EU-medlemskapet kostade Finland 144 euro per invånare i fjol

Finansministeriet, pressmeddelande 15.9.2023

Nyheter 15.9.2023

Anställd vid EU: internationella operationer

Tidigare officeren vid Gränsbevakningsväsendet och Tullens generaldirektör Antti Hartikainen har under sin karriär också deltagit i flera EU-uppdrag. Han har bland annat varit chef för EU:s rådgivande uppdrag i Ukraina, EU:s gränsförvaltningsuppdrag i Libyen och EU:s rådgivande grupp för Armenien.

Aktuellt 7.7.2023

EU-ländernas stats- och regeringschefer: Det starka stödet till Ukraina fortsätter

Statsrådets kommunikationsavdelning Utgivning30.6.2023

Aktuellt 30.6.2023

Prioriteringarna under det spanska ordförandeskapet i EU är industri, teknik och grön omställning

Spaniens femte period som EU-ordförande börjar den 1 juli 2023  då ordförandeskapet övergår från Sverige till Spanien. Prioriteringarna under Spaniens ordförandeskapsperiod handlar om att minska EU:s beroende och arbeta för social och ekonomisk rättvisa och sammanhållning i Europa. Spanien är ordförande fram till utgången av december.

Aktuellt 26.6.2023

Blev det strul på resan – EU kan kanske hjälpa dig

När semestern närmar sig är det många som planerar på en tåg-, flyg- eller båtresa. Om din resa blir inställd eller försenad har du som resenär vissa EU-rättigheter. De nya reglerna för tågresenärers rättigheter som just trätt i kraft förbättrar också bland annat tillgängligheten och gör det enklare att ta med sig en cykel på tåg.

Aktuellt 14.6.2023

På hösten blir det ändringar i ansökan om statsunderstöd som beviljas av utrikesministeriet

I samband med projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten ska ministeriet stegvis ta i bruk nya webbtjänster. Hösten 2023 ska statsunderstödet till civilsamhällesorganisationers Europainformation och statsunderstödet till civilsamhällesorganisationers verksamhet i anslutning till utrikes- och säkerhetspolitiken sökas i den nya tjänsten. Ändringen kräver åtgärder av sökandena. Ansökningsomgångarna kommer att ordnas om riksdagen beviljar anslag.

Aktuellt 13.6.2023

Månadens fråga: Det blir obligatoriskt med företags samhällsansvar – vad innebär det?

EU arbetar just nu med ett nytt direktiv som gäller företags samhällsansvar. Det innebär att företagen ska respektera internationellt identifierade mänskliga rättigheter och ingångna miljöavtal också i sådana länder vars lagstiftning inte förutsätter det. Vi frågade Linda Piirto vid utrikesministeriets enhet för hållbar handel vad företags samhällsansvar och EU:s nya direktiv innebär.

Månadens fråga 24.5.2023

Lagen om företagens samhällsansvar som är under beredning väcker frågor

Om den nya lagen om företagens samhällsansvar som är under beredning i EU genomförs, innebär den omvälvande förändringar i de europeiska företagens sätt att köpa produkter och tjänster i utvecklingsländer. Den nya lagen förväntas förbättra de lokala arbetstagarnas rättigheter och minska miljöbrott.

Nyheter 11.5.2023

Europadagen firas den 9 maj – allt viktigare med fred och sammanhållning i Europa

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. Det är en dag för europeisk fred och gemenskap. I år uppmärksammas Europadagen i Helsingfors centrumbibliotek Ode och på webben. På programmet står flera aktuella diskussioner om Finlands och Europas framtid, musik och visningar av finalistfilmerna till LUX-publikpriset på Kino Regina.

Aktuellt 2.5.2023

Föregripande påverkansarbete och förhandlingar på en kompromissfabrik – en intervju med ambassadör Tuuli-Maaria Aalto

Tuuli-Maaria Aalto arbetar som  Coreper I-ambassadör vid Finlands ständiga representation i Bryssel. ”Min huvudsakliga uppgift är att bevaka Finlands intressen i EU”, säger Tuuli-Maaria Aalto. En typisk arbetsvecka består av att representera Finland vid EU-möten, såsom Coreper och ministerråden, och att delta i olika träffar för att driva på Finlands ståndpunkter. Vi ställde en fråga till ambassadören om vad som händer i Coreper och varför det är viktigt att påverka EU-lagstiftningen på förhand.

Aktuellt 25.4.2023