheter 23.7.2020

Europeiska rådet enades om EU:s återhämtningspaket

Statsrådets kommunikationsavdelning  21.7.2020

Nyheter 21.7.2020

Tysklands EU-ordförandeskap präglas av coronakrisen

Ordförandeskapet i EU övergår från Kroatien till Tyskland den 1 juli 2020 och samtidigt tar en ny ordförandeskapstrio över. Det är redan Tysklands tolfte EU-ordförandeskap. Ordförandeskapet präglas av den globala kris som orsakats av coronaviruset och de åtgärder som krävs för att stimulera EU:s ekonomi. I ordförandetrion 2020–2021 ingår även Portugal och Slovenien. Ländernas gemensamma mål är att utveckla ett starkare, jämlikare och hållbarare Europa.

Nyheter 25.6.2020

EU distansarbetar: Coreper 1-ambassadör Minna Kivimäki

Coronakrisen har medfört förändringar. För många personer har den inneburit en övergång till en vardag med distansarbete. Krisen har också förändrat EU:s arbetssätt och påskyndat språnget mot en digitalisering. Minna Kivimäki arbetar som ställföreträdande ständig representant i Coreper 1 och representerar Finland i ambassadörsgruppen. Till Kivimäkis arbete hör teman som t.ex. energi-, miljö- och trafikfrågor. Europainformationen frågade Kivimäki om arbetet som ställföreträdande ständig representant i Coreper 1 under exceptionella förhållanden.

Aktuellt 16.6.2020

Cirkulär ekonomi för textilier en viktig del av Green Deal-programmet

Europeiska unionen offentliggjorde i slutet av år 2019 programmet En europeisk grön giv under namnet Green Deal. Åtgärdsprogrammets uppgift är att lösa klimat- och miljöproblem. Programmet är som helhet betraktat omfattande och innefattar exempelvis frågor som gäller energi, jordbruk, trafik och industri. Den cirkulära ekonomin är en av hörnstenarna i Green Deal. Textil- och modeindustrins miljöbelastning är stor och därför är utvecklingen mot cirkulär ekonomi ett viktigt steg i Europas klimatåtgärder. Finlands textilindustri är redan i full gång med att utveckla den cirkulära ekonomin.

Aktuellt 10.6.2020

Följ oss