Bild:
Nyheter 23.5.2019

Hållbar utveckling syns i EU-ordförandeskapets identitet och möten

I mötesarrangemangen under EU-ordförandeskapet följer Finland konsekvent principerna för hållbar utveckling. Finland vill på detta sätt dels fästa uppmärksamhet vid klimatpåverkan, dels förnya arbetssätten. Hållbarhetstänkandet syns också i ordförandeskapets visuella identitet. Identiteten för Finlands föregående EU-ordförandeskap har blivit återvunnen och förnyad inför Finlands EU-ordförandeskap som börjar i juli.

”Utgångspunkten för hållbara mötesarrangemang är att antalet möten som ordnas i Finland inte är alltför stort och att mötena hålls på en ort, nämligen Helsingfors”, berättar Anja Laisi, chef för sekretariatet för EU-ordförandeskapet.

På mötena i Helsingfors bjuds deltagarna på finländsk närodlad och ekologisk säsongsbetonad mat med mycket grönsaker. Vi använder mindre plast genom att bjuda på kranvatten i stället för vatten på flaska. Och vi minimerar mängden inredningsmaterial och annat material och använder hellre digitala lösningar.

I stället för att ge mötesdeltagarna traditionella ordförandeskapslandsgåvor kompenserar Finland utsläppen från mötesdeltagarnas flygresor. Det sker genom att finansiera projekt som minskar utsläpp. Projekten offentliggör vi innan ordförandeskapet inleds.

Även den visuella identiteten för vårt EU-ordförandeskap berättar om hållbara lösningar. Identiteten för Finlands EU-ordförandeskap 2006 planerades av Timo Kuoppala, som är grafisk planerare. Han har förnyat identiteten så att den passar dagens behov och har utgått från återvinning”, säger Anja Laisi.

Webbplatsen eu2019.fi har lanserats och Twitterkontot @EU2019FI skapats. De är de huvudsakliga kommunikationskanalerna för Finlands EU-ordförandeskap. Under EU-ordförandeskapet kommunicerar Finland också på Instagram @eu2019fi. På YouTube laddas videor och på Flickr fotografier upp. När ordförandeskapet närmar sig effektiveras

kommunikationen i kanalerna. 

Mer information:
Mötesarrangemang: Anja Laisi, chef för sekretariatet för EU-ordförandeskapet, statsrådets kansli, tfn 0295 160 424
Innehållsförberedelser: Kare Halonen, statssekreterare (EU-ärenden), statsrådets kansli, tfn 0295 160 319
Kommunikation: Anne Sjöholm, kommunikationschef (EU-ärenden och internationella ärenden), statsrådets kansli, tfn 040 537 0733