Bild: Pixaby
Nyheter 3.12.2018

Konsumenteuropa ger råd och medlar

Konsumenteuropa (ECC) ger konsumenter råd i gränsöverskridande frågor och medlar med andra EU-länders konsumenteuropa vid tvister med ett utländskt företag. Bland annat frågor som rör e-handel och rättigheter som passagerare på EU:s inre marknad ingår i det dagliga arbetet vid Konsumenteuropa.

Konsumenteuropa är i Finland en del av Konkurrens- och konsumentverket som finansierar dess verksamhet tillsammans med magistraterna och Europeiska unionen. Konsumenteuropa är ingen tillsynsmyndighet, dvs. myndigheten har inte samma behörighet som till exempel konsumentombudsmannen i Finland.

Leena Lindström har varit direktör för Konsumenteuropa i Finland sedan 2005. I en avskedsintervju för ECC berättade Lindström, som snart ska gå i pension, om vilka problem konsumenterna vanligen haft då de beställt produkter från utlandet och hur problemen ändrat form under EU-medlemskapet.

Leena Lindström har på paradplats fått följa hur de finländska nätköpen har ökat. Foto: Konsumenteuropa
Leena Lindström har på paradplats fått följa hur de finländska nätköpen har ökat. Foto: Konsumenteuropa

 

Begagnade bilar, e-handel och semesteraktier

“De första tio åren efter att Finland blev medlem i EU 1995 har den gränsöverskridande handeln i Finland närmast gällt begagnade bilar som köpts in från Tyskland. Skattefrågor kring dessa diskuterades väldigt mycket, också i rätten”, berättar Lindström. Därtill behandlade Konsumenteuropa avtal om tidsdelat boende i anslutning till semesterinkvarteringar och olika fel på varor som inhandlats på semestrar.

År 2006 började fallen bli allt mer varierande. E-handeln ökade så småningom och åren 2007–2011 ökade mobilappsklagomålen som gällde till exempel olika ringsignaler som beställts från utlandet till mobilen som sedan fakturerades via telefonfakturan. Detta fenomen rådde man bot på först med lagstiftning där operatörernas ansvar reglerades. I och med detta kan man nu även hos operatören reklamera en på mobilfakturan obefogad fordran, på samma sätt som beträffande ett kreditkort hos kreditgivaren.

Lagstiftningen har inte alltid åstadkommit positiva effekter. Så har det gått med till exempel timeshare-direktivet som gäller semesterinkvarteringar och semesteraktier, vilket gav upphov till många klagomål under de första åren av 2000-talet. Den nya EU-lagstiftning som trätt i kraft 2009 har inte fullt korrigerat problemet, även om det nu är lättare än förr att annullera ett avtal om en semesterprodukt. Trots det sysselsätter avtal om tidsdelat boende som ingåtts på semesterresor fortfarande Konsumenteuropa.

Fallgroparna i samband med beställningar på webben

Webbens fallgropar kom med besked från och med 2013. De gällde provförpackningsbeställningar av olika skönhets- och hälsoprodukter, såsom blekning av tänder, bantning, en euros iPhone-telefoner – gemensamt för kampanjerna var att de oftast var vilseledande gjorda och till slut gav upphov till tidsbundna och dyra ytterligare leveranser som konsumenterna hade svårt att bli av med. Många underlät att betala fakturan och indrivningsbolag kom in i bilden. Fenomenet hörde också samman med olika tjänster, såsom månadsdebiterade medlemskap, som man dragit på sig via någon oskyldig tävling eller enkät.

“Vi har en lagstiftning som gäller fallgropar i samband med beställningar på webben men tillsynsmyndigheternas möjligheter att ingripa i fallgroparna och olägenheterna är så svaga i alla nordiska länder att de närmast bara har en sysselsättande inverkan. Eventuellt kan de förstärkta resurser som ska tilldelas konsumentombudsmannen åstadkomma en slutlig förbättring i slutet av årtiondet och fallgropsboomen går över på samma sätt som mobilapparnas ringsignaler. Som tur är också konsumenterna nu mer upplysta när det gäller att identifiera fallgropar i samband med beställningar på webben och det varnas flitigt för olika beställningsfallgropar och nätbedrägerier på sociala medier och i traditionella medier”, konstaterar Lindström.

Passagerarens rättigher

Flygpassagerares rättigheter trädde i kraft i EU från och med 2004, men det var först vulkanutbrottet på Island 2010, som lamslog flygtrafiken 2004, som fick till stånd de första fallen och gjorde kunderna medvetna om sina rättigheter. Efter det har kontakterna som gäller resor med flyg och förseningsersättningar vid sidan av beställningsfallgroparna bildat ett andra huvudklagomålstema för Konsumenteuropa-kontoren.

Flygbolagskonkurser har likaså varit ett av 2010-talets fenomen. Konsumenteuropa har försökt uppmana kunderna att, oberoende vad de handlar på nätet, flygresor, resor eller vad som helst, betala sina inköp med kreditkort som är det bästa skyddet mot konkurs – på detta sätt kan de också hos den som beviljat kreditkortet söka ut sina fordringar i en konkurssituation.

En växande trend på 2010-talet är handeln med olika tjänster och klagomål som gäller denna. Lagstiftningen som gäller tjänster är bristfällig. Det framgår också av att klagomålen som gäller hyra av bil utomlands har ökat i takt med turismen på 2010-talet, och är nu en av de vanligaste orsakerna till reklamation hos hela nätverket av Konsumenteuropa-kontor.

Flygpassagerares rättigheter trädde i kraft i EU 2004.
Flygpassagerares rättigheter trädde i kraft i EU 2004.

 

Brexit och den växande kinesiska e-handeln bekymrar i framtiden

”Med avseende på brexit kommer det att vara intressant att se hur Konsumenteuropa i Storbritannien kommer att ändra sin verksamhet och hur brexit å andra sidan i fortsättningen kommer att påverka de EU-länders konsumenter som gör inköp i brittiska nätbutiker, ” svarar Lindström då hon får frågan om vad den närmaste tiden kommer att medföra för den europeiska konsumenten.

Den kinesiska e-handeln är ett intressant fenomen, som det finns orsak att följa aktivt. Eftersom Konsumenteuropa-kontoren bara kan medla i fall där det säljande företaget ligger i ett annat EU-land, Norge eller Island, har Konsumenteuropa inte befogenheter att medla i problem som rör den kinesiska e-handeln, men myndigheten kan erbjuda rådgivning åt konsumenten på en allmän nivå. I Kina övervakas inte konsumentskyddet eller produktsäkerheten på samma sätt och kan inte garanteras såsom inom EU-området.

Nätverken av Konsumenteuropa-kontor har en viktig rådgivnings- och medlingsroll i gränsöverskridande frågor. ”Konsumenten förtjänar avgiftsfria tjänster för hjälp och ett fungerande nätverk”, betonar Lindström.

Nyheten är ett sammandrag av en intervju med direktören för Konsumenteuropa i Finland Leena Lindström. Den publicerades ursprungligen på webbplatsen för Konsumenteuropa.

Läs mer:

Den ursprungliga intervjun med Leena Lindström

Webbplatsen för Konsumenteuropa i Finland

Temanummer av Konsumenteuropa i Finlands nyhetsbrev som handlar om fallgropar i samband med beställningar på webben