Ministrar ut på resa – ”Europa är vi”-turnén inleds i höst

Statsrådets kommunikationsavdelning 

Nyheter 13.7.2021

Det slovenska EU-ordförandeskapet främjar EU:s återhämtning och beredskap inför kriser

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Portugal till Slovenien den 1 juli 2021. Detta blir Sloveniens andra gång som EU-ordförande. Under sitt ordförandeskap har landet framför allt som mål att främja EU:s återhämtning och beredskap inför kriser av olika slag samt att säkerställa att EU har tillräckliga verktyg för att trygga sina medborgares hälsa.

Nyheter 1.7.2021

Konferensen om Europas framtid sammanträder till det första plenarmötet i Strasbourg

Det första plenarmötet för konferensen om Europas framtid ordnas i Strasbourg den 19 juni. Vid det konstituerande mötet förs en diskussion om konferensens syfte, förväntningarna på den och tidschemat.

Nyheter 18.6.2021

Genom en karriär i EU är det möjligt att påverka EU:s framtid – se inspelningen av diskussionen

”I EU uppskattas initiativförmåga och nya idéer. Jag föreslår att man petar föråldrade arbetssätt”, sade Ville Majamaa som deltog i diskussionen.

Nyheter 10.6.2021

Anställd vid EU: lobbare Wilhelmiina Koivuniemi

Europeiska unionen sysselsätter mer än 40 000 personer, varav drygt tusen är finländare. Wilhelmiina Koivuniemi bistår som sakkunnig vid Finlands Näringslivs kontor i Bryssel. Vi frågade Koivuniemi hur hon började arbeta vid EU och vilka tips hon har för den som drömmer om en karriär vid EU.

Nyheter 17.5.2021

Anställd vid EU: EU-korrespondent Jenni Virtanen

Europeiska unionen sysselsätter över 40 000 personer, varav drygt tusen är finländare. Ett ännu större antal personer arbetar med uppgifter som har en nära koppling till unionen. Jenni Virtanen arbetar som EU-korrespondent för Helsingin Sanomat i Bryssel. I Bryssel arbetar drygt 1 000 EU-journalister, för närvarande är åtta av dessa finländare. Vi frågade Jenni Virtanen hur hon började arbeta med EU och hurdana tips hon kan ge till dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 6.5.2021