Tillgänglighetsverktyg

Europass-systemet uppdateras

Under de gångna tolv åren har EU-medborgarna skapat 100 miljoner standardiserade Europass-CV på webben. Nu uppdateras systemet.

Nyheter 12.1.2018

EU:s ordförandeland Bulgarien vill föra västra Balkan närmare Europeiska unionen

När Estlands halvårsperiod som Europeiska unionens ordförandeland tar slut vid årsskiftet är det Bulgarien som tar över. Det är första gången Bulgarien är EU-ordförande. Landet blev EU-medlem 2007.

Nyheter 21.12.2017

Mikkel Näkkäläjärvi på väg att bli den första Regionkommittéledamoten av samiskt ursprung

Mikkel Näkkäläjärvi (sd) från Rovaniemi blir med stor sannolikhet i början av 2018 den första ledamoten av samiskt ursprung i Europeiska regionkommittén. Näkkäläjärvi föreslås efterträda Antti Liikkanen (sd) som i flera perioder har företrätt norra Finland.

Aktuellt 13.12.2017

EU:s förordning om åtgärder mot geoblockering underlättar näthandel över gränserna

Snart kan EU:s medborgare boka konsertbiljetter, köpa möbler och använda sitt kreditkort i nätbutiker i hela Europa på samma sätt som i hemlandet. Det blir möjligt tack vare EU:s nya förordning om åtgärder mot geoblockering, som förbjuder omotiverade begränsningar på grund av kundernas bosättningsort.

Aktuellt 5.12.2017

Tuomas Tikkanen till toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU: ”Unga ska lyftas fram som en ny kärna i Finlands utvecklingspolitik”

Det femte toppmötet mellan Afrikanska unionen och Europeiska unionen (AU-EU) arrangeras i Abidjan i Elfenbenskusten den 29–30 november. Syftet med mötet är att stärka de politiska och ekonomiska banden mellan EU och Afrika. Ett viktigt tema vid mötet blir investeringar i unga, eftersom 60 procent av befolkningen i Afrika är under 25 år.

Aktuellt 29.11.2017

EU samarbetar på två nivåer inom det östliga partnerskapet

EU:s östliga partnerskap har som mål att stödja stabilitet, demokrati, en rättsstatsutveckling och en liberalisering av handeln i partnerländer i Östeuropa och Sydkaukasien. Det östliga partnerskapet är en del av EU:s grannskapspolitik. Det femte toppmötet inom det östliga partnerskapet hålls i Bryssel den 24 november.

Nyheter 24.11.2017

Europainformationens seminarieturné Finland och EU:s framtid väcker debatt runt om i landet

Pressmeddelande190/2017                                                                                              3.11.2017

Aktuellt 3.11.2017

Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation – Ansökningsomgång 2018 är nu öppen

Utrikesministeriet lediganslår statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation att sökas. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2018.

Aktuellt 28.10.2017

Europeiska rådet diskuterade utvecklingen av unionen och förhandlingarna om Storbritanniens utträde

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade utvecklingen av unionen vid sitt frukostmöte fredagen den 20 oktober. Därefter bedömde stats- och regeringscheferna framstegen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde vid ett extra möte i Europeiska rådet (artikel 50) där Storbritannien inte deltog.

Nyheter 23.10.2017

Följ oss