Tillgänglighetsverktyg

Europeiska rådet diskuterade utvecklingen av unionen och förhandlingarna om Storbritanniens utträde

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade utvecklingen av unionen vid sitt frukostmöte fredagen den 20 oktober. Därefter bedömde stats- och regeringscheferna framstegen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde vid ett extra möte i Europeiska rådet (artikel 50) där Storbritannien inte deltog.

Nyheter 23.10.2017

Vilken EU-påverkare är du? Kom till bokmässan och gör vårt skojiga test

Vilken känd EU-påverkare är du? Det får du testa i Europainformationens monter på bokmässan i Helsingfors.

Nyheter 19.10.2017

Det ekonomiska Europa och det sociala Europa på skilda vägar?

På Europainformationens evenemang för allmänheten i Lahtis i början av oktober diskuterades EU:s framtid och Finlands roll i det europeiska samarbetet.  Invånarna i Päijänne-Tavastland dryftade särskilt hur det ekonomiska och det sociala Europa glidit isär, hurdana framtidsutsikter unga har och vem som leder EU.

Aktuellt 18.10.2017

Att arbeta i Bryssel: Iina Lietzén – Så här klarar du EU:s uttagningsprov

Iina Lietzéns väg till Europaparlamentet i Bryssel är summan av konsekventa handlingar och lyckliga sammanträffanden. Sociologen från Kisko har levt i kollektiv vid College of Europe, arbetat mitt i händelsernas centrum i Israel–Palestina-konflikten, förberett sig disciplinerat men avspänt inför EU:s allmänna uttagningsprov och blivit en av få godkända bland tiotusentals sökande.

Nyheter 4.10.2017

Seminarieturnén Finland och EU:s framtid

Diskussionen om EU:s framtid och Finlands linje är åter aktuell. Frågor om EU:s enighet, brexit, migration, Europas säkerhet och eurons framtid känns angelägna för många både här hos oss och på andra håll i Europa.

Nyheter 25.9.2017

Arktis, Östersjön och TTIP – statsunderstöd för Europainformation ökar allmän EU-kunskap

Varje år delar Europainformationen ut statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer (CSO) för informationsprojekt om Europa. Statsunderstödets syfte är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland.

Nyheter 22.9.2017

Diskussion om EU:s framtid lockade fullt hus i Åbo

Evenemanget Finland och EU:s framtid i Åbo i slutet av augusti inledde en föredragsturné som pågår hela vintern. Idén med turnén är att ge allmänheten en möjlighet att föra en diskussion med politiker och experter om EU:s framtidsutsikter och Finlands roll i det europeiska samarbetet. Diskussionerna utgår från kommissionens vitbok om Europas framtid som publicerades i mars. Vitboken presenterar olika möjliga scenarier för samarbetets framtid.

Aktuellt 11.9.2017

Europeisk Excellenscenter mot Hybridhot startar sin verksamhet i Helsingfors

Europeisk Excellenscenter mot hybridhot inleder preliminärt sin operativa verksamhet i början av september. Lagen om excellenscenter trädde i kraft den 1 juli.

Aktuellt 1.9.2017

Finland och EU:s framtid -turné startar i Åbo

Diskussionen om EU:s framtid och Finlands linje är åter aktuell. Frågor om EU:s enighet, brexit, migration, säkerhetsutmaningar och eurons framtid känns angelägna för många såväl hos oss som på annat håll i Europa.

Nyheter 23.8.2017

Gränskontrollen ses över – striktare kontroll vid EU:s yttre gräns

Kan Ivan och Mary besöka Ruisrock 2025 eller stoppas deras resa av EU:s intensifierade kontrollprocesser? EU utvecklar gränsbevakningen för att förbättra rörligheten och säkerheten och förhindra illegal vistelse. I framtiden krävs det flera skeden innan Ivan och Mary kan dansa på Ruisrock, vare sig de kommer från länder med visumtvång eller ej.

Nyheter 28.7.2017

Följ oss