Bild: Anne Sjöholm / statsrådets kansli
Nyheter 3.7.2018

Europeiska rådet diskuterade migrations-, säkerhets- och ekonomifrågor

Statsrådets kommunikationsavdelning 29.6.2018

PRESSMEDDELANDE 338/2018 Europeiska rådet diskuterade migrations-, säkerhets- och ekonomifrågor

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel den 28–29 juni. Under den första mötesdagen behandlade Europeiska rådet migrationen, utvecklandet av EU:s säkerhet och försvar samt främjandet av ekonomi och sysselsättning.

Europeiska rådet uppmanar rådet och parlamentet att undersöka möjligheten att i samarbete med FN-organ inrätta regionala landsättningsplattformar i länder utanför EU. Plattformarna är avsedda för flyktingar som räddas ur havet i samband med att de försöker ta sig till Europa.

Det föreslås också att länderna på frivillig grund kan inrätta sådana här landsättningsplattformar inom EU. De räddade flyktingarnas behov av internationellt skydd utreds så snabbt som möjligt, och medlemsländerna tar hand om dem som är i behov av skydd med utgångspunkt i ländernas inbördes solidaritet. Flyktingar som inte är i behov av internationellt skydd ska återsändas till sina ursprungsländer effektivare än för närvarande.

Dessutom uppmanar Europeiska rådet medlemsländerna att vidta alla tänkbara legislativa och administrativa åtgärder för att se till att asylsökande inte förflyttar sig från ett EU-land till ett annat.

”Syftet med dessa lösningar är att rädda människoliv, minska smuggling och hindra asylsökande från att förflytta sig från ett EU-land till ett annat. EU höjer också sitt stöd till länder i Afrika, så att människor inte ska vara tvungna ett ge sig av på grund av ekonomiska orsaker”, sade statsminister Juha Sipilä.

Europeiska rådet konstaterade också att Europa måste ta ett större ansvar för sin säkerhet och stärka försvarssamarbetet. Stats- och regeringscheferna diskuterade också stärkandet av samarbetet mellan EU och Nato med Natos generalsekreterare.

”Finland har en klar ståndpunkt. Vi måste fortsätta arbetet för att nå konkreta resultat. Finland talar fortfarande aktivt för stärkandet av EU:s säkerhet och försvar. EU-samarbetet för att bekämpa hybridhot är ett gott exempel på snabb och effektiv verksamhet”, sade statsminister Sipilä.

”Samarbetet med Nato bör fortsätta. EU:s verksamhet ska inte överlappa Natos arbete, utan EU:s och Natos åtgärder ska stödja varandra”, konstaterade statsminister Sipilä.

Europeiska rådet ansåg att det är viktigt att främja det multilaterala och regelbaserade internationella handelssystemet. Vid toppmötet behandlades också Förenta staternas beslut att införa tullar på stål- och aluminiumvaror från EU. Europeiska rådet gav sitt fulla stöd till EU:s motåtgärder.

”Det globala läget är utmanande. Vi måste försvara den europeiska ekonomin och våra möjligheter att bedriva handel”, sammanfattade statsminister Sipilä.

Europeiska rådet fortsatte också att diskutera innovationer och digitala frågor. Diskussionen inleddes vid stats- och regeringschefernas senaste informella toppmöte i Sofia på Finlands initiativ.

”Också vid det här toppmötet lyfte jag fram betydelsen av genombrottsinnovationer. Till exempel mobiltelefoner och internet har en gång i tiden varit genombrottsinnovationer. EU bör sträva efter att skapa sådana här innovationer som stärker den europeiska konkurrenskraften och skapar mycket arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i Europa. Den ståndpunkt som Europeiska rådet fastställde motsvarar de målsättningar som Finland har fört fram”, berättade statsminister Sipilä.

Också frågan om beskattningen av den digitala ekonomin diskuterades vid toppmötet. Finland anser att det är viktigt att hitta en global lösning i frågan, för att EU:s konkurrenskraft ska kunna tryggas.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli