Utlysning: Statsunderstöd för Europainformation 2023

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden börjar den 4 november och pågår till den 2 december 2022.

Nyheter 4.11.2022

Europainformationen på Helsingfors Bokmässa

Helsingfors bokmässa ordnas den 27–30 oktober i Helsingfors mässcentrum. Utrikesministeriets Europainformation ger information om aktuella EU-frågor och bjuder på ett urval avgiftsfria publikationer i sin monter 6k1. Utrikesminister Pekka Haavisto besöker montern lördagen den 29 oktober. I Europainformationens monter ordnas en frågesport med Europatema. Presentkort till en bokaffär lottas ut som pris.

Nyheter 20.10.2022

Statsunderstöd för Europainformation år 2023 kan sökas i november

I november 2022 inleder utrikesministeriet en ansökningsomgång för statsunderstöd för civilsamhällsorganisationers Europainformation. Ansökningstiden är 4.11–2.12.2022. Anvisningarna för hur man ansöker och ansökningsblanketterna publiceras på webbplatsen för utrikesministeriets Europainformation när ansökningsomgången inleds. Europainformationen ordnar ett informationsmöte för civilsamhällesorganisationernas företrädare tisdagen den 8 november 2022. Informationsmötet handlar om ansökningsomgången.

Nyheter 17.10.2022

Gemensam laddare för mobila enheter från och med 2024

Visste du att nya mobiltelefoner, surfplattor och kameror snart kan laddas med en och samma laddare i hela EU? I och med en kommande EU-direktiv ska de flesta små och elektroniska enheter från och med hösten 2024 gå att ladda med samma USB–C-laddare. Lagen gäller även till exempel hörlurar, små högtalare, handkonsoler och läsplattor. Från och med våren 2026 gäller skyldigheten även bärbara datorer.

Nyheter 14.10.2022

EU-medlemskapet kostade Finland 175 euro per invånare i fjol

Pressmeddelande, finansministeriet 13.10.2022:

Nyheter 13.10.2022

Hur förbereder sig EU för den kommande vintern och energipriserna?

I september lade kommissionen fram ett förslag till förordning om energipriser i syfte att sänka elpriserna och minska de negativa effekterna av höga energipriser. Med förslaget vill kommissionen råda bot på det exceptionella läget på energimarknaden som följer av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Finland backar upp förslag till snabba åtgärder på EU-nivå. Den 30 september nådde EU:s energiministrar en politisk överenskommelse om lagstiftningsförslaget.

Nyheter 5.10.2022

Det föreslås att varor som tillverkats genom tvångsarbete ska förbjudas på EU-marknaden

Komissionen föreslår kommissionen en förordning för att tvångsarbete effektivt ska kunna bekämpas. Enligt kommissionen är det inte acceptabelt att det i europeiska butiker säljs varor som tillverkats av arbetstagare under hot eller tvång. Utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar samråd om EU:s lagstiftning om tvångsarbete den 29 september.

Nyheter 22.9.2022

EU:s utrikesministrar sammanträder till ett informellt Gymnichmöte i Prag

Pressmeddelanden, 29.8.2022: EU-ländernas utrikesministrar sammanträder till ett informellt Gymnichmöte i Prag i Tjeckien den 30–31 augusti. Finland representeras av utrikesminister Pekka Haavisto. På dagordningen står relationerna mellan EU och Afrika och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Utrikesministrarna kommer också att träffa Ukrainas, Moldaviens och Georgiens utrikesministrar.

Nyheter 29.8.2022

Det förändrade säkerhetsläget i Europa huvudtemat för Europaforum i Åbo

Den 24–26 augusti 2022 samlar Europaforum i Åbo påverkare och vanliga finländare för att diskutera Finlands roll i Europa. På programmet står ett mångsidigt utbud av olika diskussioner om det förändrade säkerhetsläget i Europa och om Finlands och EU:s plats i världen. Flera anställda vid utrikesministeriet medverkar i Europaforumets evenemang på många sätt.

Nyheter 19.8.2022

Finland på första plats i EU:s digitaliseringsrankning

Finland har placerat sig på första plats i EU:s rankning av medlemsländernas framsteg inom digitalisering. Europeiska kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) beskriver varje EU-lands digitala kapacitet och utveckling. Finland har redan under flera år placerat sig högt i rankningen.

Nyheter 28.7.2022