Bild: Kalle Kuvaaja (sv)

Tekstiä ruotsiksi

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 24.1.2017

Vad borde EU göra i förhållande till Turkiet?

Medlemmarna i Europaparlamentet vill tillfälligt avbryta de pågående medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Under sitt plenarsammanträde i november 2016 meddelade parlamentet att det fortfarande vill hålla Turkiet förankrat i EU, men att Turkiets ”oproportionerliga repressiva åtgärder” utifrån undantagstillståndet måste upphöra innan förhandlingarna fortsätter. Europaparlamentets uttalande är emellertid inte juridiskt bindande eftersom parlamentet inte har en officiell roll i ärendet.

Vi frågade parlamentsledamoten Liisa Jaakonsaari (SDP, S&D) om hennes synpunkt i frågan.