Tillgänglighetsverktyg

Vad har stödet från Europeiska socialfonden gett för resultat?

Detta är den sista artikeln i en tredelad artikelserie om EU:s strukturfonder. I artikeln presenteras vilka slags projekt som genomförts med hjälp av Europeiska socialfonden och vilka konkreta resultat som åstadkommits.

Nyheter 15.1.2020

Europainformationen på Educa-mässan i januari

Också i år erbjuder Europainformationen ett brett upplagt program kring EU-politik under utbildningsmässan Educa 24-25 januari. På programmet står bland annat utrikesminister Pekka Haavistos översikt över Finlands EU-politik efter ordförandeskapet och utgivningen av den svenska utgåvan av verket EU-basfakta. I Europainformationens monter (6n50) kan du också under hela evenemanget bläddra i våra många avgiftsfria publikationer om EU.

Nyheter 13.1.2020

EU-ordförandeskapet övergår från Finland till Kroatien

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd började den 1 juli och slutar vid utgången av 2019. EU-ordförandeskapet i år har varit Finlands tredje gång som rådsordförande. Kroatien inleder sitt första EU-ordförandeskap den 1 januari 2020.

Nyheter 31.12.2019

Förhandlingar inleds om Europeiska unionens anslutning till Europakonventionen – Finland banade vägen för förhandlingarna

Förhandlingar om Europeiska unionens anslutning till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) inleds i Strasbourg i mars 2020. Ärendet framskred under Finland EU-ordförandeskap denna höst i och med att Europeiska unionens råd i oktober utfärdade kompletterande förhandlingsdirektiv för kommissionen, som förhandlar på EU:s vägnar, och bekräftade EU:s vilja att återvända till förhandlingsbordet med Europakonventionens parter.

Nyheter 23.12.2019

Vad har stödet från EU:s regionala utvecklingsfond gett för resultat?

Denna artikel ingår i Europainformationens tredelade artikelserie om de europeiska strukturfonderna. I den här andra artikeln presenterar vi projekt som genomförts med hjälp av regionalstödet, och projektens resultat.

Nyheter 9.12.2019

Hur mycket EU-stöd till regionerna får Finland och vart riktas det?

Artikeln ingår i Europainformationens tredelade artikelserie om EU:s regionalstöd. I den här första delen redogör vi för bakgrundsfakta och i de två följande delarna presenterar vi exempel på projekt under innevarande budgetperiod.

Nyheter 1.12.2019

Är du 18 år och vill du tågluffa gratis? DiscoverEU är din chans!

EU fortsätter med projektet DiscoverEU som erbjuder 18-åriga ungdomar en möjlighet att åka gratis med tåg till Europa. I specialfall kan man också resa till exempel med buss, båt eller flyg. I år får minst 20 000 ungdomar chansen att resa till Europa. För att kunna ansöka ska du vara finsk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land och född 1.1.2001 –31.12 .2001. De som har fått en resebiljett kan resa i 1-30 dagar under perioden 1.4.2020-31.10 .2020.

Nyheter 7.11.2019

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2020

Civilsamhällesorganisationer kan nu ansöka om statsunderstöd till Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden pågår fram till den 5 december 2019.

Aktuellt 1.11.2019

Ny utgåva av EU-basfakta – en pålitlig källa för EU-information

Utrikesministeriets Europainformation gav ut en ny utgåva av EU-basfakta på bokmässan i Helsingfors den 24 oktober. I boken som skrivits av Heli Satuli ingår omfattande basfakta om EU:s verksamhet, men den lyfter också fram aktuella frågor och de hetaste samtalsämnena från klimatförändringen till brexit. Boken ger en inblick i EU:s strukturer och genom talrika intervjuer beskriver den också verksamheten bakom EU-politikens kulisser, Europaparlamentarikernas och tjänstemännens vardag samt till exempel en vanlig arbetsdag för chefsförhandlaren i klimatfrågor.

Nyheter 30.10.2019

Följ oss