Anställd vid EU – tips på en komplett praktikansökan

Våren och sommaren är högsäsong för ansökan om praktik inom EU. Bland annat praktikplatserna till Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europarådet är öppna. Ta först noggrant del av ansökningsförfarandet. På internet finns mycket information om hur du undviker de vanligaste fallgroparna och går vidare till den sista gallringen tillsammans med de andra som lämnat in felfria ansökningar. Tur behövs inte i konkurrensen, det enda egentliga hemliga vapnet är förmåga att följa ansökningsanvisningarna.

Anställd vid EU 12.7.2024

Europeiska rådet enades om utnämningar och EU:s mål för de närmaste åren

Statsrådets kommunikationsavdelning, pressmeddelande 28.6.2024

Aktuellt 28.6.2024

EU:s konkurrenskraft, försvarspolitik och utvidgning på agendan för Ungerns EU-ordförandeskap

Ungern inleder sin andra period som EU-ordförande den 1 juli 2024 då Belgien lämnar över ordförandeskapet till landet. Under sitt EU-ordförandeskap kommer Ungern att framhålla särskilt unionens konkurrenskraft, stärkandet av försvarspolitiken och västra Balkans ställning i EU:s utvidgning. Ungern är ordförande fram till utgången av december.

Aktuellt 28.6.2024

Vad händer efter EU-valet?

EU-valet har hållits och nu inleds konstitueringen av det nya parlamentet samt utnämningen av EU-kommissionens ordförande och andra topptjänster. I juli 2024 inleds en ny mandatperiod, och parlamentarikerna fortsätter arbetet med de lagförslag som inte färdigställdes under den föregående perioden. När den nya kommissionen har bildats börjar den föreslå ny lagstiftning.

Nyheter 19.6.2024

Anställd vid EU – samarbete mellan Europaparlamentet och det brittiska parlamentet

Sanna Kangasharju arbetar på Europaparlamentets kontor i London som kontaktperson med uppgift att bygga upp och upprätthålla kontakter mellan Europaparlamentet och det brittiska parlamentet. I denna artikel i serien ”Anställd vid EU” berättar hon om sin karriär och delar med sig av sina tips till alla som är intresserade av att arbeta inom EU.

Anställd vid EU 30.5.2024

Månadens fråga: Vilka följder har brexit haft för unga?

När britterna röstade om sitt lands utträde ur EU år 2016 var valdeltagandet bland unga lägre än bland äldre åldersklasser. Också i Europaparlamentsvalet 2019 röstade bara 23,3 procent av 20–24-åringarna i Finland. Inför nästa Europaparlamentsval frågade vi hur de ungas valdeltagande påverkade resultatet av folkomröstningen i Storbritannien och vilka följder brexit har haft för brittiska ungas liv. Frågan besvarades av Art O'Mahony från den brittiska Europarörelsen.

Månadens fråga 6.5.2024

Uppdaterade EU-material och ny video om hur EU-lagar blir till har publicerats

Det har publicerats uppdaterade versioner av Europainformationens populäraste EU-material: boken EU-basfakta, broschyren EU i korthet, Europakartan och de populära bokmärkena. På Europainformationens Youtube-kanal finns dessutom en ny video om hur EU-lagar blir till. Den lämpar sig utmärkt till exempel för undervisning.

Nyheter 2.5.2024

EU stärker sin konkurrenskraft och effektiviserar den inre marknaden

Europeiska unionen utvecklar sin långsiktiga konkurrenskraft och åtar sig att reformera sin inre marknad. EU-ländernas stats- och regeringschefer kom också överens om att göra EU:s kapitalmarknad midigare. Målen fastställdes vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel torsdagen den 18 april. Statsminister Petteri Orpo företrädde Finland vid mötet.

Nyheter 19.4.2024

Europadagen uppmärksammas med informationstillfällen om Europaparlamentsvalet, kulturprogram och aktiviteter för hela familjen

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. I år firas Europadagen med anledning av årets Europaparlamentsval vid två evenemang: lördagen den 4 maj på Narinken i Helsingfors och tisdagen den 7 maj på Helsingfors centrumbibliotek Ode.

Nyheter 19.4.2024

Minister Adlercreutz besöker universitet för att tala om de olika möjligheterna att arbeta i EU

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz kommer under våren att besöka flera finländska universitet för att berätta om och diskutera möjligheterna att arbeta i EU. Syftet med universitetsturnén är att öka de studerandes intresse för en EU-karriär och ge grundläggande information om EU-uppgifter.

Nyheter 5.4.2024