REPowerEU – säker och hållbar energi till ett skäligt pris?

EU-medlemsstater betalar Ryssland stora summor för fossila bränslen, närmare 100 miljarder euro per år. Dessa pengar hjälper Ryssland att fortsätta kriget mot Ukraina. Målet för Europeiska kommissionens REPowerEU-plan är att så snart som möjligt fasa ut beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen. I planen ingår åtgärder för att spara energi, diversifiera energiförsörjningen och att i rask takt ersätta fossila bränslen.

Nyheter 10.6.2022

Europadagen firas den 9 maj – allt viktigare med fred och sammanhållning i Europa

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. Det är en dag för europeisk fred och gemenskap. I år uppmärksammas Europadagen i Helsingfors centrumbibliotek Ode och på webben. På programmet står flera aktuella diskussioner om Finlands och Europas framtid och visningar av finalistfilmerna till LUX-publikpriset.

Aktuellt 25.4.2022

Vilken riktning visar EU:s strategiska kompass?

EU:s strategiska kompass kan beskrivas som EU:s förvarsredogörelse, som omfattar ungefär de kommande 5–10 åren. EU-ländernas försvars- och utrikesministrar ställde sig bakom dokumentet för styrning av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete den 21 mars 2022. EU-ländernas ledare godkände dokumentet den 25 mars 2022 i Europeiska rådet. Förhandlingarna om den strategiska kompassen pågick nästan två år och i slutskedet ökade dess betydelse genom Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022.

Månadens fråga 8.4.2022

Anställd vid EU – Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska unionen har över 40 000 anställda, och drygt tusen av dem är finländare. En av dem arbetar vid Kemikaliemyndigheten ECHA, men bara ett tag till. Vice generaldirektör Jukka Malm var med och inrättade en ny EU-myndighet i Finland. Vi ställde honom några frågor om hur det har känts att arbeta vid den decentraliserade EU-myndigheten och med kemikalielagstiftningen.

Aktuellt 29.3.2022

Hur går EU:s utvidgning till?

I princip kan varje europeiskt land som respekterar principerna om frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstat ansöka om att bli medlem i EU. Vidare ska länderna gå med på att underteckna grundfördragen och ha förmåga att ta till sig EU-lagarna i sin helhet.

Aktuellt 25.3.2022

Hur stöder EU Ukraina?

EU och EU-länderna har skarpt fördömt Rysslands invasion av Ukraina och brott mot den internationella rätten. EU har ökat sitt stöd till Ukraina och skärpt sanktionerna mot Ryssland. EU ger Ukraina ekonomiskt och humanitärt stöd och finansierar nu också för första gången köp av vapen och annat materiel och leveranser till ett land som utsatts för en militär attack.

Aktuellt 9.3.2022

EU:s förbindelser med Ukraina – grundläggande information

Ukraina är ett av EU:s östliga partnerländer. Ukraina och EU har ett associeringsavtal som trädde i kraft 2017 och som innebar att Ukraina och EU stärkte det politiska och ekonomiska samarbetet. EU fördömer kraftfullt den ryska invasionen av Ukraina och stöder Ukraina genom att ge bland annat politiskt, ekonomiskt och humanitärt bistånd.

Nyheter 2.3.2022