Tillgänglighetsverktyg

EU:s sjuårsbudget och återhämtningsplan – vad händer nu?

Europeiska rådet enades i juli 2020 om EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021–2027. Budgetramen uppgår till 1 074 miljarder euro och ger ramarna för hur mycket pengar EU kan använda inom olika politikområden under hela perioden. Coronapandemin har ökat behovet av att stödja den ekonomiska återhämtningen, och utöver den normala budgetramen kom Europeiska rådet också överens om ett återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro (Next Generation EU).

Nyheter 26.11.2020

BREXIT-TIPS 3.0: Resor till Storbritannien

Efter Brexit-övergångsperiodens utgång, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Detta innebär ändringar i resorna mellan EU-länderna och Storbritannien.

Nyheter 25.11.2020

Brexit närmar sig – är du beredd?

Dagen då Storbritannien och Nordirland verkligen lämnar Europeiska unionen, närmar sig. De svåra förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om den framtida relationen är fortfarande på hälft på flera områden, men det är ändå många ändringar som träder i kraft den 1 januari 2021. Europainformationen inleder nu artikelserien Brexit 3.0, där vi ger praktiska exempel på hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka medborgarna.

Nyheter 25.11.2020

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2021

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. Syftet med understödet är att öka den allmänna kunskapen om Europeiska unionen. Ansökningstiden pågår fram till den 4 december 2020.

Nyheter 31.10.2020

EU-spelet 2.0 till stöd för undervisningen

EU-spelet, som lanserades i somras, får nu en fortsättning då Europainformationen introducerar EU-spelet 2.0, som fungerar på webben och som är planerat särskilt för undervisningsbruk. Syftet med spelet är att på ett roligt och inkluderande sätt lyfta fram basfakta om Europeiska unionens verksamhet.

Nyheter 23.9.2020

Ny chef för Europainformationen

Sedan ingången av augusti har utrikesministeriets Europainformationsteam lotsats av den nya enhetschefen, ambassadrådet Anu Pulkkinen. Europainformationen blev samtidigt en del av utrikesministeriets enhet för aktualitetskommunikation i samband med organisationsreformen vid kommunikationsavdelningen.

Nyheter 24.8.2020

Europainformationen lägger korten på bordet under Europaforum Åbo

Den 27–28 augusti 2020 samlar Europaforum i Åbo finländska påverkare och medborgare för att diskutera Finlands roll i Europa och EU-medlemskapet som fyller 25 år. Utrikesministeriets Europainformation ordnar en paneldebatt i Åbo fredagen den 28 augusti. Allt program under Europaforum går att följa på nätet.

Nyheter 21.8.2020

Vad är EU:s återhämtningspaket?

Vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel nåddes den 21 juli en överenskommelse om EU:s återhämtningspaket. Paketet ska ge ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskynda Europas återhämtning efter coronaviruset. I återhämtningspaketet ingår såväl den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som ett återhämtningsinstrument (Next Generation EU).

Nyheter 18.8.2020

Följ oss