Bild: Eurooppatiedotus
Nyheter 16.6.2017

Utrikesministeriet deltar också i SuomiAreena med Arktis och aktuella utrikespolitiska ämnen som teman

Den 10–14 juli ordnas för tolfte gången det årliga Suomiareena-evenemanget i Björneborg. Vid evenemanget diskuterar olika aktörer samhälleliga och aktuella ämnen.

Enligt den ansvarige generalsekreteraren för det självständiga Finlands 100-årsjubileum Pekka Timonen är Suomiareena ett flerstämmigt diskussionsforum och har en viktig roll som samhällelig diskussionsväckare. Det här är enligt Timonen ett viktigt mål för jubileumsåret. Finland100 – Tillsammans är också evenemangets huvudtema i år.  Det syns inte bara i de teman som diskuteras utan också i arrangemangen. Målet är att få till stånd mångsidiga och givande samtal genom att ordna samarbetsdiskussioner mellan olika organisationer.

Sammanlagt ordnas över 170 tillställningar, vilket betyder att över 850 samhällspåverkare deltar.   Även utrikesministeriet deltar i evenemanget måndagen den 10 juli med Arktis och andra aktuella utrikespolitiska frågor som teman.

Arktis – perspektiv på de nordliga områdena

Till evenemanget om Arktis kommer följande talare: Utrikesminister Timo Soini, chefen för Arktiska centrets vetenskapskommunikation Markku Heikkilä, ordförande för WWF:s arktiska program Liisa Rohweder, ordförande för sametinget Tiina Sanila-Aikio och ordförande för det Arktiska ekonomiska rådet Tero Vauraste. Förutom utrikesministeriet är Arctia Ab och Arktiska centret vid Lapplands universitet med och ordnar tillfället.

Evenemangets plats och tid måndag 10.7 kl. 11.45–13.00 | BEPOP-scenen, köpcentret BePOP, Yrjönkatu 22

Bild: Jorma Luhta, Leuku, Visit Finland.

Tre ministrar på estraden – en översikt av aktuella utrikespolitiska frågor

Under utrikesministeriets andra tillställning är det dags för fler aktuella utrikespolitiska frågor. Talare är ministern för nordiskt samarbete Anne Berner, utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen och utrikesminister Timo Soini.

Evenemangets plats och tid måndag 10.7 kl. 17.00–18.15 |  Antinkatu 5

Andra aktuella teman

På Suomiareena finns också mycket annat intressant, som t.ex. en diskussion om brexit och dess inverkan på Finland som arrangeras av Storbritanniens ambassad i Finland. Mer information om programmet och de som uppträder hittar du på Suomireenas webbplats.