Månadens fråga 18.10.2013

MÅNADENS FRÅGA: Blir Moldavien och andra av EU:s östra partnerskapsländer någon gång EU-länder?

Europainformationen ställer varje månad frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman. Den här gången gäller frågan Europeiska unionens utvidgning och speciellt om Moldavien och andra EU:s så kallade östra partnerskapsländer (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland) en dag kommer att bli EU-medlemmar. Pirkka Tapiola, chef för EU-delegationen i Moldavien, svarar på frågan.

– Det toppmöte för EU:s östra partnerskap som hålls i Vilnius i november kommer att utgöra en viktig etapp på vägen för EU:s sex östra partnerskapsländer, dvs. Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Men någon dramatisk vändpunkt kommer mötet i Vilnius inte att bli. Avsikten är snarast att för de östra partnerskapsländerna börja bygga upp en referensram inom vilken länderna ges stöd för att genomföra reformer.

EU-delegaation päällikkö Moldovassa Pirkka TapiolaPirkka Tapiola, chef för EU-delegationen i Moldavien.

– Ett associationsavtal kommer att på lång sikt hjälpa länderna mot ett djupare samarbete med EU. De östra partnerskapsländerna ges stöd för att förbättra rättsstaten, utrota korruptionen och till exempel vid harmoniseringen med europeiska standarder, som underlättar för exportföretagen när ett frihandelsområde kan skapas. Exempelvis här i Moldavien reformeras rättsväsendet, som i dag är ineffektivt och korrumperat. Domarnas löner är låga. Ett associationsavtal med Europeiska unionen leder inte nödvändigtvis till ett EU-medlemskap, utan det erbjuder ett politiskt och ekonomiskt samarbete med EU. Visserligen finns det ofta i de här länderna stora förväntningar på ett medlemskap. Den sittande regeringen i Moldavien har en stark förhoppning om ett EU-medlemskap i framtiden. Å andra sidan visar gallupar att även euroskepticismen ökar.

– Europeiska unionen har också mycket arbete framför sig när det gäller sin egen interna utveckling. En fördjupning av integrationen behövs, men det kommer inte att vara lätt eller gå snabbt. Först efter att beslut fattats i de här frågorna kan EU börja tänka på att eventuellt utvidgas till de östra partnerskapsländerna.