Tillgänglighetsverktyg

Tysklands EU-ordförandeskap präglas av coronakrisen

Ordförandeskapet i EU övergår från Kroatien till Tyskland den 1 juli 2020 och samtidigt tar en ny ordförandeskapstrio över. Det är redan Tysklands tolfte EU-ordförandeskap. Ordförandeskapet präglas av den globala kris som orsakats av coronaviruset och de åtgärder som krävs för att stimulera EU:s ekonomi. I ordförandetrion 2020–2021 ingår även Portugal och Slovenien. Ländernas gemensamma mål är att utveckla ett starkare, jämlikare och hållbarare Europa.

Nyheter 25.6.2020

EU distansarbetar: Coreper 1-ambassadör Minna Kivimäki

Coronakrisen har medfört förändringar. För många personer har den inneburit en övergång till en vardag med distansarbete. Krisen har också förändrat EU:s arbetssätt och påskyndat språnget mot en digitalisering. Minna Kivimäki arbetar som ställföreträdande ständig representant i Coreper 1 och representerar Finland i ambassadörsgruppen. Till Kivimäkis arbete hör teman som t.ex. energi-, miljö- och trafikfrågor. Europainformationen frågade Kivimäki om arbetet som ställföreträdande ständig representant i Coreper 1 under exceptionella förhållanden.

Aktuellt 16.6.2020

Cirkulär ekonomi för textilier en viktig del av Green Deal-programmet

Europeiska unionen offentliggjorde i slutet av år 2019 programmet En europeisk grön giv under namnet Green Deal. Åtgärdsprogrammets uppgift är att lösa klimat- och miljöproblem. Programmet är som helhet betraktat omfattande och innefattar exempelvis frågor som gäller energi, jordbruk, trafik och industri. Den cirkulära ekonomin är en av hörnstenarna i Green Deal. Textil- och modeindustrins miljöbelastning är stor och därför är utvecklingen mot cirkulär ekonomi ett viktigt steg i Europas klimatåtgärder. Finlands textilindustri är redan i full gång med att utveckla den cirkulära ekonomin.

Aktuellt 10.6.2020

EU distansarbetar: Översättaren vid Europeiska kommissionen Tero Laurokari

Coronakrisen har förändrat arbetssätten också i EU, och många som arbetar för EU har fått vänja sig vid att arbeta på distans. Tero Laurokari är översättare vid Europeiska kommissionen i Bryssel. Tack vare ett brett utbud av elektroniska verktyg kan Laurokari lätt anpassa sitt arbete till distansarbetsförhållanden i denna exceptionella tid. Laurokari berättar för Europainformationen hur hans nya arbetsvardag som översättare vid kommissionen ser ut.

Aktuellt 22.5.2020

EU:s konsulära samarbete hjälper resenärer under coronakrisen

Coronapandemin har gett upphov till nya, oförutsedda utmaningar för Europa och hela världen på flera områden. Ett viktigt delområde av det europeiska samarbetet är det konsulära skyddet dvs. att hjälpa EU-medborgare som befann sig utanför Europa när krisen bröt ut. Situationen har krävt snabba och samordnade insatser av EU och medlemsländerna för att skydda sina medborgare – skydd har här främst betytt att medborgarna fått hjälp att återvända hem.

Nyheter 11.5.2020

Det nya EU-spelet tar dig ut på en resa med Jusu och Emma

Europainformationen firar Europadagen med ett nytt EU-spel som spelas på nätet. Syftet med spelet är att på ett roligt och inkluderande sätt lyfta fram basfakta om Europeiska unionens verksamhet. I slutet av spelet är det möjligt att delta i utlottningen av Europainformationens Jopo-cykel.

Nyheter 9.5.2020

I år firar vi Europadagen på webben

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. På grund av undantagsförhållandena firas dagen i år på webben. Europainformationen har tillsammans med Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, föreningarna Finland i Europa och Unga européer har samlat olika program för att fira Europadagen.

Nyheter 4.5.2020

EU:s krishanteringsmekanismer och coronakrisen

Europeiska unionen arbetar på flera olika plan för att lösa coronakrisen. Beslutsfattandet löper också under undantagsförhållandena – med metoder anpassade till coronaläget. EU har också aktiverat olika krishanteringsmekanismer. Anne Lamminmäki är specialsakkunnig och arbetar med dessa frågor vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel.

Aktuellt 22.4.2020

Albanien och Nordmakedonien på väg mot EU-medlemskap

I mars beslutade Europeiska unionens råd att inleda medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien. Samtidigt kom man överens om att utveckla utvidgningspolitiken så den blir effektivare. I rådets beslut ingår vissa villkor, huvudsakligen gällande rättsstatsutvecklingen, som Albanien måste fylla innan förhandlingarna kan inledas i egentlig mening.

Nyheter 15.4.2020

Följ oss