Månadens fråga: Varför är riksdagsval också EU-val?

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds den 22 mars och den egentliga valdagen infaller söndagen den 2 april. Det är kanske många som inte kommer att tänka på att när de röstar i riksdagsvalet kan de också påverka EU:s politik och beslut. Varför är riksdagsval också EU-val? Månadens fråga besvaras av Laura Nordström, doktorand vid Helsingfors universitet.

Månadens fråga 23.3.2023

Anställd vid EU: från ministeriet till EU

Europeiska unionen har över 40 000 anställda, och drygt tusen av dem är finländare. Mikko Hakkarainen arbetar bland annat med Schengenfrågor vid kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor. Europainformationen frågade Hakkarainen hur han kommit att arbeta vid EU och vilka tips han har för dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 21.3.2023

Snabbare och enklare ansökningsförfarande för EU-karriärer

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.3.2023

Nyheter 10.3.2023

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2023

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för Europainformation. Denna ansökningsomgång fick 22 organisationer stöd för 24 olika projekt.

Nyheter 8.2.2023

Vad är EU-sanktioner?

Internationella sanktioner är åtgärder för att begränsa ekonomiskt samarbete och till exempel trafik-, transport- och kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med det utpekade landet eller de utpekade grupperna.

Nyheter 7.2.2023

Månadens fråga: Förbättrar det utvidgade Schengenområdet säkerheten?

Månadens fråga besvaras av överdirektör Laura Yli-Vakkuri från inrikesministeriet.

Månadens fråga 19.1.2023

Undervisning i krisområden som tema för utrikesministeriet på Educa-mässan

Educa 2023-mässan för undervisningssektorn hålls i Helsingfors mässcentrum den 27 – 28 januari 2023. I utrikesministeriets mässmonter 6n50 delar Europainformationen ut uppdaterat material om aktuella EU-frågor. Besökarna får också höra intressanta anföranden om hur Finland och EU stöder undervisningen i världens krisområden.

Nyheter 19.1.2023

Praktikplatser vid EU-delegationerna 2023–2025

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen söker praktikanter till 140 delegationer runt om i världen. Ansökan pågår 4–31 januari 2023.

Nyheter 9.1.2023