Tillgänglighetsverktyg

I ordförandeskapets kulisser: Arbetsgruppen mot terrorism – samarbete för att motverka internationell terrorism

EU-ordförandeskapet innebär att Finland är ordförande i Europeiska unionens råd. Det betyder också att det är finländska tjänstemän som leder arbetet i rådets arbetsgrupper, som bereder beslutsfattandet. Den här artikeln presenterar arbetsgruppen mot terrorism (internationella aspekter), som hör till utrikesministeriets ansvarsområde.

Nyheter 18.9.2019

I ordförandeskapskulisserna: kökschef Timo Lepistö

Under Finlands EU-ordförandeskap ordnas sex informella ministermöten i Helsingfors. Av dem återstår ännu två, dvs. finansministrarnas och jordbruksministrarnas möten som hålls i september. Alla möten ordnas i Finlandiahuset. Utöver ministermötena hålls det flera andra ordförandeskapsmöten och seminarier i Finlandiahuset under hösten.

Nyheter 13.9.2019

Brexit-tips: att resa med sällskapsdjur

Finland och EU har som mål att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 11.9.2019

Brexit-tips: att resa till Storbritannien

Finland och EU har som mål att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 11.9.2019

Brexit-tips: utbytesstudier i Storbritannien

Vid brexitförhandlingarna strävar Finland och EU efter ett avtal som garanterar Storbritanniens organiserade utträde ur unionen. Om resultatet av förhandlingarna är att avtalet inte träder i kraft, innebär det ett utträde utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 5.9.2019

Brexit-tips: beställningar via näthandel

Vid brexitförhandlingarna strävar Finland och EU efter ett avtal som garanterar Storbritanniens organiserade utträde ur unionen. Om resultatet av förhandlingarna är att avtalet inte träder i kraft, innebär det ett utträde utan avtal. Ett brexit utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 4.9.2019

EU:s utrikesministrar samlas i Helsingfors för att diskutera Mellanöstern med omnejd, hybridhot och det arktiska området

EU-ländernas utrikesministrar håller ett informellt möte (Gymnichmöte) i Helsingfors den 29–30 augusti. De kommer att diskutera bland annat Mellanöstern med omnejd, det arktiska området och hybridhot. Dessutom kommer de att med utrikesministrarna från partnerländerna på västra Balkan diskutera regionalt samarbete.

Nyheter 26.8.2019

Europainformationen deltar i Europaforum Åbo – EU och Afrika på agendan

Utrikesministeriets Europainformation deltar i Europaforum Åbo i slutet av augusti. Europainformationen kommer att lyfta fram relationerna mellan Europeiska unionen och Afrika och Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Nyheter 16.8.2019

I ordförandeskapets kulisser: rättschef Kaija Suvanto

Under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd leder finländska tjänstemän arbetet i de arbetsgrupper som bereder rådets beslut. Här får du läsa om rättschef Kaija Suvantos arbete i arbetsgruppen för folkrätt. Folkrätten reglerar relationerna mellan stater och andra organisationer för internationell rätt.

Nyheter 15.8.2019

I ordförandeskapets kulisser: Joona Suni – en man, en mobil och en kavaj

I den här serien kikar vi in bakom kulisserna till Finlands EU-ordförandeskap och bekantar oss med de personer som jobbar där. Den här gången ger vi ordet till Joona Suni, som är kommunikationsassistent vid Finlands ständiga representation vid EU. Hans uppgift är att lyfta fram det viktiga arbete som utförs under EU-ordförandeskapet.

Aktuellt 1.8.2019

Följ oss