Bild:
Nyheter 22.6.2020

Europeiska rådets möte främjade överenskommelse om EU:s återhämtningspaket

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.6.2020
PRESSMEDDELANDE 441

Vid den videokonferens mellan Europeiska rådets medlemmar som hölls den 19 juni behandlades för första gången på stats- och regeringschefsnivå det återhämtningspaket som Europeiska kommissionen har lagt fram för att stödja återstarten av medlemsstaternas ekonomier och Europas återhämtning. Diskussionen var konstruktiv och genomsyrades av en gemensam vilja att finna en lösning så snabbt som möjligt. Europeiska rådet kommer att behandla frågan på nytt i juli vid ett möte i Bryssel.

Finland förhåller sig öppet till det fortsatta arbetet. Kommissionens förslag till återhämtningspaket kan inte godkännas av Finland i den form som det ser ut nu. Kommissionens förslag består av ett förslag till budgetram för 2021–2027 och ett förslag till ett nytt återhämtningsinstrument (”Next Generation EU”).

I fråga om budgetramen är centrala frågor för Finland en måttfull totalnivå, finansieringen av landsbygdens utveckling och de villkor som ställs särskilt med avseende på rättsstatsprincipen och klimatåtgärder.

Kommissionen har föreslagit ett återhämtningsinstrument av engångskaraktär som har en storlek på 750 miljarder euro.

”Finland förhåller sig konstruktivt till diskussionen om återhämtningsinstrumentet, eftersom det ligger också i Finlands intresse att Europa återhämtar sig snabbt från krisen. Vi kan dock inte godkänna kommissionens förslag som det ser ut nu, utan det behövs ändringar i det till många delar”, sade statsminister Sanna Marin.

Dessutom redogjorde Europeiska rådets ordförande Charles Michel och Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för den diskussion som de hade fört med Storbritanniens premiärminister Boris Johnson om EU:s och Storbritanniens framtida relation vid ett videomöte den 15 juni 2020. Trots att förhandlingarna har framskridit oroväckande långsamt, kommer Storbritannien inte att begära en förlängning av övergångsperioden, som går ut vid årsskiftet.

Europeiska rådets medlemmar fick också ta del av en översikt över Europas ekonomiska situation presenterad av Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde. Medlemmarna i Europeiska rådet kom dessutom överens om att förlänga de restriktiva åtgärder som vidtagits mot Ryssland på grund av bristen på framsteg i genomförandet av Minskavtalen.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Mer information på rådets webbplats 

EU:s bild- och videomaterial som får användas gratis av medierna