Bild:
Nyheter 21.2.2022

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2022

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för att sprida information om Europeiska unionen. Denna ansökningsomgång fick 19 organisationer stöd för 22 olika projekt.

Syftet med statsunderstödet för civilsamhällesorganisationernas Europainformation är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. Civilsamhällesorganisationerna spelar en viktig roll i att öka kunskapen och främja debatten om EU. Genom understödet främjas organisationernas arbete för att öka allmänhetens kunskap om EU och Finlands EU-medlemskap.

De prioriterade områdena i utlysningen 2022 var:

  • • EU för ungdomar
    • EU som människorättsaktör och främjare av demokratin
    • En hållbar framtid i EU – den digitala och gröna omställningen
    • EU:s globala roll, yttre förbindelser och säkerhetspolitik

Under ansökningsomgången betonades särskilt projektens kommunikativa karaktär. Det innehåll som produceras i de finansierade projekten ska vara tillgängligt utan avgift. De beviljade bidragen ligger mellan 15 000 och 45 000 euro per projekt.

Statsunderstödet söktes av 28 organisationer för 37 olika projekt. Stöd beviljades 19 organisationer för 22 projekt. Det ettåriga understödet är avsett för informationsverksamhet i Finland. Utrikesministeriet har beviljat stöd till följande organisationer:

Eettisen kaupan puolesta ry

Pensionärerna rf

Finland i Europa rf

Unga Europeer rf 

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry

Finnwatch rf

Folkupplysningssälsskapet sr

Finlands Dövas Förbund rf

Nuorten Akatemia ry 

SaferGlobe rf

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

Finlands Fredsförbund

Finlands Romaniförening rf 

De Hundras Kommitté i Finland rf

Suomen videovaikuttajat ry 

Finlands FN-förbund rf 

Valo-Valmennusyhdistys ry

Våra gemensamma barn rf

 

 

Mer information: Sara Haalahti, informatör, tfn + 358 295 350 089

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.