Bild: Laura Kotila/VNK
Aktuellt 1.9.2017

Europeisk Excellenscenter mot Hybridhot startar sin verksamhet i Helsingfors

Europeisk Excellenscenter mot hybridhot inleder preliminärt sin operativa verksamhet i början av september. Lagen om excellenscenter trädde i kraft den 1 juli.

Matti Saarelainen, doktor i statsvetenskap, har nominerats som chef. Center har sina lokaler i Helsingfors och ett sekretariat bestående av sju personer.  Årets verksamhet har planerats.

”Hybridhot har blivit en permanent del av Finlands och Europas säkerhetsmiljö. Grundandet av excellenscentret är ett viktigt svar på denna aktuella utmaning. Sedan början av juli har centrets verksamhet rullat i gång i rask takt. Centrets styrelse kommer att få en överblick av läget under sitt möte nästa vecka”, konstaterar excellenscentrets styrelseordförande Jori Arvonen.

Den 6 september i Helsingfors inleds verksamheten med ett gemensamt seminarium för de tolv deltagande staterna, samt EU och Nato. Seminariet samlar runt 100 deltagare. Centrets kommunikationskanal (http://www.hybridcoe.fi/) öppnas i samband med seminariet. Som företrädare för värdlandet håller Utrikesminister Timo Soini och inrikesminister Paula Risikko anföranden. Excellenscentrets officiella öppnande hålls den 2 oktober.

Det finns olika slags förväntningar och uppfattningar om excellenscentret. Centret kommer inte vara ett ”operativt center för hybridkrigsföring” och inte heller en ”desarmerare av cyberbomber”, utan avsikten är att öka förståelsen för statliga och icke-statliga aktörers påverkan och bekämpa hybridhot. Enligt centrets chef har det tre primära roller.

”För det första är det ett excellenscentret som bekämpar hybridhot på ett strategiskt plan, till exempel genom forskning och utbildning. För det andra hör det till vårt arbete att bygga internationella nätverk mellan olika slags experter inom säkerheten, till exempel inom lägesbildsverksamheten. För det tredje fungerar centret som bas för EU:s och Natos samarbete kring frågor gällande samhällens sårbarhet och utvecklandet krishanteringsförmåga, det vill säga resiliens”, beskriver centrets chef Matti Saarelainen.

EU och Nato deltar aktivt i centrets styrelse och i verksamheten. EU:s säkerhetskommissionär Julian King och Natos biträdande generalsekreterare med ansvar för underrättelseverksamhet Arndt Freytag von Loringhoven kommer att delta i seminariet den 6 september, vilket ger en signal om organisationerna engagemang i samarbetet.

De tolv deltagande staterna i excellenscentret är Estland, Finland, Frankrike, Förenta staterna, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Alla EU- och Nato-stater har möjlighet att ansluta till kompetenscentret.

 

Ytterligare information: Juha Mustonen, chef för internationella relationer, tfn +358 400 252 744

 

@HybridCoE