Europeiska unionens riktning: politiska riktningsförändringar är en utmaning för EU:s jämställdhetspolitik

Principen om att främja jämställdhet mellan könen har ingått i Europeiska unionens grundfördrag från första början. I Romfördraget (1957) togs in en snäv föresats om jämställdhet som gällde frågan om lika lön för kvinnor och män.

Aktuellt 21.1.2022

Europeiska unionens riktning: delat ansvar viktigt i asylpolitiken

Flyktingkrisen 2015 hade en stor inverkan på Europeiska unionen. Behovet av en gemensam asylpolitik och betydelsen av internationellt samarbete framhävdes. EU har i dag på olika sätt förberett sig på ankomsten av migranter och asylsökande, men åsikterna går fortfarande isär när det gäller ansvarsfördelningen och dess principer.

Nyheter 11.1.2022

Frankrike inleder sitt EU-ordförandeskap – målet är ett starkare Europa

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Slovenien till Frankrike den 1 januari 2022. Det är rentav trettonde gången som Frankrike innehar EU-ordförandeskapet. Frankrikes ordförandeskap pågår till slutet av juni.

Nyheter 28.12.2021

Ministrarna Haavisto och Skinnari diskuterar ett globalt starkare EU och möjligheter till civil påverkan under turnén Europa är vi

Utrikesminister Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari ska diskutera Europas framtid vid varsitt offentligt diskussionsmöte i november under ministerturnén Europa är vi. Utrikesminister Pekka Haavisto ska dryfta EU:s globala roll vid ett diskussionsmöte i Tankehörnan vid Helsingfors universitet den 9 november. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari ska diskutera möjligheter till civil påverkan i Lahtis huvudbibliotek den 16 november. Avsikten med diskussionsmötena är att höra allmänhetens tankar och förhoppningar angående Europas framtid.

Aktuellt 8.11.2021

Utlysning: Statsunderstöd för Europainformation 2022

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden pågår fram till den 3 december 2021.

Nyheter 6.11.2021

Utlysning: Statsunderstöd för Europainformation 2022

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden pågår fram till den 3 december 2021.

Nyheter 6.11.2021

Europeiska unionens riktning: Kriser utvecklar unionens säkerhet

Säkerheten har varit en del av EU:s grundtankar ända sedan unionen grundades. Utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik styrs av grundfördragen, men olika kriser spelar också en central roll.

Europeiska unionens riktning 3.11.2021

Europas framtid diskuteras på Helsingfors bokmässa

Helsingfors bokmässa ordnas i den 28–31 oktober i Helsingfors mässcentrum. Europainformationen bjuder på information om aktuella EU-frågor och ett urval avgiftsfria publikationer i sin monter 6g10. På mässan ges den nya boken Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta ut (på svenska 2022: ”Förenade i mångfalden? Europeiska unionens riktning”). Dessutom ordnar Europainformationen en paneldiskussion om Europas framtid efter coronapandemin söndagen den 31 oktober.

Nyheter 25.10.2021

Europeiska unionens riktning: Det är viktigt att medborgarna deltar i EU-debatten också när det pågår en kris

Kriser har upprepade gånger prövat Europeiska unionen, men de har också förenat den. Samtidigt oroar sig medborgarna för att beslutsfattandet sker allt längre bort från den vanliga väljaren.

Europeiska unionens riktning 22.10.2021