Tillgänglighetsverktyg

Är du 18 år och vill du tågluffa gratis? DiscoverEU är din chans!

EU fortsätter med projektet DiscoverEU som erbjuder 18-åriga ungdomar en möjlighet att åka gratis med tåg till Europa. I specialfall kan man också resa till exempel med buss, båt eller flyg. I år får minst 20 000 ungdomar chansen att resa till Europa. För att kunna ansöka ska du vara finsk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land och född 1.1.2001 –31.12 .2001. De som har fått en resebiljett kan resa i 1-30 dagar under perioden 1.4.2020-31.10 .2020.

Nyheter 7.11.2019

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2020

Civilsamhällesorganisationer kan nu ansöka om statsunderstöd till Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden pågår fram till den 5 december 2019.

Aktuellt 1.11.2019

Ny utgåva av EU-basfakta – en pålitlig källa för EU-information

Utrikesministeriets Europainformation gav ut en ny utgåva av EU-basfakta på bokmässan i Helsingfors den 24 oktober. I boken som skrivits av Heli Satuli ingår omfattande basfakta om EU:s verksamhet, men den lyfter också fram aktuella frågor och de hetaste samtalsämnena från klimatförändringen till brexit. Boken ger en inblick i EU:s strukturer och genom talrika intervjuer beskriver den också verksamheten bakom EU-politikens kulisser, Europaparlamentarikernas och tjänstemännens vardag samt till exempel en vanlig arbetsdag för chefsförhandlaren i klimatfrågor.

Nyheter 30.10.2019

När får Balkan sin lön?

Västra Balkan har länge varit en problematisk fråga inom EU. Krigen i Jugoslavien som pågick från 1990-talet till början av 2000-talet lämnade djupa ärr som än i dag syns i området. EU har benämnt området som omfattar Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, norra Makedonien, Serbien, Montenegro och Kosovo som västra Balkan. Enligt Brendan Humphreys, som är forskare vid Alexanderinstitutet, är problemet att västra Balkan betraktas som ett enhetligt ”Östblock”, trots att länderna i verkligheten är ganska olika. ”I synnerhet kroaterna skulle inte vara glada över att anses höra till detta block”, säger Samuli Sinisalo, projektansvarig vid Kalevi Sorsa-stiftelsen. Kroatien är det enda av länderna i västra Balkan som redan har anslutit sig till EU. Enligt Sinisalo syftar benämningen västra Balkan numera till de länder i regionen som ännu inte är medlemmar i EU.

Nyheter 16.10.2019

Ett gemensamt asylsystem kräver solidarite

I Europeiska unionen förhandlar man nu om hur de asylsökande som räddats från Medelhavet ska fördelas tillfälligt mellan medlemsländerna. EU har emellertid försökt bygga upp ett gemensamt asylsystem i 20 år.

Nyheter 15.10.2019

Facklitteratur slår hål på EU-myter – Europainformationen på Helsingfors bokmässa

Europainformationen deltar i Helsingfors bokmässa den 24 –27 oktober med ett brett utbud faktaorienterat program. Under mässan ordnar vi en diskussion om facklitteratur och EU-kunskap och ger ut en ny utgåva av boken EU-basfakta.

Nyheter 14.10.2019

I ordförandeskapets kulisser: Kati Temones hektiska EU-bubbla

EU-ordförandeskapet leds huvudsakligen från Bryssel och Finlands EU-representation har en ledande roll. Personalstyrkan vid EU-representationen har förstärkts med tiotals personer under ordförandeskapet. En av dem är Kati Temonen.

Nyheter 10.10.2019

I ordförandeskapets kulisser: Arbetsgruppen mot terrorism – samarbete för att motverka internationell terrorism

EU-ordförandeskapet innebär att Finland är ordförande i Europeiska unionens råd. Det betyder också att det är finländska tjänstemän som leder arbetet i rådets arbetsgrupper, som bereder beslutsfattandet. Den här artikeln presenterar arbetsgruppen mot terrorism (internationella aspekter), som hör till utrikesministeriets ansvarsområde.

Nyheter 18.9.2019

Brexit-tips: kom-ihåg-lista för britter bosatta i Finland

Finland och EU har som mål, att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 13.9.2019

Följ oss