Bild:
Aktuellt 3.11.2017

Europainformationens seminarieturné Finland och EU:s framtid väcker debatt runt om i landet

Pressmeddelande190/2017                                                                                              3.11.2017

Temat för Europainformationens offentliga seminarier hösten 2017 är Finland och EU:s framtid. Idén är att tillsammans med politiker och experter aktivera den offentliga debatten om EU:s riktning och Finlands roll i det europeiska samarbetet. Turnén startade i Åbo i slutet av augusti då man diskuterade EU:s gemensamma försvar och brexit. I början av oktober diskuterades Ekonomiska och monetära unionen och läget på det sociala området i Lahtis.

Nu har höstens seminarieturné kommit halvvägs. Följande seminarium ordnas i S:t Michel måndagen den 6 november kl. 16.15–18.00 i universitetscentrets auditorium på Lönnrotinkatu 5. Diskussionen fokuserar på EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och dess försvarsdimension. Seminariet ordnas i samarbete med S:t Michels universitetscenter.

Enhetschefen och Europakorrespondenten Sari Rautio från utrikesministeriet håller ett anförande som kommenteras av riksdagsledamöterna Heli Järvinen (Gröna) och Kaj Turunen (Blå). Diskussionen leds av enhetschefen Ville Cantell. Seminariet kan följas som webbsändning och på Twitter med hashtaggen #EUtulevaisuus och #turpo.

 

Följande evenemang i serien Finland och EU:s framtid ordnas i Rovaniemi den 27 november och då är temat EU:s nordliga dimension och utsikterna för Arktispolitiken. Seminarierna fortsätter under våren 2018 och ordnas då i Kuopio, Tavastehus och Mariehamn.

 

Ytterligare information: Ville Cantell, enhetschef, tfn 050 383 5791 och Juhana Tuomola, informatör, tfn 050 357 7974, enheten för Europa- och närområdeskommunikation.

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.