Tillgänglighetsverktyg

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2021

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för att sprida information om Europeiska unionen. Denna ansökningsomgång fick 21 organisationer för 23 olika projekt.

Nyheter 22.2.2021

Europainformationen deltar i år för första gången i utbildningsevenemanget Educa på webben

Europainformationen deltar i utbildningsevenemanget Educa på webben med utrikesministeriets egen virtuella monter. Educa ordnas på webben den 29–30 januari. Vår mässmonter är i praktiken en webbsida där vi presenterar undervisningsmaterial som utrikesministeriet producerat. Vi förevisar det material som Europainformationen producerat särskilt för skolorna, till exempel EU-spelet 2.0 och boken EU-basfakta.

Nyheter 26.1.2021

BREXIT-TIPS 3.0: Hälsovård för resenärer i Storbritannien

Efter brexit-övergångsperiodens slut, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Det medför förändringar i hälsovården för resenärer i Storbritannien och gällande det europeiskt sjukvårdskortet.

Nyheter 19.1.2021

BREXIT-TIPS 3.0: Studier i Storbritannien

Efter brexit-övergångsperiodens slut, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Det innebär ändringar i EU-medborgarnas möjligheter att studera i Storbritannien.

Nyheter 7.1.2021

Portugal tar över EU-ordförandeskapet mitt i coronakrisen

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Tyskland till Portugal den 1 januari 2021. Detta blir Portugals tredje gång som EU-ordförande. Ordförandeskapet präglas av den globala kris som orsakats av coronaviruset och de åtgärder som krävs för att stimulera EU:s ekonomi. I ordförandetrion 2020–2021 ingår utöver Portugal även Tyskland och Slovenien. Ländernas gemensamma mål är att utveckla ett starkare, jämlikare och hållbarare Europa.

Nyheter 28.12.2020

Från plastkasseavtal till EU:s Green Deal

Europas gröna giv, det vill säga Green Deal, offentliggjordes i slutet av 2019. Handlingsprogrammet har i uppgift att lösa klimat- och miljöproblem. I den omfattande helheten ingår till exempel lagstiftning om energi, lantbruk och trafik, liksom åtgärder när det gäller plast och materialåtervinning.

Nyheter 21.12.2020

Följ oss