Bild: Foto: Annariina Kukkonen
Nyheter 4.5.2017

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017–2019

I egenskap av ordförande i Arktiska rådet 2017–2019 betonar Finland vikten av att genomföra klimatavtalet från Paris och beakta FN:s mål för hållbar utveckling i samarbetet i den arktiska regionen. Under sitt ordförandeskap ska Finland stärka samarbetet och dess kontinuitet, också på högsta politiska nivå.

Ordförandeskapet i Arktiska rådet roterar mellan medlemsstaterna (Finland, Island, Ryssland, Norge, Danmark, Sverige, Kanada och Förenta staterna) som i tur och ordning leder rådets verksamhet under en tvåårsperiod.

Under sitt ordförandeskap styr Finland arbetet i Arktiska rådet med målet att upprätthålla stabiliteten och stärka samarbetet i den arktiska regionen. Samtidigt stärks Finlandsbilden och Finlands anseende som expert på det arktiska området.

Bild: Asko Kuittinen

Utrikesministeriet ansvarar för samordningen under ordförandeskapet

Under beredning av ordförandeskapets program har Finland konsulterat de andra medlemsländerna i rådet, organisationer för ursprungsfolken i regionen och samarbetat med hela den finländska statsförvaltningen. Programmet fokuserar på att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen och på hållbar utveckling. De viktigaste temana är miljöskydd, meteorologiskt samarbete, kommunikationsförbindelser och utbildningssamarbete.

Utrikesministeriet samordnar verksamheten i samarbete med andra ministerier och med olika intressegrupper. I ekonomiska frågor är Arktiska ekonomiska rådet en viktig samarbetspart.

Många möten i Finland – med hänsyn till miljön

Det kommer att ordnas ett stort antal tjänstemanna- och expertmöten, konferenser och seminarier i Finland. Ordförandeskapet avslutas med de arktiska staternas utrikesministermöte i maj 2019.

Utrikesministeriet och WWF Finland har tillsammans utvecklat en anvisning för miljövänliga möten som ska följas vid alla Arktiska rådets möten som ordnas av utrikesministeriet. I anvisningen beaktas bland annat arrangörens ansvar för servering, upphandlingar och parallella program.