Tillgänglighetsverktyg

Finlands tredje period som EU-ordförande infaller i ett brytningsskede

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan medlemsstaterna var sjätte månad. Finland är ordförande i rådet från den 1 juli till den 31 december 2019. Finland övertar ordförandeskapet efter Rumänien.

Nyheter 25.4.2018

Europainformationen får ny profil

Utrikesministeriets Europainformation får en ny visuell identitet. Den förmedlar bilden av en organisation som i aktiv interaktion med allmänheten främjar kommunikation och debatt om EU-relaterade ämnen.

Nyheter 7.3.2018

Reformen av EU:s asylsystem går vidare

Arbetet med att reformera Europeiska unionens asylsystem fortskrider. De sju förslag som kommissionen gav sommaren 2016 har behandlats och flera av dem har kommit långt. Nu är förväntningarna höga på att reformen ska bli klar under sommaren.

Nyheter 22.2.2018

Vi pratar om EU!

Det är viktigt att finländarna aktivt deltar i diskussionen om hur EU ska utvecklas. I år kommer vi att bidra till och utvidga den allmänna debatten på många sätt. Det ordnas allt fler evenemang där vi tillsammans kan diskutera Europeiska unionen.

Nyheter 21.2.2018

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2018

Utrikesministeriet har beviljat totalt 370 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för Europainformation. 18 projekt har fått bidrag.

Nyheter 31.1.2018

Europass-systemet uppdateras

Under de gångna tolv åren har EU-medborgarna skapat 100 miljoner standardiserade Europass-CV på webben. Nu uppdateras systemet.

Nyheter 12.1.2018

EU:s ordförandeland Bulgarien vill föra västra Balkan närmare Europeiska unionen

När Estlands halvårsperiod som Europeiska unionens ordförandeland tar slut vid årsskiftet är det Bulgarien som tar över. Det är första gången Bulgarien är EU-ordförande. Landet blev EU-medlem 2007.

Nyheter 21.12.2017

Mikkel Näkkäläjärvi på väg att bli den första Regionkommittéledamoten av samiskt ursprung

Mikkel Näkkäläjärvi (sd) från Rovaniemi blir med stor sannolikhet i början av 2018 den första ledamoten av samiskt ursprung i Europeiska regionkommittén. Näkkäläjärvi föreslås efterträda Antti Liikkanen (sd) som i flera perioder har företrätt norra Finland.

Aktuellt 13.12.2017

Följ oss