Tillgänglighetsverktyg

Spitzenkandidat – vad är det?

På sista tiden har det för många finländare nya tyska ordet Spitzenkandidat dykt upp i medierna. På svenska översätts ordet oftast till toppkandidat och med det avses ett europeiskt partis kandidat till befattningen som kommissionens ordförande. Utnämningen av toppkandidater är ytterligare ett steg för att stärka parlamentets makt och den parlamentariska dimensionen i Europeiska unionen.

Nyheter 5.11.2018

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2019

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. Bidragen beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2019.

Nyheter 3.11.2018

Asem-mötet främjade samarbetet mellan länder i Europa och Asien

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.10.2018. Publicerad på svenska 22.10.2018

Nyheter 23.10.2018

Europainformationen på Helsingfors bokmässa 25–28.10.2018

Europainformationen är med på Helsingfors bokmässa från torsdag till söndag. Välkommen att diskutera aktuella EU-frågor, till exempel Finlands EU-ordförandeskap nästa år, och plocka med dig avgiftsfria publikationer. Kom och hämta ditt eget exemplar av den uppdaterade broschyren EU i korthet!

Nyheter 23.10.2018

Så här framskrider brexit

Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) om landets EU-medlemskap. Britterna fick rösta om landet skulle förbli medlem i Europeiska unionen eller om det skulle gå ur unionen. I valet röstade 52 % för ett utträde ur Europeiska unionen och 48 % för fortsatt EU-medlemskap.

Nyheter 15.10.2018

Finansministeriet: Finlands nettobidrag till EU minskade ytterligare i fjol

Enligt statistik från EU-kommissionen var Finlands nettobidragsandel till EU 275 miljoner euro i fjol. Nettobidraget minskade ytterligare jämfört med året innan, då det uppgick till 294 miljoner euro.

Nyheter 12.10.2018

Förbjuds memerna och försvinner nyhetslänkarna? Vad innebär det nya upphovsrättsdirektivet?

Europaparlamentet antog sin omarbetade position om det nya direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden den 12 september. Ämnet har väckt livlig debatt med inlägg både för och emot. Konstnärer, beslutsfattare och aktivister har tagit ställning till förslaget. Vad går upphovsrättsdirektivet egentligen ut på och vad händer näst?

Nyheter 26.9.2018

EU-valet 2019 – var, när, hur?

Nästa val till Europaparlamentet hålls i maj 2019. Då väljs parlamentsledamöter för den kommande femårsperioden. Parlamentet är det enda EU-organet vars medlemmar väljs genom direkt val. Valet genomförs i varje medlemsstat enligt landets egen vallagstiftning. I Finland infaller valdagen den 26 maj och förhandsröstningen pågår den 15–21 maj i hemlandet och den 15–18 maj utomlands.

Nyheter 18.9.2018

Brexit och Finlands EU-ordförandeskap överst på ambassadörens bord

Finlands EU-ambassadör Marja Rislakki förbereder sig på en bråd höst i Bryssel – och nästa år blir om möjligt ännu mer hektiskt. Finland tar över ordförandeskapet i EU i juli 2019. Med redan från och med januari arbetar vi i en så kallad trio med de länder som är ordförande före och efter Finland, det vill säga Rumänien och Kroatien.

Nyheter 11.9.2018

Finländsk ambassadör utsedd till ordförande för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik

EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini har den 3 september 2018 utnämnt ambassadör Sofie From-Emmesberger till permanent ordförande för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik.

Nyheter 6.9.2018

Följ oss