Månadens fråga 31.7.2013

Månadens fråga: Vad kan EU göra för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, arbetsminister Lauri Ihalainen?

Månadens fråga: Vad kan EU göra för att bekämpa ungdomsarbetslösheten?

Europainformationen ställer varje månad frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman. Den här gången ställer vi en fråga om ungdomsarbetslösheten till arbetsminister Lauri Ihalainen.

Arbetsminister Lauri Ihalainen, vad kan EU göra för att bekämpa ungdomsarbetslösheten?

För närvarande saknar nästan 6 miljoner unga européer under 25 år arbete. Arbetslösheten bland unga är mer än dubbelt så hög som arbetslöshetsgraden hos hela befolkningen. Det harihalainen_kk blivit en akut fråga i Europa att se till att de unga kommer in i samhället via utbildning och arbete. En förvärring av den sociala krisen måste stoppas.

EU-ledarna och arbetsministrarna kom överens om åtgärder för att förhindra arbetslöshet bland unga vid ett möte den 3 juli. Den gemensamma deklarationen betonar ungdomsgarantin där Finland har visat gott exempel. Alla tänkbara åtgärder måste vidtas för att avvärja ungdomsarbetslösheten. Hela euroområdet behöver ekonomisk tillväxt, nya jobb, en förstärkning av utbudet och efterfrågan på arbetskraft, strukturella reformer och dessutom måste åtgärderna som främjar rörligheten ökas. EU:s finansiella källor måste i framtiden riktas mer till att främja sysselsättningen bland ungdomar.

De offentliga arbetskraftstjänsterna spelar en nyckelroll för att främja de ungas sysselsättning och arbetslösa unga borde i första hand få jobb inom den öppna sektorn. Därtill behövs ett starkt löfte om en ungdomsgaranti omfattande hela Europa.

Alla som gått ut grundskolan måste också garanteras en studieplats motsvarande utbildning på andra stadiet. Utbildning är den bästa garantin för framtiden. Vi måste också vidareutveckla lärlingssystemet och möjligheterna att lära sig genom arbete. I Finland har man med det så kallade Sanssi-kortet, dvs. lönesubvention gällande unga, förmått sänka arbetsgivarnas tröskel att anställa ungdomar utan arbetserfarenhet. Vi har redan sett goda resultat av det här systemet.

För att bekämpa ungdomsarbetslösheten behövs ytterligare fördomsfria nya verksamhetsmetoder och solidariskt ansvar. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra att en hel generation blir utslagen. De unga behöver framtidstro.