Tillgänglighetsverktyg

Gränskontrollen ses över – striktare kontroll vid EU:s yttre gräns

Kan Ivan och Mary besöka Ruisrock 2025 eller stoppas deras resa av EU:s intensifierade kontrollprocesser? EU utvecklar gränsbevakningen för att förbättra rörligheten och säkerheten och förhindra illegal vistelse. I framtiden krävs det flera skeden innan Ivan och Mary kan dansa på Ruisrock, vare sig de kommer från länder med visumtvång eller ej.

Nyheter 28.7.2017

EUE-kolumn: EU räddar miljoner medborgare från att insjukna och dö i yrkesbetingad cancer

Till och med tiotals miljoner människor i Europeiska unionen exponeras regelbundet i sitt arbete för cancerframkallande ämnen. Årligen dör över 100 000 människor i yrkesbetingad cancer. Cancer är den vanligaste yrkesbetingade dödsorsaken i unionen, den orsakar över hälften av fallen. Situationen är upprörande. Den 11 juli godkände EU:s medlemsstater ett direktiv som syftar till att väsentligt minska dessa dödsfall.

EU-kolumn 24.7.2017

Arktiska fläktar i somriga Björneborg

– Om Finland lyckas hålla Arktiska rådets medlemsländer kvar vid samma bord och engagerade i de gemensamma målen, har vårt ordförandeskap varit lyckat, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

Aktuellt 13.7.2017

EU-kolumn: HBTIQ-rättigheterna har förbättrats i EU, men de mänskliga rättigheterna kräver kontinuerligt arbete

”Här lönar det sig att ta de möjligheter som erbjuds och gripa tillfället i flykten”, säger Maria Lensu som funnit sig väl till rätta i EU-institutionerna och nu arbetat där i nästan 13 år. För henne har den här inställningen lett till ett intressant arbete som handlar om mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, och efter det senaste bytet av arbetsuppgifter jobbar Lensu nu med frågor som gäller Egypten. Den stressiga tillvaron i Bryssel underlättas av en sportig livsstil och en morfar som gärna ställer upp som au pair när det behövs.

Nyheter 30.6.2017

Estland inledde sitt första EU-ordförandeskap

Estland övertog ordförandeskapet i Europeiska unionen den 1 juli 2017. Det är Estlands första ordförandeskap i EU. Estland blev medlem i EU 2004 tillsammans med nio andra stater. Den historiska utvidningen gjorde slut på delningen av Europa. Till Schengen-området har Estland hört sedan slutet av 2007 och till euroområden anslöt sig landet 2011.

Nyheter 28.6.2017

EU:s metoder för att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering

EU förfogar över många metoder för att ingripa mot skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Även nya direktiv är under planering.

Nyheter 20.6.2017

Utrikesministeriet deltar också i SuomiAreena med Arktis och aktuella utrikespolitiska ämnen som teman

Den 10–14 juli ordnas för tolfte gången det årliga Suomiareena-evenemanget i Björneborg. Vid evenemanget diskuterar olika aktörer samhälleliga och aktuella ämnen.

Nyheter 16.6.2017

Dags att tillföra innehåll i debatten om EU:s framtid

EU-kommissionens representation i Finland ordnade evenemanget Citizens’ dialogue torsdagen den 1 juni 2017 i Europasalen i Helsingfors. På plats för att diskutera EU:s framtid var kommissionären Corina Creţu och vice ordförande Jyrki Katainen.

Nyheter 12.6.2017

Efter brexit – ett närmare samarbete i sikte?

EU-utträdet såldes till britterna med hjälp av löften som inte kommer att gå i uppfyllelse. De lovades mer pengar av EU. Det kommer knappast att hända, man kan inte hålla kvar medlemsförmånerna men avsäga sig alla utgifter och allt ansvar.

Aktuellt 2.6.2017

Europainformationens webbplats har förnyats

Europainformationens förnyade webbplats har öppnats.

Nyheter 29.5.2017

Följ oss