Bild: Saniel Plan, Unsplash
Nyheter 26.6.2018

Österrike framhåller säkerhetsfrågor under sitt tredje EU-ordförandeskap

Österrike anslöt sig till Europeiska unionen samtidigt som Finland och Sverige, i början av 1995. I juli 2018 inleder landet sin tredje period som EU-ordförande. Österrike har tidigare varit ordförande under andra halvan av 1998 och första halvan av 2006.

Ordförandeskapet roterar mellan medlemsstaterna varje halvår. Till ordförandelandets uppgifter hör att planera och leda möten i rådet och i de arbetsgrupper som bereder rådets möten samt att representera rådet i EU:s övriga organ. Ordförandelandets roll har förändrats något i och med att Europeiska rådet (EU:s toppmöte) idag har en egen ordförande och utrikesrådet leds av den höga representanten för utrikes frågor.

Österrikes prioritering: Ett Europa som skyddar

Mottot för Österrikes ordförandeskap är ”A Europe that protects” (sv. ”Ett Europa som skyddar”). Österrike ska med andra ord satsa på säkerhetsfrågor och har lyft fram tre teman:

  • säkerhet och förbyggande av irreguljär migration
  • att trygga välfärd och konkurrenskraft genom digitalisering
  • stabilitet i Europas grannskap – ett EU-perspektiv på Västra Balkan och Sydöstra Europa
    Europaparlamentets ordförande Antonio Tajani och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz.
    Europaparlamentets ordförande Antonio Tajani och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz.

Under sitt ordförandeskap ska Österrike bland annat driva sina huvudteman genom att effektivera subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så när medborgarna som möjligt i sådana frågor som inte hör till EU:s exklusiva befogenhet. Det är Österrikes ståndpunkt att unionen bör koncentrera sig på övergripande frågor där det behövs gemensamma beslut och ge större beslutanderätt åt medlemsstaterna i mindre frågor. Man stöder sig också på EU:s motto ”Förenade i mångfalden”.

Ny trio tar över

Österrike är det sista ordförandelandet i sin trio, det vill säga tre länder som är ordförande efter varandra och har ett gemensamt program. Förutom Österrike ingå också Estland och Bulgarien i trion. Efter Österrikes ordförandeskap tar en ny trio över som består av Rumänien, Finland och Kroatien. Till Estlands, Bulgariens och Österrikes gemensamma prioriteringar hör bland annat att förbättra sysselsättningen, tillväxten och konkurrenskraften, att främja energiunionen och att utveckla EU som global aktör.

 

Läs mer: