Tillgänglighetsverktyg

Vad för Coreper?

Det roterande EU-ordförandeskapet är betydande med tanke på det interna arbetet. Ordförandelandet leder arbetet i Europeiska unionen råd på alla stadier, från arbetsgrupper till ministermöten. De flesta mötena hålls i Bryssel, men de informella ministermötena och vissa möten på tjänstemannanivå ordnas i ordförandelandet. Den här veckan besöker de ständiga representanterna i Coreper II i Finland. Av de organ som deltar i lagstiftningsarbetet torde de ständiga representanternas kommitté Coreper vara den minst kända.

Nyheter 12.7.2019

Finlands EU-ordförandeskap diskuteras på Suomiareena i Björneborg

Finlands viktigaste evenemang för samhällsdebatt under sommaren, SuomiAreena i Björneborg, arrangeras i år den 15–19 juli. Utrikesministeriets Europainformation är närvarande hela veckan på Suomiareenas medborgartorg i samarbete med Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Finland i Europa rf och Unga europeer rf.

Nyheter 11.7.2019

Europaparlamentets politiska grupper och de europeiska partierna

Europaparlamentet är det enda EU-organet dit medborgarna väljer sina representanter genom direkt val. Fastän det är nationella partier som ställer upp kandidater i medlemsländerna, arbetar de som blir invalda i parlamentet i parlamentets egna politiska grupper.

Nyheter 11.7.2019

Spelplan EU – inledningsceremonin för Finlands EU-ordförandeskap hålls på Medborgartorget

Inledningen av EU-ordförandeskapet firas den 8 juli med en sommarfest som är öppen för alla på Medborgartorget och i Tölöviksparken. Utrikesministeriets Europainformation, statsrådets kansli, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet hälsar alla välkomna och njuta av en sommardag med lättsamt program på Medborgartorget.

Nyheter 5.7.2019

Finlands EU-ordförandeskap 2019

Den 1 juli tog Finland över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet pågår till årets slut. Under Finlands ordförandeskap kommer det att hända många betydande saker. Det viktigaste är kanske valet av nya ledare för EU-institutionerna. I Finland syns ordförandeskapet i de informella ministermötena och i olika offentliga evenemang.

Nyheter 20.6.2019

Hur går höstens EU-utnämningar vidare?

Vi har EU-valet bakom oss och utnämningarna till posterna i de olika EU-institutionerna kan börja. Vad händer det just nu i kulisserna? Hur konstituerar sig EU-institutionerna inför den nya mandatperioden?

Nyheter 20.6.2019

Vad är den nya EU-myndigheten ELA?

Den här veckan, den 13 juni 2019, fattade EU:s medlemsländer beslut om att inrätta Europeiska arbetsmyndigheten (European Labour Authority, ELA). Europeiska unionens råd, som består av EU:s medlemsländer, utsåg Bratislava som hemort för myndigheten, som kommer att inrättas inom en kort tidsram.

Nyheter 18.6.2019

I ordförandeskapets kulisser: EU-ordförandeskapets budskap på fem språk

Europeiska unionen är en internationell organisation och flerspråkighet hör till dess grundläggande principer. Det finns 24 officiella språk i EU.

Nyheter 13.6.2019

Vad betyder flerårig budgetram?

Den fleråriga budgetramen (Multiannual Financial Framework, MFF) är EU:s långtidsbudget. Den fastställs för sju år i taget. Enligt planen ska den följande fleråriga budgetramen, för perioden 2021–2027, fastställas under hösten 2019, medan Finland är ordförande i EU. Kommissionen har föreslagit en budgetram på 1 161 miljarder euro. Vad innehåller den fleråriga budgetramen och vad är Finlands roll i förhandlingarna om den?

Nyheter 12.6.2019

I ordförandeskapets kulisser: Anna Yletyinen skapar förutsättningar för smidiga möten på hög nivå

I den här serien kikar vi in bakom kulisserna till Finlands EU-ordförandeskap och bekantar oss med de personer som jobbar där. Den här gången träffar vi Anna Yletyinen vid statsrådets kansli. Hon är specialsakkunnig vid sekretariatet för EU-ordförandeskapet.

Nyheter 5.6.2019

Följ oss