Månadens fråga 6.6.2013

Månadens fråga: Hur skiljer sig nästa års val från tidigare val till Europaparlamentet?

Månadens fråga:

Hur skiljer sig nästa års val från tidigare val till Europaparlamentet? Vi ställer frågan till Pekka Nurminen, som är chef för Europaparlamentets informationskontor i Finland.

Pekka Nurminen. Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistoVal till Europaparlamentet hålls om knappt ett år, 22–25.5.2014. I Finland förrättas valet söndagen den 25 maj.
  • I och med Lissabonfördraget har valet 2014 större betydelse än tidigare. Valresultatet påverkar direkt valet av ordförande för Europeiska kommissionen, vilket sker efter att Europaparlamentet valts. ”Den nye Barroso” väljs från den politiska grupp som vunnit parlamentsvalet. Därför kommer också de alleuropeiska politiska partierna att utse sin kandidat till kommissionsordförande på förhand och föra valkampanj inom hela EU. Valet 2014 är alltså mer politiskt än tidigare och påverkar direkt vem som har initiativrätten i EU under åren 2015–2019.
  • 2014 års val hålls i en helt annan ekonomisk, samhällelig och politisk situation än 2009 års val. Den ekonomiska och sociala krisen med påföljande spar- och stödåtgärder har gjort att alla är medvetna om EU på ett alldeles nytt sätt. Man diskuterar EU:s och EMU:s framtid och tvistar om den. Det förekommer också olika strömningar som vill lösgöra sig från EU. Det här valet är på ett helt annorlunda sätt viktigt för EU:s framtid.
  • EU-valet 2014 är den största övernationella demokratiyttringen i världshistorien. EU-medborgarna väljer direkt 751 representanter som ska fatta beslut om gemensam lagstiftning. Parlamentet har fått ökad makt i och med det nya grundfördraget. Antalet deltagande länder är nu 28 då Kroatien går med i EU i sommar. Antalet röstberättigade är fler än någonsin tidigare. Lissabonfördraget påverkar i viss omfattning hur många ledamöter som väljs från de olika länderna, men i Finland väljs lika många ledamöter som tidigare, dvs. 13.