Bild:
Aktuellt 1.11.2019

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2020

Civilsamhällesorganisationer kan nu ansöka om statsunderstöd till Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden pågår fram till den 5 december 2019.

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. Bidragen beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2020. Utlysningen pågår från den 1 november till den 5 december 2019.

I budgeten för 2020 föreslås 370 000 euro för understödet. Syftet med understödet är att öka den allmänna kunskapen om Europeiska unionen. I utlysningen 2020 prioriteras

  • EU för ungdomar
  • Mänskliga rättigheter ja rättsstatsutveckling
  • EU:s klimatpolitik
  • EU:s budget och Finland
  • EU och Afrika

När bidragen beviljas, utbetalas, används och användningen av dem övervakas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Stödet kan beviljas finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer.

 

Anvisningar och ansökningsblanketter: 

 

Mer information: